• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ovtesin paikallinen järjestelyerä maksuun huhtikuussa

25.01.2021 - 13.35 Uutinen
Kuvituskuva

Kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa maksetaan 0,8 prosentin paikallinen järjestelyerä ja ammatillisissa oppilaitoksissa 0,4 prosentin järjestelyerä. Pääluottamusmiehet neuvottelevat parhaillaan erän kohdentamisesta.

Paikallisten järjestelyerien kohdentamisessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

— Paikallisia järjestelyeriä voidaan käyttää tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvaan tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen sekä henkilökohtaisiin lisiin. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmiensä palkkaan nähden, kertovat OAJ:n erityisasiantuntija Aleksi Tervamaa ja neuvottelupäällikkö Markku Perttunen.

Paikallisesti käytettävä rahasumma lasketaan työnantajan tavanomaisen kuukauden ovtes-palkkasummasta.

Jäsenenä vaikutat erien kohdentamiseen

Paikallisten järjestelyerien käyttämisestä neuvottelevat parhaillaan työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajat. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Neuvotteluissa pyritään mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä. Tällöin järjestelyerä kohdistetaan työnantajan valinnan mukaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin, henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Jäsenet voivat esittää omia ehdotuksia järjestelyerien kohdentamisesta paikallisyhdistykselleen esimerkiksi yhdysopettajien tai hallituksen jäsenten sekä luottamusmiesten välityksellä. Erien kohdentaminen tapahtuu kokonaan paikallisesti.

Yleiskorotus 1.4.2021 on yleissivistävillä opettajilla 0,72 %, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa 0,75 % ja ammatillisessa koulutuksessa 0,99 %. Samaan aikaan tulee voimaan paikallisesti sovittava 0,8 prosentin suuruinen järjestelyerä. Ammatillisten osalta tämä erä on 0,4 %.

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Leena Koskela

Jaa