• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sopimusneuvottelut 2022: OVTES varhaiskasvatuksen opettajat

14.12.2021 - 08.10 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n jäsenistöllä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta, joista kaikista sovitaan eri pöydissä eri työnantajapuolen kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajien palvelussuhteiden ehdoista sovitaan OVTES:n osiossa G. OAJ neuvottelee siitä suoraan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa OVTES-pöydässä.

Ketkä OAJ:n jäsenistä kuuluvat OVTES:n osioon G?

G-osiota sovelletaan kelpoisuusvaatimukset täyttävään päiväkotien ja sairaaloiden sekä varhaiskasvatuslain mukaisen kerhotoiminnan varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan tai päiväkodin johtajan tehtävässä toimivaan opetushenkilöstöön.

Mikä kevään sopimusneuvotteluissa on varhaiskasvatuksen opettajille tärkeää?

Varhaiskasvatuksen opettajien palkkaus on luvattoman huono tehtävän vaativuuteen nähden.  Muutenkin palvelussuhteen ehdoissa on paljon parannettavaa.

Viime aikoina varhaiskasvatuksen opettajien työolot ja palkka-asiat ovat olleet julkisuudessa kovasti esillä, ja suuri yleisö on sitä mieltä, että varhaiskasvatuksen opettajien palkkoja ja työoloja pitää parantaa.  Nyt on paljon painetta siihen, että korjausta on tapahduttava.

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehdoista neuvotellaan nyt ensimmäistä kertaa OVTES-pöydässä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että OAJ neuvottelee varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehdoista suoraan kuntatyönantajan kanssa, kun aikaisemmin neuvottelut käytiin pääosin JUKO:n kautta. OAJ:n varhaiskasvatuksen opettajien vastuuneuvottelijana OVTES-pöydässä on erityisasiantuntija Kirsi Sutton.

Mitä edellisellä neuvottelukierroksella sovittiin?

Viime neuvottelukierroksella saatiin aikaan historiallinen sopimus varhaiskasvatuksen opettajien siirrosta Kuntien yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta KVTES:sta opetusalan sopimukseen OVTES:iin Syyskuun alussa 2021 OVTES:iin siirtyi arviolta 17 000 varhaiskasvatuksen opettajaa.

Mitä sopimuskausien välissä on tapahtunut?

Sopimuskausien välissä on neuvoteltu muun muassa siitä, miten OVTES-siirto toteutetaan eli mitkä varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöä koskevat sopimusmääräykset siirretään KVTESista OVTESin G-osioon.

VAKA-yhteistyöryhmässä on neuvoteltu koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevista sopimusmääräyksistä ja palvelussuhteen ehdoista KVTES:n soveltamisalaan jäävien osalta. OAJ:n neuvottelijana niissä on ollut neuvottelujohtaja Petri Lindroos. 

Lue lisää työryhmätyöstä ja tutustu eri työryhmien toimintaan täällä.

Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Leena Koskela

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!