• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sitoutunut-kampanja tavoitti miljoonat suomalaiset – Nyt äänestäjät kutsutaan mukaan!

30.05.2021 - 12.38 Uutinen
Kuvituskuva
Sitoutunut-kampanjan ulkomainokset tavoittivat maalis-huhtikuussa noin puolet suomalaisista. Kuvat: Heikki Pölönen

OAJ:n maaliskuussa käynnistämä kampanja tavoitti keväällä jo miljoonat suomalaiset. Mainoksissa nostettiin esiin arvoja, joihin opettajat ovat työssään sitoutuneet. Seuraavaksi pallo heitetään äänestäjille, sillä kuntavaaleissa jokaisella on äänestyskopissa mahdollisuus antaa tukensa tulevaisuuksien tekijöille.

Opettajat kaikilla koulutusasteilla tekevät tulevaisuuksia. Työtä tehdään arvoilla, joiden varaan koko yhteiskunnan hyvinvointi rakentuu.

Tätä viestiä OAJ on kevään aikana nostanut esiin kampanjassa, jonka tavoitteena on vahvistaa opettajuuden arvostusta.

OAJ:n taloustutkimuksella alkuvuodesta teettämä selvitys osoitti, että suomalaiset arvostavat kyllä opettajien työtä todella paljon. Samalla kävi kuitenkin ilmi, että alan ulkopuolisten mielikuvat opettajan ammatista ovat melko kapeita.
 
– Siksi nostimme esiin 11 eri koulutusasteilla ja tehtävissä toimivaa ja kerroimme opettajuuden ydinarvoista ja asioista, joita he työllään edistävät. Työllään opettajat rakentavat yksi oppija kerrallaan sivistynyttä, turvallista, osaavaa ja hyvinvoivaa Suomea, OAJ:n viestintäpäällikkö Heikki Pölönen sanoo.

Opettajat rakentavat yksi oppija kerrallaan sivistynyttä, turvallista, osaavaa ja hyvinvoivaa Suomea.

Työstä kertominen ei jäänyt vain 11 kampanjassa mukana olevan harteille, vaan kampanjaan osallistuivat sadat opettajat omissa sosiaalisen median kanavissaan. Reilusti yli 1000 on esimerkiksi ottanut käyttöön kampanjan kuvakehyksen Facebook-profiilissaan.

TUTUSTU: 11 tarinaa sitoutumisesta

Miljoonia silmäpareja ja toistoja

Sitoutunut-mainokset tavoittivat eri kanavissa miljoonat suomalaiset. Esimerkiksi televisiossa tavoitettiin kampanjan jälkeen tehtyjen laskelmien mukaan liki kaksi miljoonaa ja sanomalehtimainoksilla yli 1,5 miljoonaa. Ulkomainokset tavoittivat eri puolilla Suomea yli puolet suomalaisista.

– Kerrasta viesti ei välttämättä jää mieleen, ja siksi tarvitaan toistoa. Esimerkiksi televisiossa näyttökertoja mainoksille tuli kaikkiaan yli 13 miljoonaa, eli keskimäärin jokainen tv:ssä tavoitettu katsoja on nähnyt mainoksen maalis-huhtikuussa noin kuusi kertaa, Pölönen sanoo.'

Juttu jatkuu televisiossakin pyörineen Sitoutunut-videon jälkeen.

Perinteisten medioiden lisäksi opettajien työn merkitystä nostettiin maalis-huhtikuussa esiin eri sosiaalisen median kanavissa. 

Mainokset jäivät mieleen ja vaikuttivat

Välittyivätkö viestit? Vaikuttivatko mainokset? Tätä OAJ tutki huhtikuun lopussa tutkimuksella, johon osallistui 500 suomalaista. Tulokset kertovat, että vastaus molempiin kysymyksiin on kyllä.
 
Tutkimuksen perusteella yli puolelle suomalaisista mainokset jäivät mieleen. Kahdeksan kymmenestä sanoo sisältöjen välittäneen hyvin viestejä esimerkiksi siitä, että opettajien työ on tärkeää koko Suomelle ja että opettajien työ on vaativaa.

