• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ jätti kantelun Opetushallituksen toimista – tukea tarvitsevia oppilaita jää heitteille    

31.05.2021 - 06.30 Tiedote
Kuvituskuva

OAJ jätti tänään eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Opetushallituksen (OPH) toimista. Kantelu koskee oppilaan erityisen tuen epäselviä ja virheellisiä ohjeistuksia. Koronan aiheuttama oppimisvaje on nostanut vielä aiempaakin selvemmin esille ongelman, joka on OAJ:n mielestä täysin kohtuuton. Oppivelvollisuuden pidennys tekee asiasta erittäin ajankohtaisen. 

OAJ haluaa selvittää oikeusasiamiehelle jättämänsä kantelun avulla, onko OPH toiminut lain mukaan oikein, kun se ei ole selkeästi ohjeistanut, mitä erityiseen tukeen kuuluva erityisopetus tarkoittaa käytännössä. OAJ:n mielestä OPH on laiminlyönyt laissa olevan määräys- ja ohjaamisvelvollisuutensa.    

Selkeiden määräysten ja ohjeiden puuttumisen vuoksi tuhannet erityisen tuen oppilaat eri puolilla maata ovat jääneet ja koko ajan jäävät vaille kokoaikaista erityisopetusta, joka kuuluu vain erityiseen tukeen.    

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun OAJ kantelee viranomaisesta. Tilanne on siis poikkeuksellinen. OAJ on keskustellut useita kertoja vuosien ajan sekä OPH:n että opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa oppilaan tukeen liittyvän lainsäädännön tulkintaepäselvyyksistä ja niistä aiheutuvista ongelmista. Yhteistä näkemystä on etsitty pitkään tuloksetta. Nyt emme enää odota, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.    

Vaikutus ulottuu kaikkiin oppilaisiin 

Kun oppilas ei saa tarvitsemaansa tukea, siitä kärsii koko luokkayhteisö. Luukkaisen mielestä tilanne on oppilaille ja opettajille kohtuuton.  

– Myös muu luokka tarvitsee opettajan huomiota ja kaikki oppilaat ansaitsevat henkilökohtaista ohjausta. Siten asia koskettaa kaikkia suomalaisia perheitä, joissa on peruskouluikäisiä lapsia, hän sanoo.   

Suurin epäselvyys koskee kahta asiaa: onko erityisen tuen oppilaalla aina oikeus erityisopetukseen, ja kuka on kelpoinen antamaan erityisopetusta.   

 OAJ on muun muassa pyytänyt, että OPH ohjeistaisi nettisivuillaan käytännönläheisesti, mikä ero on tehostetun ja erityisen tuen välillä. Nyt OPH:n ohje kunnille on epäselvä sen osalta, mitä lain määrittämä kaikkein vahvin tuen muoto eli erityiseen tukeen kuuluva erityisopetus lain mukaan tarkoittaa ja milloin oppilaalla on oikeus sitä saada. Kunnat hyödyntävät epäselvää tilannetta säästääkseen kuluissa, mikä koituu tukea tarvitsevan oppilaan tappioksi.   

Tilanne on tukea tarvitseville vakava     

– Meidän kentällämme käytetään jo sanoja heitteillejättö ja säilyttäminen, kun kuvataan esimerkiksi tilanteita, joissa oppilas ei saa kokoaikaista erityisopettajan antamaa erityisopetusta sellaisessakaan oppiaineessa, jonka oppisisältöä on oppilaan kohdalla yksilöllistetty. Yksilöllistää voidaan vasta, kun oppilas ei saisi oppiaineessa edes arvosanaa 5. Ei voi olla niin, että luokanopettajan pitäisi selvitä hänen opettamisestaan samaan aikaan muiden oppilaiden opettamisen kanssa. Asia on nyt erityisen ajankohtainen, kun oppivelvollisuutta pidennetään. Joka ikisen lapsen on saavutettava perusopetuksen oppimistavoitteet, Luukkainen kuvaa. 

OAJ:n mielestä erityisen tuen osana on aina annettava myös kokoaikaista erityisopetusta ja sitä on kelpoinen antamaan vain erityisluokanopettaja tai aineenopettaja, jolla on erityisopettajan kelpoisuus. Näin OPH ei ohjeista.   

 – OPH:n kanta ei mielestämme ole lapsen edun eikä voimassa olevan lain mukainen eikä OPH asetu lakia tulkitessaan lapsen puolelle varmistamaan sitä, että tämä saa tarvitsemansa erityisopetuksen. Kantelu oikeusasiamiehelle tehtiin lapsen edun puolustamiseksi. Kuntien tilanteet ja resurssit ovat hyvin erilaiset, ja tukea tarvitsevilla oppilailla on erilaisia tarpeita. Lain pitää kuitenkin olla sama kaikille, Luukkainen sanoo.    

Kokoaikaista erityisopetusta tarvitaan lisää 

Oleellinen ero tehostetun ja erityisen tuen välillä on kokoaikaisen erityisopetuksen antaminen tilanteessa, jossa pelkän osa-aikaisen erityisopetuksen antaminen ei enää riitä. Osa-aikainen erityisopetus on sellaista, jota annetaan oppilaalle muun opetuksen ohessa. Oppilas saa tällöin kyseisessä oppiaineessa myös tavallista opetusta.     

Kokoaikaista erityisopetusta annetaan vain erityisen tuen oppilaille. Se tarkoittaa OAJ:n mukaan sitä, että jonkin oppiaineen kaikesta opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja tai aineenopettaja, jolla on erityisopettajan kelpoisuus. Hän voi olla luokassa samanaikaisopettajana muiden opettajien kanssa tai oppilas saa häneltä yksilöopetusta tai pienryhmäopetusta. Opetus voidaan myös antaa erityisluokalla kokonaan tai vain joidenkin tuntien osalta.    

Koulut ovat pulassa ohjeiden puuttuessa    

– Olemme saaneet viestejä siitä, että kunnissa ja kouluissa ei enää tiedetä, tai vielä pahempaa ei välitetä siitä, saako oppilas osa-aikaista vai kokoaikaista erityisopetusta tai kenellä on kelpoisuus opettaa mitäkin. Tämä sekoittaa niin oppilaiden tuen toteuttamista kuin opettajien työnkuvia ja vastuita, Luukkainen sanoo.     

OAJ:n kantelu on monella tavalla ajankohtainen. Paitsi että korona on nyt korostanut ongelmia, opetus- ja kulttuuriministeriössä on parhaillaan työryhmä, joka on uudistamassa oppilaan tukea. Ennen lain uudistamista pitäisi OAJ:n mielestä kuitenkin päästä sopuun siitä, mitä nykyinen laki todella tarkoittaa.    

Parhaillaan valmistellaan myös lainsäädäntöä varhaiskasvatuksessa annettavalle kolmiportaiselle tuelle. Lakiluonnos on parhaillaan lausunnolla ja siinä ollaan toistamassa samat virheet, jotka nyt aiheuttavat ongelmia perusopetuksessa: esitetyt tuen portaat ovat vielä perusopetustakin epäselvemmät. 

Lue kantelu tästä