• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajalle korvauksia perusteettomista määräaikaisuuksista

20.09.2021 - 12.34 Uutinen
Kuvituskuva

Vöyrin kunnassa työskennelleen opettajan määräaikaisia virkasuhteita oli ketjutettu perusteettomasti lähes kymmenen vuoden ajan.

Vaasan hallinto-oikeus määräsi Vöyrin kunnan maksamaan valmistavan opetuksen opettajalle 12 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen perusteettomasta määräaikaisten virkasuhteiden ketjuttamisesta ajalla 1.1.2010–31.7.2019. Lisäksi kunta määrättiin maksamaan OAJ:lle oikeudenkäyntikuluja 3 000 euroa. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Hallinto-oikeus perusteli päätöstään muun muassa sillä, että erityisesti nimitysten kokonaiskesto huomioon ottaen, opettajan hoitamat tehtävät ovat olleet sillä tavoin jatkuvia, ettei työn luonne ole edellyttänyt virkasuhteen määräaikaisuutta. Lisäksi kun otetaan huomioon opettajan pitkään jatkunut palvelussuhde, hallinto-oikeus katsoi, että nimityspäätöksistä tai kunnan antamasta selvityksestä ei ilmennyt, että päätöksissä mainitulla oppilasmäärän vaihteluilla ja erityisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden vaihtuvuudella olisi ollut olennaista vaikutusta opettajan virkasuhteen edellytyksiin.

Opettaja oli koko ketjutuksensa ajan antanut opetusta niin sanotussa valmistavassa opetuksessa, johon hänellä oli ollut kunnan hyväksymä kelpoisuus. Sama opetusryhmä on jatkanut koulussa opettajan ketjutuksen päättymisen jälkeen, mutta ketjutetun opettajan tilalle oli palkattu uusia määräaikaisia opettajia.

Opettajaa oikeudessa avustanut OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen muistuttaa, että lakeja ja sopimuksia on noudatettava opettajia palkattaessa.

– Vakinaiseksi palkkaaminen ei ole yhtään kalliimpaa kuin määräaikaiseksi palkkaaminen. Päinvastoin, silloin ei ainakaan ole pelkoa, että joudutaan maksamaan korvauksia laittomista määräaikaisuuksista.

Teksti: Henna Honkalo

Kysyttävää palkoista, työajasta, lomista tai työhyvinvoinnista?

Moneen kysymykseen löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta!

Lue lisää työelämäoppaasta