• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajarekisteri lähti liikkeelle – OAJ riemuitsee

03.03.2021 - 10.00 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n pitkään ajama opettajarekisteri on viimein toteutumassa. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on asettanut selvittelijät valmistelemaan valtakunnallista opettajarekisteriä ja tiedon keruuta opettajien määrästä, kelpoisuuksista ja koulutustarpeista. OAJ uskoo, että rekisterin avulla pystytään ohjaamaan opettajankoulutusta oikeaan suuntaan.

Maaliskuun 3. päivä oli OAJ:lle onnen päivä. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko nimitti kolme selvityshenkilöä ja ohjausryhmän opettajarekisterin perustamista varten. OAJ on mukana ohjausryhmässä.

Opettajarekisterin selvityshenkilöt ovat erityisasiantuntija Henriikka Hannula Digi- ja väestötietovirastosta, erikoistutkija Hannu Karhunen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta ja professori Jouni Pursiainen Oulun yliopistosta. Heidän on määrä luovuttaa raporttinsa selvitystyöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 30.11.2021.

OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen on riemuissaan.

– Tuntuu hienolta, että tämä tärkeä tavoitteemme on toteutumassa. Saamme viimeinkin kokonaiskuvan siitä, missä opettajia tarvitaan ja miten opettajien osaamista voidaan vahvistaa. Koulutustarpeita on ollut mahdotonta ennakoida, kun nykytilanne on ollut pimennossa.

Rekisteri kertoo koulutustarpeen

Opettajarekisteri on nyt ajankohtaisempi ja tarpeellisempi kuin koskaan. Lyhykäinen muistuttaa, että tällä vuosikymmenellä ennustetaan tapahtuvan isoja muutoksia.

– Syntyvyys laskee ja muuttoliike kiihtyy. Lisäksi opettajat alkavat olla hyvin kokeneita, ja iso osa opettajista eläköityy lähitulevaisuudessa. Siksikin on välttämätöntä saada ajantasainen opettajarekisteri, joka kertoo ajantasaisen tiedon alueellisesta opettajatarpeesta, kelpoisuuksista ja opettajien osaamisen kehittämisestä. Opettajarekisterin tietojen perusteella opettajia voidaan koulutttaa oikea määrä todellisen tarpeen mukaan, hän sanoo.

Ministeri Saarikko on samaa mieltä. Yhteiskunnassa tapahtuvien suurten muutosten vuoksi tiedon saanti on entistäkin tärkeämpää.

– Tarvitsemme opetusalaa koskevan ennakointityön ja päätöksenteon pohjaksi nykyistä parempaa tietopohjaa opettajista sekä myös entistä toimivampia tiedonkeruun tapoja. Opettajia koskeva tietopohja auttaa varmistamaan, että opettajankoulutusmäärät riittävät turvaamaan kelpoisten opettajien saatavuuden eri opetustehtäviin, Saarikko sanoo.

Tiedonkeruu on ollut puutteellista

Opettajiin liittyvää tietoa on kerätty muun muassa Tilastokeskuksen noin kolmen vuoden välein toteuttaman valtakunnallisen opettajatiedonkeruun avulla. Viimeksi opettajatiedonkeruu toteutettiin vuonna 2019. Lisäksi opettajakelpoisuuksista on kerätty tietoa vuodesta 2015 lähtien VIRTA-opintotietopalveluun. Tiedonkeruussa on kuitenkin ollut puutteita.

Heikentyneet vastausprosentit vaikuttavat kerättyjen tietojen luotettavuuteen. Lisäksi muun muassa aineenopettajia koskevaa tietoa on ollut vaikeasti saatavilla ja tietojen tilastoinnissa tietovarantoihin on havaittu myös puutteita.

– Ajankohtaisen opettajatiedon tarve ei kuitenkaan ole vähentynyt, itse asiassa tilanne on päinvastoin. Opettajia koskevan tiedon saannin monenlaisiin haasteisiin on esitetty ratkaisuksi opettajarekisterin perustamista, Saarikko toteaa.

Selvityshenkilöiden tehtävänä on muun muassa selvittää, mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi rekisterin kohderyhmä ja millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyy. Tarkoitus on löytää ratkaisuja erilaisiin rekisterin ylläpitoon liittyviin kysymyksiin ja selvittää opettajarekisterin toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia.

OAJ:n on vaatinut rekisteriä pitkään

OAJ on jo useammalla hallituskaudella ollut vaikuttamassa siihen, että Suomeen perustetaan opettajarekisteri. Ajantasaista tietoa opettajatarpeesta tarvitaan, jotta minkään aineiden opettajia ei kouluteta työttömiksi ja jotta vältytään siltä, että joistakin opettajista on koko ajan pula. 

Tällä hallituskaudella OAJ:n viesti meni viimein perille. Ministeri Saarikko kertoi lokakuussa maailman opettajien päivän juhlassa, että hän aikoo käynnistää selvitystyön opettajarekisteristä. 

Myös monet tutkimuslaitokset ovat allekirjoittaneet opettajarekisterin tarpeen.

Lue OAJ:n näkemys, miten opettajarekisteri turvaisi työmarkkinoiden toimivuuden ja lisäisi opettajan ammatin vetovoimaa.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela