• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Oppimisen tuen korjaaminen on maan hallituksen käsissä – OAJ:n malli takaisi todelliset tukitoimet

10.02.2021 - 12.40 Uutinen
Kuvituskuva

Oppimisen tuen lainsäädäntö on ollut voimassa jo kymmenen vuotta, mutta vieläkään tukea ei kaikkialla anneta lain mukaisesti. Ministerit ovat viime päivinä nostaneet esiin tuen ongelmia ja muun muassa inkluusion ja erityisluokkien vähentämisen käyttämisen säästökeinona. OAJ on tuonut samaa huolta esiin kohta kymmenen vuotta, ja muistuttaa, että ratkaisun avaimet ovat täysin maan hallituksen käsissä.

Kolmiportaista tukea koskevassa laissa on puutteita ja muutostarpeita. Tuki on byrokraattista, ja usein lapsen tarvitsemat tukitoimet jäävät lähinnä paperille. OAJ on luonut oman mallinsa, jossa tuki aidosti vahvistuu tuen portaalta toiselle siirryttäessä.

Nykyistä lakia alettava noudattaa

Kuitenkin jo sillä, että koulutuksenjärjestäjät noudattaisivat nykylainsäädäntöä, oppilaiden tuki toteutuisi vahvemmin. Kunnissa tehdään parhaillaankin lainsäädännön valossa kyseenalaisia päätöksiä.

– Jos tämä luistaminen sallitaan, ladataan oppimisen tuen uudistamiselle koko ajan uusia vaatimuksia ja pelataan siis liikkuvaan maaliin, sanoo erityisasiantuntija Sari Jokinen OAJ:stä.

Lakia tulkitaan tarkoitushakuisesti ja aina vain väljemmin. Muun muassa erityisluokkia lakkautetaan vimmaisesti, ja erityisen tuen oppilaiden oikeus erityisopetukseen ei toteudu.

– Asia olisi mahdollista laittaa saman tien kuntoon, jos hallituksella todella on tahtoa. Opetuksen järjestäjiä on vaadittava noudattamaan lakia, mikä edellyttää yhdenmukaista, selkeää ohjeistusta opetushallinnolta. Nyt kentällä on suuri epätietoisuus aivan keskeisistäkin oppilaiden oikeuksista: esimerkiksi erityisen tuen oppilaalla on oikeus erityisopetukseen, johon kelpoisuus on erityisluokanopettajalla, Jokinen sanoo.

Oppimisen tuki on laissa jaettu kolmeen tasoon: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille ja siihen sisältyy muun muassa tukiopetus. Tehostetussa tuessa oppilas saa vahvempaa tukea, esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta. Erityisessä tuessa tuki on vahvinta ja oppilaan kuuluisi saada erityisopetusta.

Opettajamitoitukset ja enimmäisryhmäkoot tärkeät

Tuen uudistamista valmistellaan parhaillaan osana Oikeus oppia -ohjelmaa.

OAJ on luonut oman tuen mallinsa, jossa tuki aidosti vahvistuu tuen portaalta seuraavalle siirryttäessä. OAJ:n tuen mallissa jokaisella tuen portaalla on myös taatut vähimmäistukitoimet, joihin oppilas kyseisellä tuen portaalla ollessaan on oikeutettu.

OAJ:n tuen mallissa on määritelty opettajamitoitukset ja niistä seuraavat enimmäisryhmäkoot. Tuen tarvitsijoiden määrä vaikuttaa pienentävästi ryhmäkokoihin, millä varmistetaan se, että opettajalla on aina aikaa kohdata kaikki oppilaansa, antaa tarvittavaa tukea ja laadukasta opetusta.

Vihreät on esittänyt oman reppuraha-mallinsa riittävän tuen rahoituksen turvaamiseen. Käytännössä tuen rahoittaminen on hoidettavissa useallakin mallilla, mutta OAJ korostaa sitä, että kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki on lapsen subjektiivinen oikeus, jonka toteutuminen ei voi nykyiseen tapaan olla kiinni yksittäisen kunnan roposista.

Näitä seitsemää ratkaisua OAJ esittää:

  1. Yhtenäinen ja vahva kolmiportainen tukiketju varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
  2. Sama järjestelmä ja asiakirjat kaikilla koulutusasteilla
  3. Taatut tukitoimet tuen eri portailla
  4. Käyttöön erityisopettajamitoitus ja kertoimet
  5. Tiedonkulku kuntoon
  6. Rahoitusta tuen mukaan
  7. Henkilöstölle koulutusta
Tutustu OAJ:n malliin täällä