• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Matematiikan osaamisen tason lasku vaatii pikaisia korjaavia toimenpiteitä

09.12.2021 - 08.15 Uutinen
Kuvituskuva

Karvin tekemän arvioinnin mukaan suomalaisten nuorten matematiikan osaamisen taso on laskenut ja eriytynyt entisestään koronapandemian seurauksena. OAJ:n mukaan tulokset eivät selity pelkästään koronalla ja vaatii nopeita toimenpiteitä asian korjaamiseksi.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) mukaan suomalaisten nuorten vuoden 2021 matematiikan osaaminen poikkeaa aiemmista vuosista. Toisin kuin aiempina vuosina, osaaminen on selvästi eriytynyt. OAJ:n mukaan matematiikan osaamisen lasku on pidempiaikainen suuntaus, mutta sitä ei voi selittää pelkästään koronalla.

— Matematiikassa, kuten kaikissa muissakin oppiaineissa, opettajan antamalla opetuksella on suuri merkitys. Opettajalla on oltava aikaa jokaiselle oppilaalle. Mikäli näin ei ole esimerkiksi liian suuren opetusryhmän vuoksi, näkyy se oppimistuloksissa, painottaa OAJ:n erityisasiantuntija Pauliina Viitamies.

Karvin tuoreen arvioinnin tuloksia pidetään OAJ:ssa huolestuttavina monestakin syystä.

— Nyt on nähtävissä, että perusopetuksen alueellinen yhdenvertaisuus on vaarassa murentua. Tällä hetkellä maassa vallitseva opetushenkilöstöpula on nähtävissä myös matematiikan opettajissa. Tilannetta ei myöskään helpota se, että matematiikan opettajiksi opiskelevien määrä on laskussa.

OAJ:n pitkään vaatima valtakunnallinen opettajarekisteri antaisi todellisen tilannekuvan siitä, kuinka paljon milläkin alueella opettajia tarvitaan ja kuinka paljon heitä olisi syytä kouluttaa.

— Tämä huoli on syytä ottaa vakavasti ja asian korjaamiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin pikimmiten.

Nuorten oppimista on tuettava

Korona-aika on näyttänyt, miten tärkeää on turvata jokaisen oppilaan oikeus laadukkaaseen opetukseen. Sen keskiössä on pätevä opettaja sekä oppilaan mahdollisuus saada tukea oppimiseen heti tuen tarpeen ilmaannuttua.

— Karvinkin esiin nostama havainto etäopiskelusta tukee OAJ:n näkemyksiä siitä, että etänä opiskelu ei todellakaan sovi kaikille. Ne oppilaat, jotka tarvitsevat enemmän opetusta ja tukea, jäävät kotona oman onnensa nojaan, mikä heikentää myös oppimistuloksia. Tämä on omiaan asettamaan oppilaat eriarvoiseen asemaan, Viitamies sanoo.

OAJ on myös huolissaan niistä oppilaista, jotka ovat oikeutettuja tarvitsemaansa oppimisen tukeen, mutta jotka eivät sitä kotikuntansa päätösten mukaisesti ole riittävästi saaneet.

— Koronapandemiasta johtuvia kasvaneita oppimisvajeita on valtiovallan toimesta korvattava kunnille pitkäjänteisesti, eikä koulutuksenjärjestäjiä pidä jättää tässä asiassa yksin.

Karvin raportissa nousee esiin myös huolestuttava tulos maahanmuuttajataustaisten tyttöjen heikosta matematiikan osaamisen tasosta.

— Tieto vaatii lisää selvittelyä ja tarpeen mukaan erillisen toimenpideohjelman, jolla trendi käännetään toiseksi, Viitamies pohtii.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi matematiikan osaamista 9. luokan lopussa keväällä 2021 vuosi koronapandemian alkamisen jälkeen. Kansalliseen oppimistulosarviointiin osallistui 12 482 oppilasta 167 koulusta kattavasti koko manner-Suomen alueelta.

Kuva: Leena Koskela