• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mistä neuvotteluissa ei sovita?

14.10.2021 - 14.09 Uutinen
Kuvituskuva

Opetusalan työehtosopimukset päättyvät talvella 2022. Mistä asioista neuvotteluissa sovitaan ja mitkä asiat eivät kuulu neuvottelupöytiin?

OAJ:n jäseniä koskevat työehtosopimukset päättyvät helmikuun ja maaliskuun lopussa. Viimeinen sopimus päättyy huhtikuun lopussa. Ennen työ- ja virkaehtosopimusten päättymistä alkavat sopimusneuvottelut OAJ:n ja työnantajapuolen välillä. Näistä neuvotteluista saadaan tulokseksi uudet virka- ja työehtosopimukset.

Mistä tulevissa neuvotteluissa sovitaan?

– Sopimusneuvotteluissa sovitaan vähimmäispalkoista, palkanlisistä ja muista korvauksista, kuten matkakorvauksista ja päivärahoista. Neuvotteluissa sovitaan myös työajasta, vapaista, vapaajaksoista ja vuosilomista, kertoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

Muita neuvotteluissa sovittavia asioita ovat muun muassa palkalliset virka- ja työvapaat (perhevapaat, muut erikseen sovitut palkalliset päivät), palkattomien poissaolojen periaatteet sekä luottamusmiehen tehtävät, tiedoksisaanti, työaika ja palkkiot.

Mistä sopimusneuvotteluissa ei päätetä?

Sopimusneuvotteluissa päätetään siis palvelussuhteen ehdoista. Palvelussuhteen ehtoja eivät ole resurssit, kuten esimerkiksi ryhmäkoot, työn johtaminen, työmenetelmät, virkasuhteen tai siihen verrattavan palvelussuhteen syntyminen taikka niiden lakkaaminen, lukuun ottamatta irtisanomisaikaa ja irtisanomisen perusteita.

– Sopia ei saa virkaan vaadittavista kelpoisuusehdoista, viranhaltijain velvollisuuksista eikä eläkkeistä tai niihin verrattavista muista eduista. Virkasuhteen irtisanomisperusteiden laajentaminen ei myöskään kuulu sovittaviin asioihin, toteaa Lindroos.

Lue lisää sopimusneuvotteluista www.oaj.fi/oajneuvottelee

Juttu on kolmas osa Kohti sopimusneuvotteluja -sarjaa, jossa paneudutaan kevättalven 2022 sopimusneuvottelun kulkuun. Lue sarjan aikaisemmat osat täältä ja täältä. Seuraavassa osassa käymme läpi eri sopimuksia, joista OAJ neuvottelee.

Teksti: Henna Honkalo

Kysyttävää palkoista, työajasta, lomista tai työhyvinvoinnista?

Moneen kysymykseen löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta!

Lue lisää työelämäoppaasta