• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mitä opetushenkilöstön pitää tietää lääkehoidosta – osallistu OAJ:n webinaariin

26.08.2021 - 11.53 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ saa paljon kysymyksiä siitä, miten vastuu lasten lääkehoidosta päiväkodeissa ja perusopetuksessa jakautuu. Erityisesti jäseniä mietityttää, mikä on opettajan, rehtorin tai päiväkodinjohtajan osuus ja mistä terveydenhuollon ammattilaiset ovat vastuussa. OAJ järjestää aiheesta webinaarin 14.9.

OAJ saa jäseniltään paljon yhteydenottoja, jotka liittyvät lääkehoitoon. Mitä lääkehoito kouluissa ja päiväkodeissa on? Kenellä on siitä vastuu? Mikä on rehtorin, päiväkodinjohtajan tai opettajan ja toisaalta terveydenhuollon rooli?

– On tärkeää, että lääkehoito varhaiskasvatuksessa ja kouluissa olisi mahdollisimman hyvin suunniteltu, ohjeistettu ja toteutettu ja sitä kautta turvallinen koulu- ja varhaiskasvatuspäivä taattu. Koulun tai varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon vastuun jakautumisen pitää olla kaikille selvää, sanoo OAJ:n lakimies Ira Hietanen-Tanskanen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi viime keväänä oppaan,  jossa ohjeistetaan lääkehoidon toteuttamisesta paitsi terveydenhuollon yksiköissä, myös kouluissa ja päiväkodeissa.

Oppaassa annetaan ohjeistusta siihen, miten yksilön lääkehoitosuunnitelma laaditaan ja kuka sen laadinnasta vastaa. Oppaan nimi on Turvallinen lääkehoito – opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 6:2021). 

Lähetä webinaariin ennakkokysymyksiä, tallenne katsottavissa jälkikäteen 

OAJ järjestää lääkehoitowebinaarin 14.9. kello 10–11. Tilaisuudessa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean edustajat kertovat lääkehoidon turvallisesta toteuttamisesta kouluissa ja päiväkodeissa. He esittelevät STM:n julkaisemaa opasta ja lääkehoitosuunnitelman mallipohjaa.  

Webinaarin ilmoittautumislomake on sulkeutunut, mutta ilmoittautumislinkin voi vielä tilata osoitteesta theressa.niemisto@oaj.fi.

Webinaarista tehdään tallenne, joka julkaistaan tällä sivulla. 

Opettajaa ei voi määrätä lääkehoidon toteuttajaksi 

Turvallisen lääkehoidon järjestämiseksi on olennaista, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjä saa salassapitosäännösten estämättä tiedot lapsen sairaudesta ja sen vaatimista toimista vanhemmilta, erikoissairaanhoidosta ja kouluterveydenhuollosta. 

Päiväkodin johtajan ja peruskoulun rehtorin vastuulla on huolehtia siitä, että heidän johtamassaan yksikössä on lääkehoidon toteuttamisesta suunnitelma sekä kullakin pitkäaikaissairauden hoidossa tukea tarvitsevalla lapsella tai oppilaalla oma lääkehoitosuunnitelma.

Työnantaja ei voi määrätä peruskoulun tai varhaiskasvatuksen opettajaa lapsen lääkehoidon toteuttajaksi. Lääkehoidon antaminen ei kuulu opettajan työtehtäviin eikä siksi myöskään opettajan peruskoulutukseen. 

Jos opettaja syystä tai toisesta itse haluaa osallistua oppilaan lääkehoitoon, hän voi osallistua siihen omalla suostumuksellaan. Tällöin hänen on saatava perehdytys ja lisäkoulutus lääkehoitoon etukäteen. 

Lääkehoidon vastuista saat lisätietoa täältä

Pääset katsomaan webinaaritallenteen kirjauduttuasi.

 

Teksti: Heta Lievonen
Kuva: Leena Koskela

Kirjaudu, niin pääset katsomaan webinaaritallenteen!