• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Kiusaamisen ehkäisemisen toimenpideohjelma on askel oikeaan suuntaan

27.01.2021 - 11.47 Uutinen
Kuvituskuva

Useat OAJ:n jo pitkään ajamat tavoitteet kiusaamisen torjumiseksi ovat etenemässä ministeriöiden julkistamassa toimenpideohjelmassa. Perusopetuksen rehtorille esitetään oikeutta evätä opetus turvallisuussyistä loppupäivää pidemmäksi ajaksi. Ohjelmassa myös vahvistetaan johtajien, rehtoreiden ja opettajien osaamista sekä muiden viranomaisten, kuten poliisin, roolia.

Tiistaina julkistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä kolmen muun ministeriön yhdessä valmistelema toimenpideohjelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. OAJ pitää ohjelmaa askeleena oikeaan suuntaan.

Ohjelmassa aiotaan päivittää oppilaan opetukseen osallistumisen epäämistä koskevaa sääntelyä. Rehtori voisi turvallisuussyistä evätä opetuksen loppupäivää pidemmäksikin ajaksi.

– OAJ on vaatinut tätä pitkään. On erittäin tärkeää, että lakimuutoksen valmistelu aloitetaan pikaisesti, sanoo OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen.

Vihdoinkin konkreettisia toimia, ei pelkkiä työryhmiä

OAJ pitää tärkeänä, että arvioitavaksi otetaan myös säädös siitä, voiko oppijan erottaa määräaikaisesti siitä huolimatta, että häntä vastaan on vireillä syyte samasta asiasta oikeudessa. Erottamista saatetaan tarvita opiskeluympäristön turvallisuuden varmistamiseksi.

– Nyt lainsäädäntö on tältä osin hämmentävä. Määräaikainen erottaminen on mahdollista syytteen jälkeen, tuli rangaistuksia tai ei, mutta ei ennen, vaikka se voi olla tarpeen turvallisuuden takaamiseksi.

OAJ kiittää myös sitä, että nyt ei ole perustettu uutta työryhmää, vaan on aidosti päätetty toimenpiteistä, joita tällä hallituskaudella edistetään.

Ammattilaisten yhteistyöllä kiinni ongelmiin jo varhain

Niin sanottua ankkuritoimintaa aiotaan vahvistaa ja tiivistää sen yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kiusaamisen vastaisessa toiminnassa. Ankkuritoiminnassa useat ammattilaiset toimivat yhdessä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja rikosten ennaltaehkäisemiseksi jo varhaisessa vaiheessa.

Tämä on OAJ:n mielestä erittäin kannatettavaa. Varsinkin vaikeissa pitkän jatkuneissa kiusaamis- ja väkivaltatapauksissa selvittelyyn tarvitaan mukaan poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä.

– Väkivalta on rikos, tapahtui se koulussa tai vapaa-ajalla. Poliisin mukana olo tilanteen selvittelyssä on tällöin erittäin tärkeää, Lahtinen toteaa.

Lahtinen iloitsee, että toimenpideohjelmaan kuuluu sairaalaopetuspaikkojen lisääminen sekä se, että kunnille tulee haettavaksi sairaalaopetuksen järjestämiseen liittyvä konsultatiivisen sairaalaopetuksen rahoitus. Tällä on merkittävä vaikutus myös opettajien jaksamiseen.

Tarvitaan resursseja, opettajamitoitusta ja aikaa

Perusopetuksessa aiotaan ottaa käyttöön niin sanottu sitouttavan kouluyhteistyön malli, jonka luvataan tukevan sekä oppilaita että koulujen henkilökuntaa muun muassa koulupudokkuuden ehkäisemisessä, koulunkäyntiin sitouttamisessa, hyvinvoinnin vahvistamisessa sekä osaltaan kiusaamisen vastaisessa työssä. Tavoitteet ovat OAJ:n mielestä kannatettavia.

– Mitä tämä sitten konkreettisesti tulee tarkoittamaan, jää nähtäväksi. OAJ:n näkemyksen mukaan tämä työ vaatii resursseja, opettajamitoitusta ja aikaa. Esityksemme oman ryhmän tunneista olisi yksi ratkaisu, sehän tarkoittaa tuntien lisäämistä tälle työlle perusopetuksen tuntijakoon, Lahtinen sanoo.

Täydennyskoulutukselle tulossa hyvä painopiste

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen painopistealueeksi seuraavien kolmen vuoden ajalle määritellään hyvinvoinnin ja työrauhan edistämiseen, yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseen sekä mielen hyvinvoinnin tukemiseen liittyvä pedagoginen osaaminen.

Tätä OAJ pitää erittäin hyvänä, samoin sitä, että ohjelmassa korostetaan sen merkitystä, että opettajaksi valmistuvat saisivat jo peruskoulutuksensa aikana osaamisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja työrauhan edistämiseen koulun arjessa.

Myös esitys Opetushallituksen ylläpitämästä Kiusaamisen ehkäisyn sivustosta on kannatettava. Lahtinen kuitenkin muistuttaa, että kiusaamisen vastainen työ vaatii myös resursseja, pelkät ohjeet ja mallit eivät riitä.

Liian suuri johdettavien määrä on iso ongelma

OAJ pitää puutteena sitä, että ohjelmassa ei tuoda esille esimerkiksi peruskoulun rehtoreilla ja päiväkodin johtajilla olevaa liian suurta johdettavien määrää sekä usein myös liian suurta päiväkotien ja koulujen määrää. Tämän seurauksena ei ole aikaa turvallisuusjohtamiselle, jota toimenpideohjelma peräänkuuluttaa.

– Listaan tämän heti yhdeksi toimenpiteeksi kehittämis- ja tutkimushankkeeseen, jossa on tarkoitus luoda perusopetuksen koulujen käyttöön tehokkaita kouluyhteisön turvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria edistäviä toimenpiteitä, Lahtinen sanoo.

Huoltajien roolia ja nettikiusaamista olisi syytä pohtia lisää

Huoltajien rooli jää toimenpideohjelmassa vähäiseksi. Lahtisen mukaan sitä olisi syytä vahvistaa niin kiusaamisen ennaltaehkäisyssä kuin siihen puuttumisessakin.

​Ohjelma ei sisällä myöskään toimenpiteitä, jotka pureutuisivat suoraan nettikiusaamisen erityispiirteisiin. Netissä tapahtuva kiusaaminen ja kiusaamismielessä tapahtuva kuvaaminen ovat asioita, joista OAJ toivoisi lainsäädäntöä kehitettäessä vielä käytävän keskustelua.

Jaa