• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Taloustutkimus: Kansa arvostaa opettajia – päättäjiltä kaivataan arvostustekoja

11.03.2021 - 02.05 Tiedote
Kuvituskuva

Suomalaiset pitävät opettajia yhtenä tärkeimmistä ammattiryhmistä maan tulevaisuuden kannalta. Liki kaikki arvostavat opettajien tekemää työtä paljon. Tiedot selviävät OAJ:n Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on tuloksista iloinen, mutta muistuttaa, että arvostusta pitää osoittaa myös teoissa.

Opetus- ja tutkimushenkilöstö on kansan mielestä lääkäreiden ohella tärkein ammattiryhmä Suomen tulevaisuuden kannalta. Yli 90 prosenttia suomalaisista arvostaa opettajaa paljon tai erittäin paljon.
Tärkeän opettajan ammatista tekee kansan mielestä erityisesti uusien tietojen ja taitojen opettaminen sekä oppijoiden ja koko maan tulevaisuuteen vaikuttaminen.

Tiedot selviävät Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi tammikuussa 2021 reilut 1000 suomalaista.

– On hienoa nähdä, miten laajasti opettajan työtä arvostetaan Suomessa. Toisaalta tulos paljastaa, että meidän suomalaisten pitäisi opetella osoittamaan arvostusta, koska opettajista alle puolet tuntee, että hänen työtään arvostetaan, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

Alle puolet opettajista tuntee, että hänen työtään arvostetaan

Ristiriita arvostuksen ja sen välittymisen välillä käy ilmi OAJ:n Fiilismittari-kyselystä. Siinä OAJ:n jäseniltä kysyttiin tammi-helmikuun vaihteessa, kokevatko he, että heidän työtään arvostetaan.
Kysymykseen saatiin 2 125 vastausta.

Vastaajista vain 44 prosenttia kertoi tuntevansa, että hänen työtään arvostetaan. Arvostuskokemusta söi vastausten mukaan negatiivinen ryöpytys ja resurssien puute.

– Hyvän tulevaisuuden rakentaminen eri-ikäisille oppijoille on opettajien työn ydintä, mutta nyt liian iso osa opettajien ajasta menee ihan muuhun kuin opettamiseen. Jotta jokainen lapsi, nuori ja aikuinen saa opettajalta tarvitsemaansa tukea, opettajan on voitava keskittyä tärkeimpään eli oppimisen edistämiseen. Opettajalla pitää olla aikaa kohdata oppijat yksilöinä, Olli Luukkainen sanoo.

Päättäjiltä halutaan arvostustekoja

Osa Fiilismittariin vastanneista opettajista kokee, että palkka ei vastaa vaatimustasoa ja työn määrää.

– Jotta koko Suomen tärkeänä pitämä ammatti säilyisi houkuttelevana, pitäisi arvostuksen näkyä nykyistä enemmän niin opettajille annetussa palautteessa kuin poliitikkojen päätöksissä, joilla vaikutetaan työoloihin ja välillisesti myös palkkapottiin. Avainasemassa ovat tietysti myös työnantajien palkkaratkaisut, Luukkainen sanoo.

Taloustutkimuksen kyselyn perusteella näyttää siltä, että myös kansa kaipaa päättäjiltä opettajien työn arvostusta osoittavia tekoja. Suomalaisista 85 prosenttia on sitä mieltä, että koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoituksen pitäisi Suomessa olla vähintään samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa. 

– Kansanedustajien pitäisi ehdottomasti linjata tästä selväsanaisesti valmisteilla olevassa koulutuspoliittisessa selonteossa. Kuntavaaliehdokkaiden puolestaan kannattaa huomioida, että kolme neljästä suomalaisesta pitää Taloustutkimuksen selvityksen mukaan tärkeänä, että hänen kuntavaaleissa äänestämänsä ehdokas haluaa parantaa kunnan koulutus ja kasvatuspalvelujen laatua, Luukkainen toteaa.

Työtä pidetään vaativana – some ja iltapäivälehdet heikentävät mielikuvia

Taloustutkimus kysyi suomalaisten näkemyksiä myös erilaisista opettajan työhön liittyvistä väitteistä. Useampi kuin yhdeksän kymmenestä pitää opettajan työtä vastuullisena, vaativana ja arvokkaana koko yhteiskunnalle. Puolet suomalaisista ajattelee, että opettajilla on liian pieni palkka.

Suomalaisten mielikuviin opettajan työstä vaikuttavat positiivisesti erityisesti omat kokemukset ja muistot opinnoista. Mielikuvia puolestaan heikentävät sosiaalinen media ja iltapäivälehdet.

Facebook-live: Näin suomalaiset kommentoivat opettajan työn merkitystä
  • Taloustutkimuksen kyselyssä vastaajat kertoivat omin sanoin, mikä heistä tekee opettajan työstä tärkeää ja merkityksellistä. OAJ:n viestintäpäällikkö Heikki Pölönen lukee nämä vastaukset OAJ:n Facebook-sivulla torstaina 11.3. klo 15.45 alkaen. 
  • Tykkää OAJ:stä Facebookissa ja tule kuulolle täällä!
Näin tutkittiin
  • Taloustutkimus toteutti tutkimuksen henkilökohtaisina puhelinhaastatteluina tammikuussa 2021. Vastaajia oli 1005. 
  • Tutkimuksen otos muodostettiin satunnaisotannalla. Tulokset edustavat 15-79-vuotiaiden mannersuomalaisten näkemyksiä.
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla enimmillään noin +3 prosenttiyksikköä.
  • Fiilismittari on digitaalinen palvelu, jota OAJ käyttää opettajien ja alan esimiesten mielipiteiden keräämiseen ja osallistamiseen. Palvelu on ollut käytössä lukuvuodesta 2019–2020 lähtien, ja se kokoaa viikoittain tuhansia vastauksia ja signaaleja OAJ:n jäsenten näkemyksistä. 
Jaa