• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Turvallinen työ- ja oppimisympäristö tehdään yhdessä

28.09.2021 - 14.25 Uutinen
Kuvituskuva
Suomen Palopäällystöliiton edustajat Matti Waittinen ja Tomi Timonen ojensivat Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnon Nina Lahtiselle.

Opetusalan henkilöstön työturvallisuus ja työssä jaksaminen ovat osa OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtisen työtä. Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) palkitsi hänet näkyvästä ja vaikuttavasta työstä opetus- ja kasvatusalan turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinto luovutettiin Lahtiselle OAJ:n valtuuston neuvottelupäivillä 28.9.

OAJ:n koulutuspolitiikan päällikön Nina Lahtisen viimeiset viikot ovat menneet tiiviisti turvallisuuteen liittyvien asioiden parissa. Hän oli viime viikolla kuultavana sivistysvaliokunnassa sisäisen turvallisuuden selonteosta.

Lisäksi eduskunta sai juuri käsittelyyn lakipaketin, joka koskee peruskoulun ja toisen asteen kurinpitotoimien muuttamista. Lahtinen on ollut pitkään lobbaamassa suurta osaa muutoksista. Hän pitää niitä oikeansuuntaisina, vaikkakaan ei vielä riittävinä.

— Pitkän vaikuttamistyön tuloksena esimerkiksi peruskoulun rehtori saa viimein myös säädösten mukaan antaa jälki-istuntoa. Tähän saakka se on ollut mahdollista vain opettajille, Lahtinen kertoo.

Lahtisen tekemä työ on huomioitu myös muualla, sillä Suomen Palopäällystöliitto palkitsi hänet Opetusalan turvallisuusalan tunnustuspalkinnolla. Palkinnon perusteluissa mainittiin, että Lahtinen on valmis linjaamaan vaikeitakin asioita, jotta linjaukset eivät jää yksittäisen työntekijän harteille.

— Olen erittäin otettu saamastani tunnustuksesta. Tuntuu hyvältä, kun työ, jota sydämelläni teen, saa kiitosta. En tee tätä kuitenkaan yksin, vaan yhdessä OAJ:n aktiivien ja kollegojeni kanssa. Turvallisuus vaatii jokaisen panosta ja se on kiinni meidän kaikkien omasta toiminnastamme. Yksi tärkeimpiä asioita mitä ammattijärjestö voi tarjota jäsenelleen, on turvaa ja apua, kun sitä tarvitaan.

Erityisesti Lahtinen haluaa nostaa tässä yhteydessä esiin työsuojeluvaltuutettujen roolin työpaikoilla.

— Työsuojeluvaltuutetut ovat läsnä arjessa tukemassa jäseniämme. Heille ja työsuojelun yhteistoiminnalle kuuluu iso kiitos, sillä turvallisuus on yhdessä tekemistä.

Työturvallisuus ja työssä jaksaminen edistävät oppimista

Lahtisen mukaan isoimmat opetusalan turvallisuushaasteet ovat sekä henkilöstön että lasten ja nuorten kokema väkivalta ja kiusaaminen sekä sisäilmasto-ongelmat.

— Myös lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden riittämätön tuki aiheuttaa sekä turvallisuushaasteita että uuvuttaa opettajia. Turvallisuusjohtamiselle pitäisi myös olla enemmän aikaa sekä työturvallisuuden että lasten ja oppijoiden näkökulmasta.

Lahtinen tuntee erinomaisesti kasvatus- ja opetusalan lait ja säädökset. Hän muistuttaa, että opetusalan johtajien, rehtoreiden sekä opettajien oma työturvallisuus ja työssä jaksaminen, ovat suoraan yhteydessä lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden turvallisuuteen sekä oppimiseen.

— Jos minulla olisi ne kuuluisat kolme toivomusta, käyttäisin ne sisäilmasto-ongelmien poistamiseen, johtaja- ja rehtori- sekä opettajamitoituksesta säätämiseen sekä oman ryhmän tuntien lisäämiseen perusopetuksen tuntijakoon, Lahtinen sanoo.

— Oman ryhmän tunneilla olisi aikaa muun muassa kehittää oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja, empatiaa, kiusaamisen ehkäisyä ja siihen puuttumista sekä toimii, joilla tehdään koulusta turvallinen paikka kaikille. Nämä taidot kantaisivat toivottavasti myös heidän siirtyessä eteenpäin aina työelämään asti.

Nina Lahtisen lisäksi Suomen Palopäällystöliitto SSPL palkitsi turvallisuuspalkinnolla Katariinan yhtenäiskoulun sekä tunnustuspalkinnolla Etelä-Suomen aluehallintoviraston erikoissuunnittelija Tiina Mäkitalon.

 

Teksti: Milla Eronen
Kuva: Maija Kauppila