– Erityisen iloinen olen siitä, että tutkimuksen mukaan mainokset lisäsivät joka kolmannen arvostusta opettajien tekemää työtä kohtaan. Se on juuri oikea suunta ja merkki siitä, että vaikka arvostus oli ennestäänkin korkealla, niin muistuttamalla työn merkityksestä voimme entisestään vahvistaa arvostusta ja oikeasti vaikuttaa myös siihen, että arvostus näkyy teoissa.

Mainokset lisäsivät joka kolmannen suomalaisen arvostusta opettajien tekemää työtä kohtaan.

Neljännes vastaajista kertoi mainosten myötä pitävänsä esimerkiksi aiempaa tärkeämpänä, että koulutuksen rahoitus nostetaan Suomessa vähintään samalle tasolle muiden pohjoismaiden kanssa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Sitoutunut-ulkomainos-by-Heikki-Pölönen_6.jpg

Kesällä äänestäjiä kannustetaan esimerkiksi ulkomainoksissa äänestämään koulutusmyönteistä ehdokasta.

Vaalien alla kampanja näkyy ja kuuluu jälleen

OAJ:n Taloustutkimuksella teettämästä selvityksestä kävi ilmi myös se, että kolme neljästä äänestäjästä pitää tärkeänä, että oma ehdokas vahvistaa koulutuksen ja kasvatuksen laatua. Kuntavaalien alla kampanja kutsuukin äänestäjät tekemään konkreettisia tekoja sen eteen, että opettajilla on mahdollisuus onnistua työssään.

– Sitoutunut-kampanjassakin mukana olevat opettajat korostivat järjestään kohtaamisen merkitystä. Opettajat tarvitsevat aikaa kohdata jokaisen yksilönä, ja tähän kuntapäättäjät vaikuttavat suoraan linjatessaan esimerkiksi ryhmäkokoasioista, Pölönen sanoo.

Opettajat tarvitsevat aikaa kohdata jokaisen yksilönä.

Vaalien alla kampanjaan liittyviä mainoksia näkyy ja kuuluu jälleen muun muassa ulkomainoksissa, sanomalehdissä, somessa ja radiossa. Mainoksissa kannustetaan äänestämään koulutusmyönteistä ehdokasta. 

– Tulevaisuus ei tosiaankaan vain tapahdu, vaan se tehdään. Opettajat tekevät tulevaisuuksia työllään, mutta jokainen voi osaltaan vaikuttaa siihen, millainen maailma on huomenna. Koulutusmyönteisen ehdokkaan äänestäminen on konkreettinen teko sen puolesta, että opettajilla on mahdollisuus jatkossakin onnistua sivistyneen, osaavan, tasa-arvoisen ja hyvinvoivan Suomen rakentamisessa.

Koulutusmyönteisiä ehdokkaita voi etsiä esimerkiksi OAJ:n vaalikoneesta.

Klikkaa OAJ:n vaalikoneeseen tästä!

Näin tutkittiin
  • Kampanjan vastaanottoa tutkittiin kvantitatiivisella online-paneelitutkimuksella, jonka kohderyhmänä olivat 25–65-vuotiaat valtakunnallisesti edustavasti. Vastaajia oli 500.
  • Tutkimuksen tiedot kerättiin viikoilla 15–16/2021. Tutkimuksessa vastaajille näytettiin kampanjan mainossisältöjä ja kysyttiin niistä tarkentavia kysymyksiä.
Tutustu kampanjan tavoittavuuden ja jälkimittauksen lukuihin tarkemmin

 

Juttua muokattu 30.5.2021 klo 20.31. Lisätty tieto tutkimuksen ja tiedonkeruun toteutuksesta.

Tehdään tulevaisuuksia – tutustu ja osallistu!

Opettajat luovat työllään sen pohjan, jolle huomisen maailma rakennetaan. He tekevät tulevaisuuksia meille kaikille. Lue 11 tarinaa sitoutumisesta ja osallistu!

Tehdään tulevaisuuksia
Jaa