• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Käyttökatko Omissa tiedoissa ja Edustettavat jäsenet -palveluissa ja muissa kirjautumista vaativissa palveluissa torstaista 7.12. klo 14 lähtien. Katko kestää seuraavaan aamuun noin klo 7:ään.

Löydä sopimuksesi!

27.10.2021 - 13.56 Uutinen
Kuvituskuva

Ensi keväänä OAJ neuvottelee jäsentensä virka- ja työehtosopimuksista työnantajapuolen kanssa. Mutta minkä kaikkien sopimusten neuvotteluista OAJ vastaa?

OAJ:n jäsenistöllä on 13 virka- ja työehtosopimusta, joista kaikista sovitaan eri pöydissä eri työnantajapuolen kanssa.

Kullakin sopimuksella on vastuuneuvottelija ja hänen tukenaan muita OAJ:n toimiston asiantuntijoita. OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sekä OAJ:n ja Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen vastaavat OAJ:n neuvotteluiden kokonaisuudesta ja huolehtivat, että kaikkien jäsenten oikeudet toteutuvat.

– Vaikka edustamamme työntekijät ovat saman alan ihmisiä, heidän työnsä ja niiden vaatimukset vaihtelevat paljon. Alakoulun opettajan työ on erilaista kuin ammatillisen tai työväenopiston opettajan. Moni meistä on itsekin opettaja, joten me neuvottelijat tunnemme työn konkreettisesti ja huomioimme jäsenten tehtävien erot neuvotteluissa, Lindroos kertoo.

Oaj:n neuvottelemat sopimukset ja jäsenmäärät 2021

Näistä sopimuksista OAJ neuvottelee

OVTES on kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimus, johon kuuluvat kelpoiset varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodinjohtajat, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajat, rehtorit ja virka-apulaisrehtorit sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajat.

AVAINOTES on työehtosopimus, johon kuuluu osa yksityisen alan ammatillisista ja ammattikorkeakoulun opettajista, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajista ja aikuiskoulutuskeskusten opettajista.

AVAINTES on työehtosopimus, johon kuuluu osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista.

SOSTES on työehtosopimus, johon kuuluu osa yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajista ja päiväkodinjohtajista. OAJ on sopijana ns. liityntäpöytäkirjalla, jolla sovitaan mm. SAK-ajasta.

Sivistystyönantajat/Opetusala -sopimuksiin kuuluu osa yksityisen alan ammatillisista, ammattikorkeakoulun, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajista. Siihen kuuluu myös yksityisten peruskoulujen ja lukioiden opettajat.

Sivistystyönantajat/yliopistot/harjoittelukoulut sopimukseen kuuluu harjoittelukoulujen opetushenkilöstö.

Sivistystyönantajat/AKK- sopimukseen kuuluvat yksityisen alan aikuiskoulutuskeskusten opettajat.

Valtion tarkentaviin virkaehtosopimuksiin kuuluu eri virastoissa työskentelevä oppilaitosten opetushenkilöstö.

Näistä sopimuksista Juko neuvottelee

KVTESn piirissä työskentelevät kelposuutta vailla olevat varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat, perhepäivähoidon ryhmissä ja palveluohjaajina työskentelevät sekä opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat.

Sivistystyönantajat/Yliopistot -sopimuksiin kuuluvat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstö.

Lue lisää sopimusneuvotteluista www.oaj.fi/oajneuvottelee

Juttu on neljäs osa Kohti sopimusneuvotteluja -sarjaa, jossa paneudutaan kevättalven 2022 sopimusneuvottelun kulkuun. Sarjan aikaisemmat osat  löytyvät täältä.  

Teksti: Henna Honkalo