• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sopimusneuvottelut tulevat, nyt on aika vaikuttaa

15.09.2021 - 13.04 Uutinen
Kuvituskuva

Opetusalan työehtosopimukset päättyvät talvella 2022. Sekä kunta-alan että yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät tammikuussa. OAJ päättää lopulliset neuvottelutavoitteensa joulukuussa. Mutta miten neuvottelutavoitteet valitaan ja miten niihin pääse vaikuttamaan?

Valtakunnallisten työehtosopimusten neuvottelukierroksen aloittaa tänä syksynä vientiala. Ensi kevään neuvotteluista on tulossa tiukat työmarkkinajärjestöille, myös OAJ:lle. Edessä on liittokierros eli virka- ja työehtosopimuksista neuvotellaan ilman keskitettyä työmarkkinaratkaisua. OAJ:n jäseniä koskevat sopimukset päättyvät osa helmikuun ja osa maaliskuun lopussa. Viimeinen sopimus päättyy huhtikuun lopussa.

Syksyn aikana neuvottelutavoitteita määritellään puolin ja toisin kiihtyvää tahtia. Eri osapuolten välinen mittely mediassa on jo alkanut. OAJ:n sopimustavoitteiden valmistelussa hyödynnetään myös kyselyä, joka lähti syyskuun taitteessa yli 20 000 jäsenelle.

Vaikuta tavoitteisiin paikallisyhdistyksessä

Jäseniltä halutaan lisää tietoa virka- ja työehtosopimusten puutteista, joita sopimusneuvotteluissa pitäisi saada parannettua. Paras tapa saada viestinsä eteenpäin on osallistua OAJ:n syksyllä järjestämiin jäseniltoihin tai viedä ideansa ehdotuksensa suoraan paikallisyhdistykseen. Paikallisyhdistykset antavat tavoitteet harkintansa mukaan valtakunnallisiin piireihin, jotka puolestaan tuovat ne OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikuntaan eli tupaan.

Neuvottelutavoitteiden valmistelu on tupan asialistalla kaikissa syksyn kokouksissa. Kokouksia on noin kuukauden välein. Lopulta opettajaryhmien onkin muotoiltava erilaisten tavoitetoiveiden ja ajatusten väliltä varsinaiset neuvottelutavoitteet, jotka ovat realistisia.

Valtakunnalliset yhdistykset keskustelevat ehdotuksista myös valtuustoryhmissä. OAJ:n valtuusto kokonaisuudessaan ei muotoile yksittäisiä neuvottelutavoitteita, mutta päättää järjestön suurista linjoista.

Tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa ovat kaikki opettajaryhmät mukana

Usein palkankorotuksilla tavoitellaan esimerkiksi sitä, ettei kenenkään ostovoima laske. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaiselle opettajaryhmälle tarvitaan tietty prosenttikorotus. Tämä kaventaa esimerkiksi mahdollisuutta ajaa tietyn ryhmän kuoppakorotusta.

Koko neuvottelusoppaa hämmentävät myös muiden järjestöjen tavoitteet, jotka voivat kompata OAJ:tä tai asettua vastaan.

Tupassa ovat edustettuina kaikki opettajaryhmät OAJ:n valtakunnallisten piirien kautta. Näitä ovat Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL, OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI, OAJ:n ammatilliset opettajat OAO sekä Yliopistojen opetusalan liitto YLL. Mukana on myös joukko neuvottelijoita ja asiantuntijoita OAJ:n toimistosta.

Lue lisää sopimusneuvotteluista www.oaj.fi/oajneuvottelee

Juttu on ensimmäinen osa Kohti sopimusneuvotteluja -sarjaa, jossa paneudutaan kevättalven 2022 sopimusneuvottelun kulkuun. Juttusarjan seuraava osa ilmestyy kahden viikon päästä ja siinä aiheena on miten kärkitavoitteet syntyvät ja mitä neuvotteluissa tapahtuu?  

Teksti: Henna Honkalo


Neuvottelut tutuksi jäsenilloissa

Miten neuvottelutavoitteet syntyvät, miten niistä päätetään, miten niitä viedään eteenpäin?

Muun muassa näihin kysymyksiin saa vastauksia OAJ:n jäsenyhdistysten järjestämissä jäsenilloissa tänä syksynä. Niissä järjestön hallituksen edustajat ja paikalliset aktiivit avaavat neuvotteluprosessia.

Lue lisää jäsenilloista täältä ja katso paikkakuntakohtainen aikataulu. 

 

Kysyttävää palkoista, työajasta, lomista tai työhyvinvoinnista?

Moneen kysymykseen löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta!

Lue lisää työelämäoppaasta