• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vaatii: Koulutuksen rahoitus nostettava Suomessa muiden Pohjoismaiden tasolle

22.01.2021 - 15.57 Uutinen
Kuvituskuva

Koulutuspoliittisessa selonteossa on linjattava Suomen koulutuksen rahoituksen nostamisesta muiden Pohjoismaiden tasolle. OAJ vaatii myös, että opettajien ja esihenkilöiden osaamista on jatkuvasti kehitettävä, ja takeena osaamisesta ovat korkeat kelpoisuusvaatimukset. OAJ antoi lausuntonsa selonteon luonnoksesta perjantaina. Eduskunnan käsittelyyn selonteko menee lähiviikkoina.

OAJ:n mielestä koulutuspoliittinen selonteko sisältää välttämättömiä tavoitteita Suomen tulevaisuudelle.

Muun muassa varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto, perusopetuksen oppimistulosten laskun ja eriytymisen kääntäminen sekä koulutustason nosto toisen asteen tutkintojen ja korkeakoulutettujen määrää lisäämällä ovat välttämättömiä Suomelle.

Nämä tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu, ellei päättäjillä ole selonteossa valmiutta sitoutua myös tavoitteiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Lausunnolla olevassa luonnoksessa esitetyt toimenpiteet ja linjaukset eivät OAJ:n mukaan riitä tavoitteiden saavuttamiseen.

Rahan lisäämisestä tarvitaan konkreettiset linjaukset

OAJ vaatii, että selontekoon on saatava konkreettiset linjaukset koulutukseen annettavan rahamäärän nostamisesta tavoitteiden edellyttämälle tasolle. Kaikkien selonteon valmistelussa mukana olevien eduskuntapuolueiden on myös sitouduttava linjauksiin yli hallituskausien.

Suomi on jäämässä kilpailijamaista jälkeen siinä, paljonko rahaa ne käyttävät koulutukseen. OAJ pitää tätä täysin kestämättömänä. OAJ muistuttaa, että eri koulutusasteille on viime vuosina tehty merkittäviä rahoitusleikkauksia. Riittämätön rahoitus näkyy muun muassa siinä, että koulutuksen tasa-arvo ei toteudu ja oppijoiden tarvitsemista tukitoimista ja lähiopetuksesta tingitään.

Rahaa koskevat linjaukset jäävät selonteon luonnoksessa ilmaan ja vaarantavat siten selonteon muiden linjausten toteutumisen. Tällaisenaan selonteko ei ole riittävä koulutuksen kehittämisen perälaudaksi, toteaa OAJ.

– Suomen on tavoiteltava kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksessa vähintään Pohjoismaista tasoa. Rahoitus pitää nostaa tälle tasolle seuraavien kymmenen vuoden aikana, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Opettajien korkea osaaminen ja kelpoisuusvaatimukset takaavat laadun

Opettajan laajaan autonomiaan perustuvassa järjestelmässä juuri opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimukset ovat keskeinen laadun tae. Korkea koulutustaso ja autonomia ovat tärkeitä tekijöitä myös siinä, että ammatti säilyy vetovoimaisena ja alan tehtäviin saadaan parhaat voimat.

OAJ vaatii, että opettajien ja esihenkilöiden kelpoisuusvaatimukset säilytetään vähintään nykyisellä tasollaan tai niitä jopa nostetaan osaamisen vahvistamiseksi. Lähtökohtana pitää olla, että opettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto sekä pedagoginen kelpoisuus myös korkeakoulussa.

Toiminnan laadun ja ammatin vetovoiman parantamiseksi myös varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuuksiin tulee jatkossa vaatia kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

Samoin esihenkilöiden eli rehtorien ja päiväkodin johtajien kelpoisuusvaatimuksiin tulee lisätä koulutusjohtamisen opinnot.

Selonteolla eroon koulutuspolitiikan lyhytjänteisyydestä

Koulutuspoliittisella selonteolla linjataan Suomen kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan tulevaisuutta pitkällä aikavälillä aina ensi vuosikymmenelle asti. 

Selonteko on erittäin tärkeä, koska koulutuspolitiikka on viime vuosina ollut lyhytjänteistä ja kehittämisestä on puuttunut kokonaisnäkemys koko koulutusjärjestelmästä varhaiskasvatuksesta korkeimpaan osaamiseen ja tieteeseen.

OAJ on jo pitkään vaatinut selonteon kaltaista kokonaisvaltaista visiota, joka ulottuu yli hallituskausien.

– Tällaisia selontekoja tulisi jatkossa laatia kymmenen vuoden välein, Luukkainen sanoo.

Tutustu OAJ:n lausuntoon täällä

 

Kuva: Leena Koskela