• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Ruotsissa yli 30 000 opettajaa on vaihtanut alaa – se sai päättäjät heräämään

30.09.2021 - 10.51 Uutinen
Kuvituskuva
Johanna Jaara-Åstrandin viesti Suomen päättäjille on, että opettajia pitää kuunnella ja heitä kuormittavat ongelmat ratkaista jo ennen kuin he vaihtavat alaa.

Ruotsissa yli 30 000 pätevää opettajaa on vaihtanut alaa. Vasta vuosien vaikuttamistyö sai päättäjät reagoimaan opettajapulaan. Ruotsin suurimman opettajajärjestön puheenjohtaja kehottaa Suomen päättäjiä kuuntelemaan opettajia ja löytämään keinot, joilla heidät saadaan pidettyä opettajat alalla.

Suomessa liki kuusi kymmenestä opettajasta pohtii alanvaihtoa, kertovat OAJ:n tiistaina julkaisemat kyselytulokset. Miltä tämä kuulostaa länsinaapurissamme Ruotsissa?

–Se on katastrofi! Johanna Jaara-Åstrand puuskahtaa.

Alaa vaihtaneista toivotaan nyt helpotusta opettajapulaan

Ruotsin suurimman opettajajärjestön Lärarförbundetin puheenjohtajana Johanna Jaara-Åstrand on vuosikausia tehnyt työtä sen eteen, että muille aloille vaihtaneet saataisiin palaamaan opettajan työhön. Alaa vaihtaneita tiedetään olevan pitkälti yli 30 000, Jaara-Åstrandin mukaan lähemmäs 40 000.

Ruotsin valtion tilastokeskus SCB on tutkinut syitä, jotka ovat johtaneet alan vaihtamiseen.

– Keskeisiä syitä on tyytymättömyys palkkatasoon, työn kuormittavuus sekä se, että työ ei vastaa sitä, mihin opettajat ovat kouluttautuneet. Opettajat ovat väsyneet siihen, että he osaisivat tukea oppimista, mutta he eivät voi toteuttaa osaamistaan, koska resurssit eivät riitä. Siitä seuraa tunne riittämättömyydestä ja kokemus, että ei enää selviä opettajan työssä.

Melko samalta kuulostavat yleisimmät syyt, jotka Suomessa ovat saaneet opettajat pohtimaan alanvaihtoa. Kuormitus, työn määrä ja palkkataso nousivat OAJ:n kyselyssä yleisimmiksi alalta pois työntäviksi tekijöiksi.

Moni alaa vaihtanut olisi valmis palaamaan opettajaksi  

Ruotsissa SCB on arvioinut, että pelkästään perusopetuksessa ja esiopetuksessa opettajavaje voi vuonna 2033 olla peräti 45 000.  

Yksi ratkaisu vajeen tilkitsemiseen voisi Lärarförbundetin mielestä löytyä siitä suuresta joukosta, joilla opettajaopinnot ovat jääneet kesken mutta jotka työskentelevät jo opettajina.

– Tavoitteenamme on, että he saisivat mahdollisuuden suorittaa opintonsa loppuun ja saada siten kelpoisuuden, Jaara-Åstrand sanoo.

Ruotsissa alaa vaihtaneista kuusi kymmenestä on tutkimuksissa kertonut, että he palaisivat mielellään opettajan työhön, jos alan ongelmia saataisiin korjattua.

–Suurin osa alaa vaihtaneista on harmissaan siitä, että he ovat joutuneet luopumaan opettajan ammatista. Palkat ja työolot pitäisi siis saada kuntoon, Jaara-Åstrand sanoo. 

Suurin osa alaa vaihtaneista on harmissaan siitä, että he ovat joutuneet luopumaan opettajan ammatista. Palkat ja työolot pitäisi siis saada kuntoon.

Ongelmia Ruotsissa on lähdetty ratkaisemaan rahalla ja lisäkäsillä. 

Neljä vuotta sitten päättäjät tekivät jotain poikkeuksellista: he lisäsivät budjettiin pysyvästi kolme miljardia kruunua opettajien palkkoihin korvamerkittyä rahaa, jotta palkkataso saataisiin nousuun. 

–Se on saanut palkkoja nousemaan, mutta eivät opettajien palkat Ruotsissa vastaa vieläkään muita aloja, joilla edellytetään vastaavan tason koulutusta. Olemme nyt oikealla tiellä, mutta kun ongelma on jatkunut yli 30 vuotta, se ei myöskään ratkea hetkessä, Jaara-Åstrand sanoo.

Olemme nyt oikealla tiellä, mutta kun ongelma on jatkunut yli 30 vuotta, se ei myöskään ratkea hetkessä.

Opettajien palkkoihin satsaamisen lisäksi Ruotsissa on palkattu opettajien tueksi lisää muuta henkilökuntaa, kuten sosiaalityöntekijöitä.

–Tällä pyritään vähentämään opettajien kuormitusta. Let teachers be teachers!

Viesti Suomen päättäjille: Kuunnelkaa opettajia nyt

Mikä on Johanna Jaara-Åstrandin viesti Suomelle? Ennen kaikkea se, että päättäjien pitää arvostaa ja kuunnella opettajia.

– Ette ole vielä siinä tilanteessa, jossa opettajat ovat lähteneet. Kuunnelkaa heitä nyt, kysykää miksi he harkitsevat alanvaihtoa ja lähtekää rakentamaan ratkaisuja heitä vaivaaviin ongelmiin. Tässä vastuu on ennen kaikkea poliitikoilla. Heidän pitää arvostaa opettajia ja ymmärtää, miten suuri merkitys hyvällä opettajalla on oppimiseen ja sitä kautta moneen muuhunkin asiaan yhteiskunnassa.  

Teksti: Heikki Pölönen

Kuva: Jarkko Mikkonen

Tehdään tulevaisuuksia – tutustu ja osallistu!

Opettajat luovat työllään sen pohjan, jolle huomisen maailma rakennetaan. He tekevät tulevaisuuksia meille kaikille. Lue 11 tarinaa sitoutumisesta ja osallistu!

Tehdään tulevaisuuksia