• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetushenkilöstöä ei saa kuormittaa ”hybridiopetuksella”

20.01.2021 - 14.22 Uutinen
Kuvituskuva

Hybridiopetus tai samanaikaisesti annettu lähi- ja etäopetus ei OAJ:n mielestä ole mahdollista toteuttaa laadukkaasti. Opettajalta ei voi edellyttää kaksinkertaista työtä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi abiturienttien opetuksesta lukioissa ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen liittyen. Linjauksen mukaan abiturienteille tarjotaan mahdollisuutta osallistua opetukseen lähiopetuksena muusta toisen asteen koulutuksesta poiketen. Opiskelija voi vaihtoehtoisesti osallistua opetukseen tai kokeisiin myös etäyhteydellä.

— Tilanne on opettajan työn kannalta ongelmallinen. Samanaikaisesti annettu lähi- ja etäopetus ei mielestämme ole mahdollista toteuttaa laadukkaasti. Laadukkaasti järjestetty etä- tai lähiopetus edellyttää, että opettaja voi täysipainoisesti keskittyä sen antamiseen, OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso sanoo.

Perusopetusta koskien sivistysvaliokunta on linjannut, ettei opetusta tulisi järjestää siten, että opettaja joutuu saman opetuksen järjestämiseen tekemään kaksinkertaista työtä. Samaa periaatetta on OAJ:n mielestä noudatettava myös yleissivistävässä lukiokoulutuksessa.

— Jos opiskelija osallistuu opetukseen etäyhteydellä, on etäopetus tässä yhteydessä määriteltävä lähiopetukseksi, jota opiskelija voi seurata reaaliaikaisesti suoratoistettuna. Tällöin lähiopetus välittyy verkkovälitteisesti etäyhteydellä opetusta seuraaville opiskelijoille. Opettaja ei kuitenkaan erikseen kohdenna opetusta etäyhteyden varassa oleville eikä annan näille erillisiä tehtäviä, Laakso painottaa.

Opettaja valmistelee oppitunnin lähiopetuksen tapaan. Opetus annetaan ja tehtävät sekä muu työskentely ohjeistetaan lähiopetustilanteessa.

— Mahdollinen vuorovaikutus etäyhteyden varassa olevien kanssa toteutetaan oppitunnin työajan puitteissa, Laakso toteaa.

Jos lähiopetuksessa on vain jotain opiskelijoita, opetus voidaan järjestää kokonaan etäopetuksena myös lähiopetuksessa olevien opiskelijoiden seuratessa opetusta verkkovälitteisesti. Tässäkin tapauksessa ohjeistus ja vuorovaikutus toteutetaan oppitunnin puitteissa.

— Opetusta voidaan antaa suoratoistona tilapäisesti järjestelyin, jotka eivät aiheuta merkittävää työmäärän lisääntymistä. Jos lisätyötä opetusjärjestelyistä aiheutuu, sen määrä on arvioitava ja korvattava asianmukaisesti, Laakso korostaa.