• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Päiväkodin johtaja: Positiivisuuden ja avoimuuden lisääminen maailmaa kohtaan on kasvatuksen ydintehtävä

23.03.2021 - 18.37 Uutinen
Kuvituskuva

Kun Annukka Hulkkonen valmistui Oulun yliopistosta 1996, varhaiskasvatus oli hyväksytty yliopistojen oppiaineeksi vasta vuotta aiemmin. Hulkkonen oli vuosikurssinsa ainoa varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija. Pitkällä urallaan hän on nähnyt alan arvostuksen nousun mutta myös työn vaativuuden lisääntymisen.

Rovaniemeläissyntyinen Annukka Hulkkonen tiesi jo varhain, että hänen elämäntehtävänsä on kasvatuksen saralla. Nuoren Annukan tie vei Oulun yliopistoon, josta hän valmistui varhaiskasvatuksen opettajaksi. Samalla tuli perustettua perhe. Elämä jäi pysyvästi Ouluun.

Kymmenen vuotta Annukka työskenteli varhaiskasvatuksen opettajana, kunnes hänet valittiin päiväkodinjohtajaksi vuonna 2005. Nyt hän johtaa kahta päiväkotia ja 40:tä varhaiskasvatuksen ammattilaista. Samalla hän opiskelee varhaiskasvatustieteen maisteriksi.

– Ei ainakaan tarvitse miettiä, mitä teen vapaa-ajalla, Hulkkonen nauraa.

Hulkkonen johtaa esimerkillä

Päiväkodin johtaminen on vaativaa. Se vaatii johtajalta erinomaisia ihmissuhdetaitoja, varhaiskasvatuksen substanssiosaamista, kokonaisuuksien hahmottamista ja johtamistaitoja. Ydintehtävä on pedagogiikan ja moniammatillisen tiimin johtaminen.

– Aina ei ehkä hoksata, miten vaativaa tämä työ on. Päiväkodin johtajan pitää pystyä valjastamaan koko työyhteisön taidot lasten hyväksi ja varmistaa, että työn punainen lanka näkyy. Jokaisella lapsella pitää olla mahdollisuus oppia niitä tietoja ja taitoja, joita elämässä tarvitaan.

Aina ei ehkä hoksata, miten vaativaa tämä työ on.

Johtajauransa aikana Annukka on oppinut, että oma esimerkki on valtava voimavara. Voidakseen olla hyvä esimerkki hän opiskelee maisteriksi.

– Päiväkodin johtajan tehtävässä ei tarvitse olla maisteri, mutta ajattelin, että minun on hyvä opiskella lisää, koska uusista varhaiskasvatuksen opettajistakin lähes kaikki ovat tulevaisuudessa maistereita.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Työn vaativuus on lisääntynyt

Annukka Hulkkonen pitää koulutusta ja varhaiskasvatusta välttämättömyyksinä. Työn merkityksellisyyttä tai tarpeellisuutta ei siis arjessa tarvitse miettiä. Se tuo mielenrauhaa.

Hän on kuitenkin huolissaan alan ammattilaisten jaksamisesta. Työ on muuttunut vaativammaksi. Työntekijöiltä edellytetään yhä syvempää varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan tuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja.

Työntekijöiltä edellytetään yhä syvempää varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan tuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja.

– Lisäksi erityisesti johtajilla on kaikenlaisia hallinnollisia haasteita, joiden keskellä monet tuntevat riittämättömyyttä. Oulun kaupungille pitää antaa kehuja siitä, että kaupunki tarjoaa työntekijöille runsaasti ajantasaista ja tarpeellista koulutusta. Yhtenä esimerkkinä tästä on hiljattain suorittamani positiivisen johtamisen koulutus.

Sitoutunut turvalliseen lapsuuteen

Opetushallituksen laatima valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, tutummin vasu, toimii ohjenuorana kaikkien päiväkotien työlle. Siinä todetaan, että varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

– Vaikka maailma muuttuu ja kasvatus sen mukana, oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen on koskematon.

Vaikka maailma muuttuu ja kasvatus sen mukana, oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen on koskematon.

Annukka sanoo uskovansa vankkumattomasti avoimuuteen, tasapuolisuuteen ja rehellisyyteen.

– Ne ovat tärkeimpiä työtäni ohjaavia arvoja. Johtajan työssä en ole suoraan tekemisissä lasten kanssa, mutta vaikuttamalla työntekijöiden hyvinvointiin vaikutan myös lasten hyvinvointiin. Haluan, että työntekijöillä on sataprosenttinen luotto minuun.

Tulevaisuuden kokoinen tehtävä

  • Opettajat ja alan esihenkilöt tekevät vaativaa asiantuntijatyötä. Tutustu eri koulutusasteilla työskentelevien opettajien työn vaatimuksiin täältä ja alan johtotehtäviin täältä.
  • Lue 11 tarinaa sitoutumisesta täällä.
  • Tutustu ammatin merkitykseen ja osallistu tulevaisuuksien tekemiseen: tehdääntulevaisuuksia.fi

Tehdään tulevaisuuksia – tutustu ja osallistu!

Opettajat luovat työllään sen pohjan, jolle huomisen maailma rakennetaan. He tekevät tulevaisuuksia meille kaikille. Lue 11 tarinaa sitoutumisesta ja osallistu!

Tehdään tulevaisuuksia