• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Selvitys: Sosioekonomisen taustan merkitys oppimisessa kasvanut – eriytymistä torjuttava tasa-arvorahoituksella

17.02.2021 - 16.22 Uutinen
Kuvituskuva

Sosioekonomisen taustan ja alueellisten erojen merkitys osaamisessa ja oppimisessa on korostunut tällä vuosituhannella, osoittaa tuore selvitys. Selvityksessä esitetään muun muassa tasa-arvorahoitusta eriytymiskehityksen pysäyttämiseksi. OAJ on pitkään ajanut valtakunnallista myönteisen erityiskohtelun rahoitusta, jolla heikossa asemassa olevien mahdollisuuksia vahvistetaan.

Apulaisprofessori Venla Bernelius luovutti keskiviikkona selvityksensä koulutuksellisesta tasa-arvosta opetusministeri Jussi Saramolle. Selvityksestä ilmenee, että sosioekonomisen taustan merkitys on korostunut 2000 -luvulla osaamisen ja oppimisen taustatekijänä.

OAJ kannattaa selvityksessäkin esitettyä rahoitusta, jolla heikosta sosioekonomisesta taustasta tulevien lasten mahdollisuuksien tasa-arvoa parannetaan.

– Positiivisen erityiskohtelun rahoituksen saaminen valtakunnalliseksi sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen on ollut OAJ:n pitkäaikainen tavoite, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen.

Opettajista pidettävä huolta

Selvityksen mukaan koulutuksellinen epätasa-arvo tihenee erityisesti kaupunkiseutujen naapurustoissa, joissa on paljon köyhyyttä tai sosiaalisia ongelmia. Näillä alueilla korostuvat henkilökunnan kasvava työkuorma sekä lasten tuen tarve ja heikommat kouluvalmiudet.

Lyhykäinen huomauttaa, että sosioekonomisesti haastavilla alueilla opettajien hyvinvoinnista huolehtiminen korostuu aivan erityisesti.

– Opettajan työ on vaativampaa alueilla, joilla on paljon heikko-osaisuutta. Työnantajien pitää ottaa selvityksen johtopäätöksistä koppia ja huolehtia henkilöstön jaksamisesta.

Valmiuksia eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kohtaamiseen vahvistettava

Selvityksessä nousi esiin tarve oppimisen tuen ja erityisopetuksen vahvistamiseen. Opettajankoulutuksen tulisi tarjota opettajille nykyistä enemmän erityispedagogista osaamista sekä osaamista eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevien oppilaiden kohtaamiseen kielitietoisen opetuksen keinoin.

Näistä asioista tarvitaan myös täydennyskoulutusta.

Yksi keino tasa-arvon vahvistamisessa ja eriytymisen torjunnassa on kielellisesti tuettu opetus, jota tarvitaan nykyistä enemmän.

Lisäksi maahanmuuttajataustaisten opettajien koulutusta tulisi kehittää. Koulutuksen rahoituksen jatko on hämärän peitossa, kun hankerahoitus tämän kevään jälkeen loppuu.

Lyhykäinen on kokonaisuudessaan tyytyväinen Berneliuksen selvitykseen ja sen johtopäätöksiin. Esiin nousee useita ratkaisuja, joita OAJ on esittänyt jo pitkään.

– Hyvä, että nämä asiat nousivat selvityksessä esiin näin suoraan.

Teksti: Heta Lievonen
Kuva: Leena Koskela

Lue opetusministeriön tiedote selvityksestä