• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kuka päättää neuvottelutavoitteista?

30.09.2021 - 10.18 Uutinen
Kuvituskuva

Opetusalan työehtosopimukset päättyvät talvella 2022. OAJ lyö neuvottelutavoitteensa lukkoon joulukuussa. Miten kärkitavoitteet syntyvät?

Kunta-alan ja valtion sopimukset päättyvät 28.2.2022. Sivistan sopimukset päättyvät 31.3.2022 ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus päättyy 30.4.2022. Ennen työ- ja virkaehtosopimusten päättymistä alkavat sopimusneuvottelut OAJ:n ja työnantajapuolen välillä. Näistä neuvotteluista saadaan tulokseksi uudet virka- ja työehtosopimukset.

Tavoitteiden lukkoon lyöminen tarkoittaa sitä, että OAJ:n neuvottelijat saavat hallitukselta valtuutuksen edistää tiettyjä asioita neuvotteluissa. Mitä neuvotteluissa saadaan lopulta läpi riippuu neuvotteluista, jossa on vastassa työnantajapuoli omine tavoitteineen ja ehtoineen.

Neuvottelutavoitteet päättää OAJ:n hallitus

Neuvottelutavoitteet muotoutuvat syksyn aikana OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisessa valiokunnassa. Sen jälkeen hallitus käsittelee neuvottelutavoitteita kokouksissaan. Lopulta tavoitteista päättää OAJ:n hallitus, joka koostuu jäsenten nimeämistä, eri opettajaryhmiä edustavista 20 henkilöstä. Tältä pohjalta tavoitteita täsmennetään ja niiden perusteella laaditaan neuvottelustrategiaa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n ja yliopiston sopimuksen neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Näiden sopimusten neuvottelutavoitteet menevät vielä Jukon neuvottelukuntien ja hallituksen hyväksyttäväksi. Jukolle OAJ on toimittanut alustavat neuvottelutavoitteensa keväällä 2021. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on myös Jukon puheenjohtaja.

Tavoitteiden määrittämisen jälkeen pohditaan tarkkaan, mitä tavoitteista voidaan kertoa julkisesti, sillä vastapuolelle ei voida tavoitteita avata liian tarkasti ennen neuvotteluja. Päätavoitteiden lisäksi on olemassa eri opettajaryhmiä koskevia yksityiskohtaisempia tavoitteita. Neuvotteluja ei käydä julkisuudessa, joten esille tuodaan vain tietyt kärkitavoitteet.

OAJ:n neuvottelijat tunnustelevat myös työnantajan tuntoja siitä, mitä he ovat mahdollisesti neuvotteluista hakemassa.

Neuvottelupöydissä istuvat OAJ:n ja työnantajan edustajat

Sopimusneuvotteluissa sovitaan yleensä ensin niin sanotuista laadullisista kysymyksistä, joilla päivitetään ja kehitetään sopimustekstejä. Kun näistä on sovittu, käsitellään palkat, joista neuvotellaan usein vasta loppumetreillä.

Neuvottelupöydissä istuvat OAJ:n ja työnantajan edustajat. Neuvottelu on yhteistyötä OAJ:n toimiston ja taustaryhmien kanssa.

Viimeiset viikot ennen sopimusten päättymistä ovat kaikkein kiireisintä aikaa. Vapaapäiviä tai pyhiä ei ajatella, vaan neuvottelijat tekevät työtä usein yöhön saakka. Neuvottelutulokseen päästään usein juuri ennen sopimuksen päättymistä tai jopa sen jälkeen.

Neuvottelutuloksesta tulee virallinen virka- ja työehtosopimus, jos päättävät tahot hyväksyvät sen. OAJ:n kohdalla hyväksyjiä ovat sopimuksesta riippuen OAJ:n hallitus tai Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon hallitus.

Lue lisää sopimusneuvotteluista www.oaj.fi/oajneuvottelee

Juttu on toinen osa Kohti sopimusneuvotteluja -sarjaa, jossa paneudutaan kevättalven 2022 sopimusneuvottelun kulkuun. Sarjan ensimmäinen osa sopimusneuvottelutavoitteisiin vaikuttamisesta löytyy täältä. Seuraavassa osassa paneudumme siihen, mistä asioista neuvotteluissa ei sovita.

Teksti: Henna Honkalo

Kysyttävää palkoista, työajasta, lomista tai työhyvinvoinnista?

Moneen kysymykseen löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta!

Lue lisää työelämäoppaasta