• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajalle korvauksia perusteettomista määräaikaisuuksista

12.05.2021 - 11.37 Uutinen
Kuvituskuva

Turun kaupungilla työskennellyt opettaja oli otettu määräaikaisiin virkasuhteisiin ilman laillista perustetta.

Hallinto-oikeuden mukaan Turun kaupungin ylläpitämässä ammatti-instituutissa työskennellyt kielten päätoiminen tuntiopettaja oli otettu määräaikaisiin virkasuhteisiin kahdeksi peräkkäiseksi lukuvuodeksi ilman perusteltua syytä.  

Kaupunki vetosi hallinto-oikeudelle toimittamassaan selityksessä tehtävien vakiintumattomuuteen ja englannin kielen opetustuntien vähäisyyteen. Tehtävien luonnetta tai toiminnan vakiintumattomuutta ei kuitenkaan mainittu virkamääräyksissä määräaikaisuuden perusteena. Määräaikaisuuksia ei myöskään voitu perustella opetussuunnitelmauudistuksella ja opettajien työaikamuutoksella, sillä ne tulivat ajankohtaisiksi vasta nimitysten jälkeen. 

Opettajalla oli määräaikaisten virkasuhteiden aikana päätoimisuutta vastaava työaika eli keskimäärin vähintään 16 opetustuntia viikossa. Opettajalla oli myös muodollinen kelpoisuus hoitamiinsa opetustehtäviin.  

Kieltenopettaja työskenteli samassa oppilaitoksessa määräaikaisena tuntiopettajana yhteensä neljänä lukuvuonna, mutta kahdelle viimeiselle määräaikaisuudelle katsottiin olleen peruste. 

Hallinto-oikeus velvoitti Turun kaupungin maksamaan kieltenopettajalle kuuden kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen sekä oikeudenkäyntikulut. 

Teksti: Henna Honkalo