• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Poikkeusolot kuormittivat kohtuuttomasti koulujen rehtoreita ja päiväkotien johtajia

16.06.2021 - 12.45 Tiedote
Kuvituskuva

Peräti 85 prosenttia koulujen ja päiväkotien esihenkilöistä piti korona-ajan ja poikkeusolojen aiheuttamaa työkuormaa kohtuuttomana. Tulos käy ennakkotietona ilmi OAJ:n tekemästä nettikyselystä.

OAJ kysyi kesäkuun alussa opettajilta sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen esihenkilöiltä korona-ajan kokemuksista 2021.

– On todella huolestuttavaa, että liki yhdeksän kymmenestä esihenkilöstä pitää korona-ajan työkuormaansa kohtuuttomana. Koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten esihenkilöiden kokema poikkeuksellinen kuormitus on otettava huomioon, kun suunnitellaan paluuta opetuksen normaaliin arkeen, muistuttaa koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo OAJ:sta.

OAJ:n mielestä myös uusien kuntapäättäjien pitää havahtua tilanteeseen heti alkusyksystä.

– Mikä on koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen tila ja vastuuhenkilöiden vointi poikkeusolojen jäljiltä? Rehtoreille ja johtajille on annettava rauha keskittyä perustehtävään eli pedagogiseen ja oman yksikön johtamiseen, vaikka tällä kertaa kehittämishankkeista tinkimällä. Kuuntelisin nyt rehtorien ja johtajien näkemyksiä tarkkaan, Salo huomauttaa.

Ennakkotiedoista löytyy Salon mukaan onneksi myös myönteisiä havaintoja. Esihenkilöistä yli 80 prosenttia on luottanut omaan osaamiseensa koronan aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen aikana.

Tärkein tukitoimi on lisäopettajien palkkaaminen

Esihenkilöitä pyydettiin arvioimaan, mitkä olisivat tärkeimpiä tukitoimia korona-ajasta palautumiseksi. Selvästi tärkeimpinä tukitoimina vastaajat pitivät lisäopettajien palkkaamista entistä yksilöllisempään opetukseen sekä keskittymistä perustoimintaan esimerkiksi pitämällä taukoa kehittämishankkeista.

Lähes puolet vastaajista piti lisäopettajien saamista kaikkein tärkeimpänä asiana. Joka viides esihenkilö oli sitä mieltä, että tauko kehittämishankkeista olisi tärkein tuki akuuttiin tilanteeseen.

– Tukea opettajien palkkaamiseen on nyt mahdollista saada. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta on haettavissa elokuun alkuun saakka, ja sitä tulisi käyttää juuri opettajien palkkaamiseen, Salo toteaa.

OAJ kysyi opettajilta ja esihenkilöiltä korona-ajan kokemuksista ja sen seurauksista työhön ja oppimiseen nettikyselyssä 1.–13.6.2021. Siihen vastasi 1 872 opettajaa, joista esihenkilöitä oli 130.

Kyselyn kaikki tulokset OAJ julkaisee elokuun alkupuolella.