• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kannattaa lukiodiplomin kehittämistä – uudistaminen vahvistaisi taide- ja taitoaineiden asemaa

12.01.2021 - 13.37 Uutinen
Kuvituskuva

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuore selvitys ehdottaa merkittäviä toimenpiteitä lukiodiplomin kehittämiseksi. Lukiodiplomilla voisi jatkossa korvata yhden ylioppilastutkinnon kokeista, ja koulutuksen järjestäjät velvoitettaisiin tarjoamaan mahdollisuutta diplomien suorittamiseen. OAJ kannattaa lukiodiplomin kehittämistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä lukiodiplomiselvitys luovutettiin tänään opetusministerille.

Selvityksessä esitetään, että kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomin tarjoaminen säädetään valtakunnallisesti koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi. Lukiodiplomi voisi jatkossa korvata yhden ylioppilastutkinnon kokeista.

Selvitystyö käynnistettiin eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta. Sivistysvaliokunta piti hyvänä, että opiskelijalla olisi mahdollisuus osoittaa osaamisensa myös aineissa, jotka eivät sisälly ylioppilaskirjoituksiin.

Uudistus kannustaisi valitsemaan monipuolisesti oppiaineita

OAJ pitää lukiodiplomin kehittämistä erittäin kannatettavana. OAJ esitti jo lukiolakia ja lakia ylioppilastutkintoa valmisteltaessa, että lukiodiplomi voisi korvata yhden ylioppilastutkintoon sisällytettävistä kokeista. Ylioppilastutkinnon vaatimustaso nousee vuodesta 2022 alkaen, jolloin tutkintoon edellytetään vähintään viittä koetta nykyisen neljän asemesta.

Perinteisesti joka viides opiskelija on kirjoittanut vain neljä koetta. Lukiodiplomilla yhden tutkinnon kokeen korvaaminen tukisi opintojen joustavampaa suorittamista ja lukiokoulutuksen yleissivistävää tavoitetta. Taito- ja taideaineiden opiskelun merkitys vahvistuisi.

– Näyttää siltä, että korkeakoulujen todistusvalinta ohjaa vahvasti opiskelijoiden lukioaikaisia ainevalintoja. Siksi lukio-opintoja ja korkeakoulujen opiskelijavalinnan rakenteita on kehitettävä suuntaan, joka kannustaa valitsemaan ja opiskelemaan monipuolisesti eri oppiaineita lukiossa – myös taito- ja taideaineita, sanoo erityisasiantuntija Tuomo Laakso OAJ:stä.

Lukiodiplomeja voisi ehdotuksen mukaan jatkossakin suorittaa niissä oppiaineissa, joissa osaamisen näyttönä ei voi toimia nykyisenmuotoinen ylioppilaskoe. Lukiodiplominäyttö ei laajenisi muihin aineisiin.

– Lukiokoulutuksen ja opiskelijavalinnan rakenteiden on tuettava jokaisen oman mielenkiinnon, taipumusten ja painotusvalinnan mukaista opiskelua. Tämä on erityisen tärkeää painotetuissa koulutusohjelmissa opiskeleville lukio-opiskelijoille, Laakso sanoo.

Kehittämistyö aloitettava viipymättä

Lukiodiplomin kehittäminen edellyttää arvioinnin yhdenmukaistamista, opettajien täydennyskouluttamista ja arviointiyhteistyön vahvistamista. Korkeakoulujen osallistuminen lukiodiplomin kehittämiseen olisi tärkeää, jotta taito- ja taideaineiden tuottama osaaminen sekä luovuus saataisiin hyödyksi opiskelijavalinnassa.

OAJ:n mielestä lukiodiplomin kehittämistyö on nyt selvityksen valmistuttua aloitettava viipymättä Opetushallituksen johdolla, laajassa sidosryhmäyhteistyössä.

Selvitys ja toimenpide-ehdotukset lähetetään pian lausuntokierrokselle.

Tutustu tästä selvitykseen