• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajat kannattavat maalittamisen kriminalisointia

20.04.2021 - 12.59 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n jäsenet ovat joutuneet maalittamisen kohteeksi muiden akavalaisten tavoin. Tämä käy ilmi Akavan kyselystä, jonka vastaajista yli 70 prosenttia pitää maalittamisen kriminalisointia perusteltuna.

Akava Worksin maaliskuussa toteutetun kyselyn tavoitteena oli selvittää ammattiliittojen suhtautumista maalittamisen kriminalisointiin. Maalittamisella tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, jolla pyritään vaientamaan ihmisiä tai vaikuttamaan heidän toimintaansa esimerkiksi uhkailemalla tai levittämällä heidän yksityisluontoisia tietojaan internetissä.

– OAJ:n jäsenien vastaukset ovat saman suuntaisia kuin muilla akavalaisilla. Pieniä eroja sieltä kutenkin löytyy. Esimerkiksi maalittamisen ja uhkailun kohteeksi OAJ:n jäsenet ovat joutuneet hieman enemmän kuin akavalaiset yleensä, toteaa OAJ:n tutkija Vesa Ilves.

OAJ:n jäsenten kokema uhkailu on tapahtunut useimmiten kasvotusten, kirjoitusten tai sosiaalisen median kautta. Myös ulkopuolista painostusta on OAJ:n jäseniin kohdistunut enemmän kuin muihin akavalaisiin.

– OAJ:n jäsenten yksityisiä tietoja on levitetty enemmän kuin muiden akavalaisten, myös väärän tiedon levittämisen kohteena OAJ:n jäsenet olivat akavalaisia useammin. OAJ:n jäsenet ovat myös kokeneet, että toisia olisi yllytetty uhkaamaan heitä enemmän kuin muita kyselyyn vastanneita, kertoo Ilves.  

OAJ:n lakimiehen ja Akavan oikeusvaltiokehitystyöryhmän jäsenen Kai Kullaan mukaan avovastauksista käy ilmi, että suomalaisessa työelämässä on edelleen paljon huonoon käytökseen ja työskentelyilmapiiriin liittyviä ongelmia, kuten työpaikkakiusaamista ja epäasiallista käytöstä. Vastaajat myös kritisoivat sosiaalisen median keskustelukulttuuria ja kielenkäyttöä.

– Uhkailu ei kuitenkaan aina ole varsinaista maalittamista, jossa yllytetään muita uhkailtavaa vastaan, kyselyn tekemiseen osallistunut Kullaa kertoo.

Akava esittää hallitukselle maalittamisen kriminalisointia koskevan lakimuutoksen laittamista vireille. Järjestö ehdottaa, että rikoslain maalittamiseen liittyvät teonkuvaukset kootaan yhteen ja niihin perustuen tehdään maalittamisen kriminalisointia koskeva säännös.

– Kriminalisointia kannattavat OAJ:n jäsenet muita akavalaisia enemmän. OAJ:n jäsenten vastauksissa painotettiin myös sosiaalisen median alustojen vastuuta, Ilves toteaa.

Akava Worksin julkaiseman, korkeakoulutetuille suunnatun kyselyn aineisto kerättiin 15.–29.3.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 7 348 akavalaista 14 eri liitosta. OAJ:n painotettu osuus vastaajista oli 2090.

Teksti: Henna Honkalo ja Maija-Leena Nissilä
Kuva: Leena Koskela