• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetushenkilöstö on rokotettava viimeistään kesäkuun loppuun mennessä – varhaiskasvatuksen opettajat heti riskiryhmien jälkeen

13.04.2021 - 09.27 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön rokotusjärjestyksestä. OAJ toi lausunnossaan esiin, että rokotusjärjestyksessä pitäisi alueellisten painotusten lisäksi ottaa huomioon myös ammattiryhmien erityispiirteet.

OAJ kannattaa esitystä alueellisesta rokotejakelun painotuksesta, mutta parannettavaakin löytyy. Esityksen merkittävin puute on se, ettei muutosesityksessä ole huomioitu mahdollisuutta priorisoida eri ammattiryhmiä rokotusjärjestystä suunniteltaessa.

OAJ pitää tärkeänä, että lähiopetus on mahdollista elokuussa alkavana lukuvuonna ilman häiriöitä.

— Päiväkotien henkilöstö on rokotettava mahdollisimman pian, koska varhaiskasvatuksessa päiväkodit ovat toiminnassa myös kesällä, eikä etätyö tai etävarhaiskasvatus ole mahdollista. Muu opetusalan henkilöstö on kokonaisuudessaan rokotettava ennen kesäkuun loppua, jotta vaste ehtii kehittyä ennen opetuksen alkamista elokuussa, vaatii OAJ:n koulutuspäällikkö Nina Lahtinen.

Työympäristön palautuminen mahdollisimman turvalliseksi kasvatus- ja opetusalalla vahvistaa yhteiskunnan toimivuutta ja turvaa lasten ja nuorten kasvu- ja oppimismahdollisuuksia sekä hyvinvointia.

— Valmistelussa ei ole otettu lainkaan huomioon mahdollisuutta priorisoida eri ammattiryhmiä rokotusjärjestyksessä ja varsinkaan kasvatus- ja opetusalaa. OAJ on vaatinut jo kuukausia, että opettajat rokotetaan heti terveydenhuollon henkilöstön ja riskiryhmien jälkeen. Useissa kymmenissä muissa maissa on päädytty siihen, että opetusalalla työskentelevät on rokotusjärjestyksessä priorisoitu Unicefin suosituksen mukaan, Lahtinen painottaa.

Selvitysten mukaan erityisesti lapset ja nuoret ovat kärsineet merkittävästi koronasta ja sen aiheuttamista rajoituksista.

— Paluu normaaliin vaatii mittavia taloudellisia panostuksia sekä pitkän ajan. Lapset ja nuoret ovat oikeutettuja erityiseen suojeluun ja Suomen ratifioima YK:n lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että kaikissa lapsia koskevissa toimissa otetaan ensisijaisesti huomioon lapsen etu, Lahtinen toteaa.

Koronan jälkeen keskityttävä oppimisvajeen paikkaamiseen

Hallitus esitteli viime viikolla oman, koronan jälkeiseen aikaan siirtymistä valmistelevan niin kutsutun exit-suunnitelmansa.

OAJ:n mielestä on hyvä, että lapset ja nuoret on asetettu etusijalle. Hallituksen on sitouduttava turvaamaan lasten ja nuorten turvallinen arki mahdollistamalla lähiopetus. Lähiopetuksen takaaminen on ehdottomasti tärkein toimenpide. Tilanteeseen tarvitaan sekä lyhyen aikavälin nopeita toimia rajoitusten purkamiseksi että monivuotinen elpymispaketti.

— Nyt tarvitaan vahva strategia, jonka avulla päiväkodit, koulut, oppilaitokset ja korkeakoulut pidetään vapaina koronasta heti lukuvuoden alusta alkaen. Näin turvataan opetuksen ja muun toiminnan keskeytymättömyys mahdollisimman pitkälle, Lahtinen painottaa.

On myös tehtävä kauas tähtäävä monivuotisen rahoituksen strategia, jolla puretaan oppimisvajeita. Tätä varten tarvitaan kansallinen suunnitelma ja valtion rahoitusta sekä kuntien ja koulutuksen järjestäjien omat suunnitelmat. Näistä myös OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoi MTV3:n uutisextran haastattelussa lauantaina 10.4. sekä blogikirjoituksessaan

OAJ:n 5 huomiota rajoitusten purkamiseksi:

  1. Opetushenkilöstön rokottaminen viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
  2. Testauskapasiteetin kohdentaminen nopeisiin seulontoihin päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, samoin on lisättävä pikatestimahdollisuuksia.
  3. Paikalliset päätökset korostuvat, samoin työnantajan velvoite huolehtia työturvallisuudesta.
  4. Terveydenhuollon ja jäljitystoiminnan sujuminen jokaisessa kunnassa on varmistettava. Jokaisella opetusalan esihenkilöllä on oltava matalan kynnyksen neuvontapalvelu, johon voi olla yhteydessä tarvittaessa ja konsultoida tarvittavien toimien laajuutta.
  5. Maskisuosituksen arviointi kesälomien jälkeen on opetusalan kannalta aivan liian myöhään. Koulutusten järjestäjien on tiedettävä ajoissa, jos maskisuositus jatkuu. Maskisuositus pitää olla mahdollista ottaa käyttöön pikaisella aikataululla, jos alueen tai kunnan koronatilanne huononee.

Lue lausunto 

Teksti: Milla Eronen
Kuva: Leena Koskela