• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Rehtori ohjaa, innostaa ja näyttää työyhteisölle suunnan

23.03.2021 - 18.32 Uutinen
Kuvituskuva

Kivimaan koulun rehtori Tuula Herkepeus näki opettajana, miten suuri merkitys opettajalla on lapsen kasvulle. Nyt rehtorina Tuula iloitsee siitä, että hänen ympärillään on sitoutunut ja motivoitunut työyhteisö. Päivittäistä työtä ohjaavat rohkeus, ystävällisyys, vapaus ja vastuu.

Rehtori Tuula Herkepeus kertoo halunneensa opettajaksi lapsesta asti. Nauraen hän muistelee jo pikkutyttönä vaatineensa kaverinsa leikkimään koulua ja olleensa aina leikissä opettaja.

Kipinä asioiden ohjaamiseen ja innostamiseen ei sammunut, vaan toimittuaan lukion jälkeen vuoden sijaisopettajana Tuula hakeutui luokanopettajakoulutukseen ja siitä töihin. Ensimmäistä työvuottaan pienessä kyläkoulussa hän muistelee lämmöllä.

– Oikeastaan vasta töissä ymmärsin, miten suuri opettajan merkitys on kasvavan lapsen koulutien ohjaamisessa. Luokanopettaja on kokonaisvaltaisesti oppilaan elämässä mukana, ja parhaimmillaan kasvatuskumppanuus yhdessä kodin kanssa on huomattavan hedelmällistä ja palkitsevaa, hän pohtii.

Kyläkouluvuotensa jälkeen Tuula työskenteli 12 vuotta luokanopettajana Lahden Kivimaan koulussa, jota hän kutsuu omaksi koulukseen, koska hän on myös itse lapsena käynyt samaista koulua.

Sittemmin hän hakeutui virka-apulaisrehtorin tehtävään toisaalle ja taas viisi vuotta sitten takaisin Kivimaan kouluun, nyt rehtoriksi.

Johtamisen jakaminen helpottaa

Rehtorin ja luokanopettajien työnkuvissa on sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Tuulan mukaan ohjaamisen, motivoimisen ja viestinnän merkitys korostuu kummassakin työssä. Rehtorin vastuulla on paljon hallinnollisia asioita, mutta samanaikaisesti rehtori on koko työyhteisön linjanvetäjänä, kulttuurin rakentajana ja suunnannäyttäjänä.

Syksyllä julkaistu rehtoribarometri kertoo karua kieltä rehtoreiden työkuormasta. Tutkimukseen vastanneista liki puolet oli uupumusriskissä ja joka viides oli jo uupunut. Kivimaallakin rehtori ja apulaisrehtori työskentelevät täysipäiväisesti hallinnon parissa, eikä työaika silti riitä kaikkien tehtävien hoitamiseen.

– 850 oppilaan koulu on niin laaja kokonaisuus, että yksi ihminen ei voi johtaa sitä yksin. Jaettu johtajuus sentään helpottaa kuormaa jonkin verran. Olen onnekas, sillä minulla on tukenani poikkeuksellisen sitoutunut työyhteisö, jossa työtä tehdään suurella sydämellä, Tuula iloitsee.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Arvot näkyvät vahvasti koulun arjessa

Sitoutunut työyhteisö saa hyvän perustan arvoista. Opetussuunnitelma määrittää opetuksen arvopohjan. Kivimaan koulussa arvoiksi on lisäksi määritelty rohkeus, ystävällisyys, vapaus ja vastuu. Tuulan mukaan nämä kaikki näkyvät vahvasti arjessa.

– Täällä kokeillaan rohkeasti erilaisia asioita, ja on selvää, että kun yhteisössä on satoja erilaisia jäseniä, niin ystävällisyyden merkitys arjessa korostuu. Vapaus tulee arvoissa ennen vastuuta. Näemme asian niin, että kun opettajille ja oppilaille antaa vapautta, sitä kautta tulee myös vastuu siitä, että asiat hoituvat parhain päin.

Tuula kertoo sitoutumisen arvoihin näkyvän myös siinä, miten opettajat kohtaavat oppilaat.

– Oppilaat halutaan kohdata yksilöinä, joille pyritään antamaan mahdollisimman henkilökohtaista tukea, hän sanoo.

Lähtökohdat eivät määritä onnistumisia

Oppilaiden tukemisen lisäksi on tärkeää muistaa puhua myös opettajien motivoinnista ja työnkuvan vaativuudesta. Haasteita koronavuoteen on Tuulan mukaan mahtunut: monelta opettajalta työn ja vapaa-ajan rajat ovat hämärtyneet, ja etäopetukseen on pitänyt hakea uusia toimintamalleja. Myös onnistumisia on koettu.

– Digiloikka tuli todeksi kaikkien opettajien arjessa, ja monelle oli tärkeää huomata, että oma opettaminen onnistuu myös etänä. Myös kohtaamiset oppilaiden perheiden kanssa olivat entistä kattavampia ja helppoja järjestää, vaikka Teamsin kautta toimittiinkin.

Rehtorina Tuula ei ole oppilaiden arjessa samalla lailla mukana kuin opettajana. Oppilaiden arjesta muodostuu rehtorin työssä silti laaja kokonaiskuva.

– Tässä työssä näkee vielä selkeämmin kuin opettajana sen, miten valtavan erilaisista lähtökohdista monet meistä tulevat. Hienointa on huomata, että lähtökohta ei leimaa oppilasta vaan kannustava yhteisö voi tukea oppilasta matkalla aikuisuuteen ja auttaa voittamaan mahdolliset haasteet, Tuula toteaa.

Tulevaisuuden kokoinen tehtävä

  • Opettajat ja alan esihenkilöt tekevät vaativaa asiantuntijatyötä. Tutustu eri koulutusasteilla työskentelevien opettajien työn vaatimuksiin täältä ja alan johtotehtäviin täältä.
  • Lue 11 tarinaa sitoutumisesta täällä.
  • Tutustu ammatin merkitykseen ja osallistu tulevaisuuksien tekemiseen: tehdääntulevaisuuksia.fi

Tehdään tulevaisuuksia – tutustu ja osallistu!

Opettajat luovat työllään sen pohjan, jolle huomisen maailma rakennetaan. He tekevät tulevaisuuksia meille kaikille. Lue 11 tarinaa sitoutumisesta ja osallistu!

Tehdään tulevaisuuksia