• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetusministeri: Suomen koulutusihme on opettajien ansiota – ”koulutus on investointi koko maan tulevaisuuteen”

11.05.2021 - 15.45 Uutinen
Kuvituskuva

Opetusministeri Jussi Saramo on ylpeä siitä, että koulutus jätettiin kehysriihessä leikkausten ulkopuolelle. Suomen koulutusihme on hänestä osaavan ja sitoutuneen opettajakunnan ansiota. Siksi koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että ammatin arvostus säilyy ja päättäjät ymmärtävät koulutuksen ja sivistyksen merkityksen.

Kuka sinulle tulee ensimmäisenä mieleen, kun pohdit omalta opinpolultasi opettajia, joiden ansiosta olet se ihminen, joka olet? Opetusministeri Jussi Saramo (vas) muistaa oman alakouluaikaisen opettajansa porvoolaiselta musiikkiluokalta. 

– Hän pyrki siihen, että ymmärrämme esimerkiksi historiasta laajan kuvan ja kokonaisuudet sen sijaan, että olisimme vain päntänneet yksityiskohtia. Hän oli ihmisenä avarakatseinen ja auttoi aika laajasti ymmärtämään elämää. Hänen avullaan sain tosi hyvät valmiudet jatko-opiskeluun, Saramo kertoo.  

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Sitoutunut-ulkomainos-by-Heikki-Pölönen_6.jpg

Tänä keväänä OAJ:n kampanja on nostanut esiin arvoja ja asioita, joita opettajat työllään edistävät.

Opettajat rakentavat tulevaisuutta 

Opettajien työ kantaa hedelmää läpi elämän. Tätä OAJ on pitänyt esillä tänä keväänä käynnistyneessä Tehdään tulevaisuuksia -kampanjassa

Kampanja nostaa esiin sitä, että opettajien työ ei ole pelkästään tietojen ja taitojen siirtämistä vaan myös tärkeiden arvojen ja asioiden kuten hyvinvoinnin ja sivistyksen rakentamista. Siis paremman tulevaisuuden tekemistä jokaiselle oppijalle ja sitä kautta koko Suomelle. 
 
Jussi Saramon mielestä koulutuksen ja sivistyksen merkitys vain korostuu tällaisina aikoina, kun esimerkiksi demokratia on uhattuna monissa maissa ja vihan ja epäluulon lietsonta kasvaa. 

– Vahva koulutus ja sivistys ovat itseisarvoja. Koulutus on ratkaisevassa asemassa, jos halutaan rakentaa kestävää yhteiskuntaa ja menestyä tulevaisuudessa myös taloudellisesti, Saramo sanoo. 

Koulutus on ratkaisevassa asemassa, jos halutaan rakentaa kestävää yhteiskuntaa ja menestyä tulevaisuudessa myös taloudellisesti.

Hän pitää Suomen koulutusihmettä poikkeuksellisen osaavien opettajien ansiona. 
 
– Opettajan ammattia on meillä arvostettu ja opettajankoulutukseen on siksi hakeutunut osaavaa ja sitoutunutta opettajakuntaa. Suomen menestys tulevaisuudessa edellyttää, että jatkossakin on näin.  

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Jussi-Saramo-vaalitentti-1170x536-by-leena-koskela.jpg

Jussi Saramo osallistui tammikuussa OAJ:n kuntavaalitenttiin. Tentin voi katsoa tallenteena OAJ:n kuntavaalisivulta.

Koulutusleikkaukset ovat olleet lyhytnäköisiä 

Työ on antoisaa ja tärkeää mutta myös vaativaa ja kuormittavaa. Tämä viesti toistuu 11:n eri koulutusasteella työskentelevän OAJ:n kampanjassa esillä olevan haastatteluissa sekä kampanjan suunnittelun käynnistäneessä jäsenkyselyssä

Lue 11 tarinaa sitoutumisesta
Opetusministerinä Jussi Saramo sijaistaa Li Anderssonia. Pesti alkoi joulukuussa 2020.

Ministerinä Saramo on päässyt vaikuttamaan opetustyön arkeen hyvin konkreettisesti. Esimerkiksi OAJ:stä on tullut paljon viestejä epäkohdista, jotka kaipaavat korjaamista.  
 
Myös kiitosta OAJ on antanut hallitukselle – etenkin siitä, että kehysriihen yhteydessä tehtiin poikkeuksellinen arvovalinta, kun koulutus jätettiin leikkauslistojen ulkopuolelle. 

