• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Lukion kieltenopettaja: Työssä tärkeintä on inhimillinen vuorovaikutus

23.03.2021 - 18.35 Uutinen
Kuvituskuva

Pirjo Väli-Torala haaveili opettajan ammatista jo pienestä, koska hän viihtyi niin hyvin koulussa. Kaksikymmentä vuotta lukion kieltenopettajana on opettanut myös opettajaa. Uudistusten keskelläkin pitäisi vaalia sitä, että opettajalla on aikaa kohdata opiskelija ihmisenä.

Opiskeluaikoina Espanjassa tehty harjoittelu avasi Pirjo Väli-Toralan silmiä sille, mikä tekee Suomen koulutusjärjestelmästä niin erityisen.

– Espanjassa toiminta on lukioikäisilläkin huomattavasti koulumaisempaa. Lukio jatkuu heillä samanlaisena kuin yläkoulu, kun meillä Suomessa hyppäys on viime aikoina kasvanut melko suureksi. Meillä vastuun ottaminen jo suhteellisen varhain on tyypillistä. Luottamus, itsenäisyys ja oma-aloitteisuus ovatkin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tärkeitä arvoja, Pirjo toteaa.

Luottamus, itsenäisyys ja oma-aloitteisuus ovat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tärkeitä arvoja

Työn mielekkyys syntyy vapaudesta

Pirjon ura opettajana alkoi 2000-luvun alussa. Viime vuodet hän on opettanut espanjaa ja englantia Jyväskylän Lyseon lukiossa, jossa opiskelijoita on noin 1 200.

Opetussuunnitelmat määrittelevät Suomessakin opetuksen tavoitteet, eli sen, mitä tietoja ja taitoja opiskelijoiden pitää hallita. Opettajilla on kuitenkin paljon pedagogista vapautta, ja se tekee Pirjon mielestä työstä palkitsevaa. Opettaja saa hyödyntää osaamistaan löytääkseen parhaat keinot päästä opsin tavoitteisiin.

– Työn mielekkyys syntyy siitä, että voit vaikuttaa tapaan tehdä asioita. Saman kaavan ja suunnitelman toistaminen kadottaisi sen luovuuden tunteen, jonka tästä työstä voi parhaimmillaan saada, Pirjo sanoo.

Työn mielekkyys syntyy siitä, että voit vaikuttaa tapaan tehdä asioita.

Valaa sanoittavat yhteiset arvot

Vapaus edellyttää opettajilta tietysti myös vastuuta. Alkuvuodesta Suomessa nousi julkista keskustelua siitä, ovatko opettajat puolueellisia. Pirjo kokee, että asian kanssa täytyy olla varovainen esimerkiksi silloin, kun hyödyntää opetuksessa ajankohtaisia uutisia.

– Opettajana voisin halutessani valita käsiteltäväksi esimerkiksi pelkästään Trump-myönteisiä artikkeleita kurssilla, jossa tutustutaan Yhdysvaltojen poliittiseen järjestelmään. Tällaista yhden totuuden välittämistä voin opettajana torjua lähestymällä aihetta keskusteluna. Kriittinen ajattelu, taustatietojen tarkistaminen ja tutkittuun tietoon tukeutuminen ovat kulmakiviä, joiden kautta ohjataan korkeakouluopintoihin ja yhteiskunnassa elämiseen.

Kriittinen ajattelu, taustatietojen tarkistaminen ja tutkittuun tietoon tukeutuminen ovat kulmakiviä, joiden kautta ohjataan korkeakouluopintoihin ja yhteiskunnassa elämiseen.

Myös Comeniuksen vala edellyttää opettajilta sitä, että he tukevat kaikkien oikeutta muodostaa itse poliittiset vakaumuksensa. Kun vala julkistettiin vuonna 2017, päätyi Pirjokin lausumaan sitä Educa-messuilla ääneen.

– On hyvä, että Comeniuksen vala sanoittaa ammatin arvopohjan selvästi. Vala voi auttaa erityisesti alan ulkopuolisia ymmärtämään paremmin, mistä tässä hommassa on kyse. Opettaja oppii kuitenkin vasta työpaikalla, miten ihanteita toteutetaan käytännössä.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Ennen kaikkea ihminen

Jatkuvat uudistukset lukio-opettajan työssä ovat tulleet Pirjolle tutuksi. Jyväskylässä on karsittu lukioverkkoa, ja hän on itsekin ollut hautaamassa kahta lukiota. Parhaillaan lisätyötä tuovat esimerkiksi lukion uusi opetussuunnitelma ja oppivelvollisuusuudistus, jotka molemmat astuvat voimaan syksyllä 2021.

– Muutos on tuttua ja pysyväksi todettua, mutta liika on aina liikaa. Lukio-opettajia uhkaa uupuminen ehkä enemmän kuin koskaan.

Uudistuksissa pitäisi turvata se, mikä työssä on tärkeintä.

– Inhimillisyyttä uhkaavat yksiköiden ja ryhmäkokojen kasvaminen niin isoiksi, että opiskelijoihin ei pääse tutustumaan tarpeeksi hyvin.

Uudistuksissa pitäisi turvata se, mikä työssä on tärkeintä.

Oman varjonsa työlle on tuonut korona.

– Poikkeusolojen opetusjärjestelyt kuormittavat, ja huoli opiskelijoiden hyvinvoinnista on suuri. Etäopetus on myrkkyä luontevalle vuorovaikutukselle, jossa sanattomallakin viestinnällä on suuri merkitys. Työssä tärkeää on inhimillisyys, eikä pelkästään se, että osaa esimerkiksi taivuttaa espanjan verbejä.

Tulevaisuuden kokoinen tehtävä

  • Opettajat ja alan esihenkilöt tekevät vaativaa asiantuntijatyötä. Tutustu eri koulutusasteilla työskentelevien opettajien työn vaatimuksiin täältä ja alan johtotehtäviin täältä.
  • Lue 11 tarinaa sitoutumisesta täällä.
  • Tutustu ammatin merkitykseen ja osallistu tulevaisuuksien tekemiseen: tehdääntulevaisuuksia.fi

Tehdään tulevaisuuksia – tutustu ja osallistu!

Opettajat luovat työllään sen pohjan, jolle huomisen maailma rakennetaan. He tekevät tulevaisuuksia meille kaikille. Lue 11 tarinaa sitoutumisesta ja osallistu!

Tehdään tulevaisuuksia