• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Luokanopettajan irtisanominen kumoutui Ähtärissä

24.11.2021 - 08.00 Uutinen
Kuvituskuva

Vaasan hallinto-oikeus kumosi Ähtärin kaupungin päätöksen irtisanoa luokanopettajan virkasuhde tuotannollisin ja taloudellisin perustein.

Ähtärin kaupunki irtisanoi luokanopettajan virkasuhteen tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin vedoten päättymään 30.9.2020. Päätöksen perusteluina olivat kaupunginhallituksen päättämät yt-neuvottelut ja niiden myötä nousseet henkilöstömenojen säästötarpeet.

Irtisanottu opettaja vaati sivistystoimenjohtajan ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätösten kumoamista. Opettajan mukaan irtisanomisen todellinen syy oli ollut henkilökohtainen, vaikka päätös on nimellisesti perusteltu taloudellisin ja tuotannollisin syin. Opettaja oli aiemmin tehnyt kohtelustaan muun muassa työsuojeluilmoituksen sekä ollut myös aktiivinen koulun sisäilmaongelmista.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että Ähtärin kaupungin olisi ensinnäkin pitänyt työnantajana selvittää mahdollisuudet sijoittaa opettaja uudelleen toisiin tehtäviin jo ennen irtisanomispäätöksen tekemistä.

Tuotannollis-taloudellisten irtisanomisperusteiden olemassaoloa on arvioitava viimeisen kerran irtisanomisajan päättyessä. Mikäli irtisanomisen edellytykset eivät täyty, irtisanominen on perusteiden puuttuessa peruutettava.

Hallinto-oikeus katsoi, että kaupungin tiedossa oli viimeistään 3.8.2020 ollut, että opettajalle olisi voitu tarjota luokanopettajan tehtäviä ainakin lukuvuodeksi 2020–2021. Kaupungilla oli näin ollen ollut irtisanomisajan kuluessa tosiasiallinen mahdollisuus sijoittaa opettaja ainakin vuoden ajaksi vastaavaan virkasuhteeseen, joten irtisanomisen perusteet eivät täyttyneet.

Merkitystä ei hallinto-oikeuden mukaan ollut sillä, että opettaja ei ottanut hänelle 3.8.2020 tarjottua määräaikaista luokanopettajan tehtävää vastaan saatuaan tiedon siitä, ettei irtisanomista koskevaa päätöstä avoimesta virkasuhteesta huolimatta peruuteta.

– On selvää, että mikäli työtä pystytään edelleenkin irtisanomisajan kuluessa viranhaltijalle tarjoamaan, niin silloin irtisanomisen perusteet eivät täyty ja irtisanomispäätös tulee lain mukaan peruuttaa ennenaikaisena, toteaa OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen.

Teksti: Henna Honkalo

Kysyttävää palkoista, työajasta, lomista tai työhyvinvoinnista?

Moneen kysymykseen löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta!

Lue lisää työelämäoppaasta