• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kommentoi tartuntatautilain muutosta – Muutosten vaikutuksia opetusalaan on arvioitava

18.01.2021 - 09.20 Uutinen
Kuvituskuva

Tartuntatautilakiin on tulossa suositusten sijaan velvoittavia määräyksiä siitä, miten koronan leviämistä ehkäistään päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. OAJ nosti lausunnossaan esiin opetusalalla työskentelevien jaksamisen sekä opettajien huomioimisen rokotusjärjestyksessä.

Eduskunta valmistelee parhaillaan muutoksia tartuntatautilakiin. OAJ antoi lakiehdotuksesta oman lausuntonsa sivistysvaliokunnalle ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Lakimuutoksen myötä osa nykyisistä suosituksista muuttuisivat velvoitteiksi.

OAJ otti kantaa erityisesti muutoksiin, jotka koskettavat keskeisesti jäsenistöä. Näitä ovat esimerkiksi käsihygienia, siivouksen tehostaminen, matkustajamäärärajoitukset ja aluehallintovirastolle kuuluva valvonta.

OAJ korostikin ensisijaisesti huoltaan siitä, miten tilanteen pitkittyminen ja uusien säännösten noudattaminen vaikuttavat opetusalalla työskenteleviin.

– Mielestämme lakimuutoksen valmistelussa on otettava vakavasti opetusalalla työskentelevien jaksaminen ja huoli oppijoista sekä omasta ja läheisten terveydestä, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen painottaa.

Hänen mukaansa esityksessä ei selkeästi edellytetä, että tilojen ja pintojen puhdistaminen on siihen koulutuksen saaneiden ammattilaisten tehtävä.

– Hygienialla on merkittävä vaikutus koronan ennaltaehkäisyssä, eikä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa pidä missään nimessä sallia tämän tärkeän työn siirtämistä alan ammattilaisilta muille, toteaa Lahtinen.

– Varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjille on tehtävä selväksi, että tilojen puhdistaminen ei ole opettajien tehtävä. Sen sijaan on arvostettava siivousalan ammattilaisten osaamista. Sivistysvaliokunnan odotan ymmärtävän, että tässä kulkee joustamisen raja. Esitystä on tältä osin täsmennettävä. Samalla on pidettävä huoli siitä, että rahoitusta siivouksen tehostamiseen ei oteta opetuksesta vaan että valtio korvaa kaikki koronan aiheuttamat kustannukset koulutuksen järjestäjille, Lahtinen korostaa.  

Selkiyttämistä ja täsmentämistä kaipaavat myös säännökset, jotka koskevat henkilökuljetusten ja matkustajamäärärajoituksia.

– Missään ei käy ilmi, koskevatko nämä säännökset myös koulukuljetuksia, Lahtinen ihmettelee.

Lakimuutoksista käytävä selkeämmin esille koskevatko, ne varhaiskasvatusta, kouluja ja oppilaitoksia

OAJ toivoo, että myös nyt havaittuihin ja esille nousseisiin epäkohtiin etsitään jatkossa ratkaisuja.

– Ehdotamme selvitettäväksi, voiko tiedonkulun prosessia tartuntatautiepidemiatilanteissa nopeuttaa terveydenhuollon ja päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen rehtorin välillä. Nyt tieto tartunnan saaneesta on saattanut tulla terveydenhuollosta koululle vasta useiden päivien viiveellä, Lahtinen sanoo.

Hänen mielestään jatkossa on kiinnitettävä huomiota myös suureen lisätyöhön, jota jäljitysvaihe on aiheuttanut osalle opetustoimen rehtoreista ja johtajista.

Aluehallintovirastolle ehdotetaan velvollisuutta valvoa, että velvollisuuksia, rajoituksia ja päätöksiä noudatetaan. OAJ pitää tarpeellisena, että sivistysvaliokunta linjaa, millaista väljien säännösten valvonta voi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa olla.

– Käytännön toteutus jää kasvatus- ja opetuspalvelun järjestäjän päätettäväksi. On tärkeää arvioida, miten määräysten noudattamista valvotaan. Kasvatus- ja opetussektorin toiminnan erityispiirteiden vuoksi esimerkiksi lähikontaktia lapsen ja varhaiskasvatuksen opettajan välillä ei voi välttää. Olisi hyvä myös tietää, millaista turvaetäisyyksien pitoa päiväkodeilta ja oppilaitoksilta voidaan edellyttää, Lahtinen pohtii.

OAJ haluaa opettajat rokottamisjärjestyksessä alkuun

Rokottamisjärjestys ei sisälly tartuntalain muutoksiin, mutta OAJ:n lausunto sisältää myös vaatimuksen, että opetusalan henkilöstö sijoitettaisiin rokottamisjärjestyksessä kärkipäähän.

– Tätä ovat esittäneet OAJ:n lisäksi muun muassa Unicef ja WHO:n rokotusasiantuntijaryhmä Sage. On erittäin valitettavaa, ettei näitä näkemyksiä ole Suomessa otettu huomioon rokotusjärjestystä laadittaessa, pahoittelee Lahtinen.