– Toivon, että jokainen poliitikko näkisi koulutuksen ja tutkimuksen investointina koko maan tulevaisuuteen. Koulutuksesta on ollut liian helppoa leikata, kun päättäjien ajattelu ei ole yltänyt niin pitkälle, että nähtäisiin koulutusleikkausten tuoma taloudellinen tappio, Saramo sanoo.

Koulu kokoaa kaikki yhteen 

Opetusministeri toivoo päättäjien myös ymmärtävän paremmin koulun merkityksen paikkana, joka kokoaa koko ikäluokan yhteen. Hänestä koululla on oppimisen lisäksi tärkeä rooli esimerkiksi kansan osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistajana ja eriarvoistumisen ehkäisijänä. 
 
Päättäjien vastuulla on, että opettajat eivät jää yksin näiden tehtävien hoitamisen kanssa. 
 
– Koulun ei voida odottaa korjaavan kaikkia yhteiskunnallisia ongelmia, mutta koulu on se, mitä kautta tavoitetaan lapset ja nuoret. Päättäjien pitäisi vahvistaa koulun edellytyksiä tunnistaa erilaiset vaikeudet ja ohjata lapset ja nuoret heidän tarvitsemansa avun piiriin. Esimerkiksi kaikkien eriarvoistumisen synnyttämien ongelmien korjaamista ei jätettäisi silloin yksin koulun ja opettajien vastuulle. Pidän tärkeänä, että oppilashuoltoon on tulossa henkilöstömitoitus, jolla turvataan riittävä määrä koulupsykologeja ja kuraattoreita, Saramo sanoo. 

Koulun ei voida odottaa korjaavan kaikkia yhteiskunnallisia ongelmia, mutta koulu on se, mitä kautta tavoitetaan lapset ja nuoret.

Tukea opettajamitoitukselle 

OAJ on pitkään vaikuttanut siihen, että myös opettajien ja oppijoiden suhdeluvusta kirjattaisiin lakiin sitova mitoitus. OAJ ehdottaa koulutusastekohtaisia suhdelukuja. Esimerkiksi perusopetuksessa olisi enintään 20 oppilasta yhtä opettajaa kohti, ja oppijoiden tuen tarve huomioitaisiin mitoituksessa. 
 
Eduskuntavaalien alla OAJ:n ajatus opettajamitoituksesta saikin tukea niin kansalta kuin monelta puolueelta
 
– Opettajamitoitus on ehdotus, jossa kiinnitetään minusta huomiota oikeaan asiaan. Olen ylpeä siitä, että hallituksena saimme pidettyä koulutuksen leikkausten ulkopuolella, mutta valitettavasti tässä taloudellisessa tilanteessa opettajamitoituksen vaatiman lisärahan saaminen ei ole onnistunut, Saramo sanoo. 

Opettajamitoitus on ehdotus, jossa kiinnitetään minusta huomiota oikeaan asiaan.

Kokonaan hän ei kuitenkaan tyrmää ajatusta. 
 
– Koulutuspoliittisessa selonteossakin lähdemme siitä, että kun oppilaiden määrä tulevina vuosina vähenee, niin koulutuksesta ei kuitenkaan vähennettäisi rahaa vaan se sijoitettaisiin koulutusjärjestelmän sisälle, Saramo sanoo. 

Luvassa ”merkittäviä summia” oppimisvajeiden paikkaamiseen 

Toukokuussa hallituksen on määrä antaa lisätalousarvioesitys, jolla pyritään paikkaamaan ja ehkäisemään koronapandemiasta aiheutunutta oppimisvajetta. Koulutuksen järjestäjät odottavat tietoja kovasti, koska ensi lukuvuotta suunnitellaan parhaillaan.

Lisätalousarvion valmistelu on Saramon mukaan jo pitkällä, mutta yksityiskohdat ovat vielä auki. Hän vakuuttaa kuitenkin, että tarkoituksena on tukea kuntia siinä, että ne voivat jatkaa tänä lukuvuonna käynnistettyjä hyväksi havaittuja toimintamalleja. 
 
– Esitämme lisätalousarviossa merkittäviä summia kaikille koulutusasteille. Olennaista on, että rahat kohdistuvat aidosti koronan aiheuttamien ongelmien korjaamiseen ja oppimisvajeiden paikkaamiseen. 

Teksti: Heikki Pölönen

Kuvat: Leena Koskela

Tehdään tulevaisuuksia – tutustu ja osallistu!

Opettajat luovat työllään sen pohjan, jolle huomisen maailma rakennetaan. He tekevät tulevaisuuksia meille kaikille. Lue 11 tarinaa sitoutumisesta ja osallistu!

Tehdään tulevaisuuksia