• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ sivistysvaliokunnalle: Koulutustason nosto ei ole mahdollista ilman riittäviä resursseja

20.04.2021 - 13.52 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ vaatii eduskunnalta selkeää, konkreettista sitoutumista kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen riittävän rahoitustason turvaamiseen. Koulutuspoliittinen selonteko sisältää kunnianhimoisia tavoitteita, mutta toimenpiteet ja niihin tarvittava rahoitus jäävät suurelta osin riittämättömiksi.

OAJ on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausuntonsa koulutuspoliittiseen selontekoon. Hallitus antoi selonteon eduskunnalle toissa viikolla, ja eduskunta pääsee seuraavaksi ottamaan siihen kantaa.

Selonteossa todetaan, ettei koulutus- ja osaamistason nousu ole mahdollisia ilman riittäviä resursseja. Suomella ei ole varaa jättää panostamatta kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen ja jäädä jälkeen keskeisten kilpailijamaiden kehityksestä.  

OAJ yhtyy näihin näkemyksiin, ja edellyttää sen tähden eduskunnalta selkeää, konkreettista sitoutumista kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen riittävän rahoituksen turvaamiseen. 

Tavoitteeksi on asetettava verrokkimaidemme Pohjoismaiden koulutusrahoituksen keskitaso seuraavan kymmenen vuoden aikana.

OAJ haastaa eduskuntaa pitkäkestoisesti investoimaan koulutukseen ja osaamiseen. Juuri tämänkaltaisiin pitkäkestoisiin, hallituskaudet ylittäviin investointeihin parlamentaariset selonteot ovat erinomaisia työvälineitä.

Tarvitaan sitovat normit, opetushenkilöstön koulutustasoon lisää kunnianhimoa

OAJ korostaa myös, että koulutuksellisen tasa-arvon turvaaminen edellyttää selkeää ja sitovaa lainsäädäntöä ja muita normeja. Avainroolissa osaavat opettajat, joilla on aikaa jokaiselle oppijalle.

OAJ perää eduskunnalta lisää kunnianhimoa opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen ja osaamisen turvaaviin kelpoisuusvaatimuksiin. Eduskunnan tulisi pitää tavoiteltavana opetushenkilöstön koulutustason nostamista niin, että varhaiskasvatuksen opettajilta edellytetään maisterintutkintoa, korkeakouluopettajilta pedagogiset opintoja ja päiväkodin johtajilta sekä rehtoreilta johtamisopintoja.

OAJ vaatii myös, että eduskunta vaatii opettajamitoituksen tarpeen pikaista selvittämistä ja käytännön toteutusta niin perusopetukseen kuin toiselle asteellekin. Selvityksen pohjalta on ryhdyttävä vauhdikkaasti toimiin.

OAJ:n mielestä eduskunnan tulee myös jouduttaa hallituksen selvitys- ja valmistelutyötä opettajarekisterin perustamiseksi. Rekisteriä on perustamisen jälkeen kehitettävä siten, että se tuottaa riittävän tietovarannon alan ennakointitarpeisiin, vahvistaa alan vetovoimaa sekä tukee tutkimusta. 

Eduskunnan pitää myös edellyttää, että valtioneuvosto laatii koulutuspoliittisen selonteon noin kymmenen vuoden välein ja eduskunnalle annetaan säännöllisesti selvitys selontekoon kirjattujen tavoitteiden toteutumisesta. 

Jaa