• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n kysely: Oppivelvollisuusuudistuksesta tarvitaan yhä lisätietoa

23.11.2021 - 14.31 Uutinen
Kuvituskuva

Oppivelvollisuusuudistuksessa on vielä monta asiaa vakiintumatta. Lisätietoa uudistuksesta tarvitaan paikallisesti edelleen, kertoo OAJ:n tuore kysely. Koronan vaikutus näkyy selkeästi tuen tarpeena ja levottomuutena syksyllä opintonsa aloittaneiden joukossa.

OAJ teki lokakuussa 2021 kyselyn oppivelvollisuuden laajentamisen ensivaikutelmista toisen asteen oppilaitoksissa. Kysely välitettiin OAJ:n alueasiantuntijoiden kautta muutamille alueella toimiville toisen asteen oppilaitoksille. Vastauksia kyselyyn tuli lyhyessä ajassa yhteensä 853, joista 291 lukiosta ja 562 ammatillisesta koulutuksesta.

Kyselyn tulosten mukaan uudistuksen toimeenpanossa tarvitaan edelleen aktiivista tiedottamista. Noin puolet vastanneista koki saaneensa asiasta riittävästi tietoa työnantajalta.

Oppimateriaalien hankintamenettely on lukioissa edennyt kohtuullisesti, sillä noin 70 prosenttia vastanneista kertoi opettajien kuulemisen toteutuneen hyvin ja saaneensa valita toivomansa oppimateriaalin. Ammatillisessa koulutuksessa menettelyssä ja materiaalihankinnassa on vielä kehitettävää.

Uudistuksen tuomista uusista tehtävistä ja työaikatarpeesta ilmoitti 42 prosenttia lukion opettajista ja vastaavasti 27 prosenttia ammatillisista opettajista. Uusiin tehtäviin ja työmäärään liittyvät huomiot koskivat pääsääntöisesti oppimateriaalien hankintaa ja digitaalisiin lisensseihin liittyvää työtä. Myös kirjaaminen ja dokumentointi on lisääntynyt.

Uudistuksen keskeinen tavoite on tehostaa opiskelijan saamaa opinto-ohjausta. OAJ on korostanut opinto-ohjaajien lisärekrytoinnin ja lisätyöaikaresursoinnin tarvetta, mutta toistaiseksi vain noin 20 prosenttia opettajista ilmoitti, että opinto-ohjaajaresursseja oli saatu lisää.

OAJ tekee tammikuussa 2022 neljä laajempaa kyselyä, joilla kartoitetaan, miten oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpano etenee. Kyselyt kohdennetaan erikseen perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle sekä erikseen esihenkilöille.

Kuva: Leena Koskela