• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sivistysvaliokunta: Hallituksen huomioitava koulutuspoliittisen selonteon rahoitustarpeet

13.12.2021 - 15.44 Uutinen
Kuvituskuva

Eduskunnan sivistysvaliokunta korostaa, että koulutuspoliittisen selonteon hyvien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävää rahoitusta. Valiokunta vaatii hallitusta esittämään tavoitteiden kustannusarviot toimeenpanosuunnitelmassa ja ottamaan rahoitustarpeet huomioon julkisen talouden suunnitelmissa. OAJ kiittää valiokunnan kannanottoja ja vaatii, että ne konkretisoituvat selkeinä lisärahoituspäätöksinä jo Marinin hallituksen kehysriihessä tulevana keväänä.

Eduskunnan sivistysvaliokunta antoi maanantaina mietintönsä koulutuspoliittisesta selonteosta.
Mietinnössä näkyvät OAJ:n keskeiset vaatimukset, kuten oppimisen tuen uudistaminen kokonaisuutena aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Perusopetuksen opetusmäärää halutaan nostaa, kaksivuotinen esiopetus vakinaistaa ja opettaja- ja esihenkilömitoitus selvittää.

OAJ kiittää kannanottoa riittävän rahoituksen turvaamisesta ja edellyttää, että eduskuntapuolueet pitävät tulevissa päätöksissään kiinni näistä linjauksista.

– Näiden hyvien kirjausten pitää näkyä muun muassa ensi kevään kehysriihen päätöksissä sekä seuraavan hallitusohjelman tavoitteissa. Koulutuspoliittisen selonteon tavoitteet eivät voi toteutua ilman merkittäviä koulutuksen lisäpanostuksia, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Vaikka valiokunta alleviivaa muun muassa opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimusten säilyttämistä vähintään nykyisellä tasolla, OAJ jäi kaipaamaan konkreettisia toimia opettajuuden veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi. Näitä olisivat olleet laissa säädetty oikeus täydennyskoulutukseen ja mentorointiin, opettajarekisterin perustaminen sekä erityisesti päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuuden nostaminen maisteritasolle pitkällä aikavälillä.

Sivistysvaliokunnan mietinnössä myönteistä ovat myös esitykset konkreettisiksi toimiksi oppimistulosten parantamiseksi. Valiokunta esittää muun muassa varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoa ja perusopetuksen opetusmäärien kasvattamista. OAJ pitää myös erittäin tärkeänä, että sivistysvaliokunta korostaa toisen asteen duaalimallia tulevaisuuden ratkaisuna.

 

Katso tästä sivistysvaliokunnan mietintö
Tutustu OAJ:n lausuntoon sivistysvaliokunnalle

 

Jaa