• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työhyvinvointirahaston ensimmäinen haku aukeaa:  OAJ:lta suurpanostus jäsenten työhyvinvointiin   

01.03.2021 - 07.59 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n työhyvinvointirahaston historiallinen, ensimmäinen haku avautuu 1.3.2021. Tavoitteena on ammattijärjestön oman rahaston avulla tukea OAJ:n jäsenten työhyvinvointia ja parantaa työelämän laatua.  

Nyt ei OAJ:n jäsenen kannata jättää hyviä ideoitaan omaan päähän hautumaan, vaan viedä ideat pontevasti eteenpäin oman yhdistyksen edustajalle, luottamusmiehelle tai työsuojelutoimijalle. Jäsen voi olla yhteydessä myös omaan esihenkilöönsä, esittää tälle ideansa ja muistuttaa, että toteutukseen voi hakea tukea OAJ:n työhyvinvointirahastosta. 

– Hankkeen toteutusta ei tarvitse ottaa omalle vastuulleen, vaan sen voi tilata myös työhyvinvoinnin palveluja tarjoavilta asiantuntijoilta tai alan yrityksiltä. Riittää, että on idea, joka parantaisi työhyvinvointia ja työelämän laatua. Täytyy samalla muistaa, että työhyvinvointi, työturvallisuus ja työsuojelu ovat työnantajan vastuulla. Parhaaseen tulokseen päästään, jos työyhteisön kaikki osapuolet pohtivat, millä keinoin työhyvinvointia voidaan parantaa, OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis tähdentää. 

On myönteistä, jos varsinkin suuremmissa hankkeissa on työnantaja mukana, mutta se ei ole tuen saamisen ehto. 

– Hanke voi siis olla esimerkiksi OAJ:n yhdistyksen oma tai yhdistyskoalition yhteinen, Cavernelis huomauttaa. 

Haetaan laajaa vaikutusta työhyvinvointiin  

Millaisia hakemuksia työhyvinvointirahaston ensimmäisessä haussa toivotaan ja odotetaan? 

– Etusijalla ovat toteutukset, joissa työhyvinvointia kehitetään laadullisesti ja mitattavasti niin, että se hyödyttää työntekijää ja työyhteisöä mahdollisimman laajasti. Nyt on siis lupa ajatella isosti. Toisaalta myös pienemmät hankkeet voivat olla arvokkaita ja tuloksekkaita. Tuen hakeminen ei ole vain isojen yhdistysten ulottuvissa, vaan toivomme, että hakemuksia tulee kautta maan ja kaikista jäsenryhmistä. 

Rahasto tukee myös OAJ:n jäsenten tekemää työhyvinvoinnin tutkimusta sekä alan kehittämistyötä. Se voi myöntää myös stipendejä alan väitöskirjojen, pro gradu -tutkielmien ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetöiden tekemiseen.  

– Ja on hyvä muistaa, että rahasto tukee yhtä lailla esihenkilöinä toimivien OAJ:n jäsenten työhyvinvointia. Hanke voi koskea siis myös heitä, Cavernelis muistuttaa. 

Yleiset ja painotetut hakukriteerit löytyvät työhyvinvointirahaston sivuilta, jolle on koottu muukin rahastoa ja tukihakua koskeva tieto. Sivuilta on linkki sähköiseen hakujärjestelmään. 

Haku toimii suomen ja ruotsin kielellä, ja se on suunniteltu niin, että se vastaa esiin nouseviin kysymyksiin. 

Valtuusto perusti 2020 

Oman työhyvinvointirahaston tuki on siis uudenlainen OAJ:n jäsenetu, jonka tarkoituksena on säteillä hyvää siellä missä jäsenetkin toimivat eli työyhteisöissä ja alan työpaikoilla. 

Rahaston avulla OAJ haluaa toimia konkreettisesti koulutus-, kasvatus- ja tutkimusaloilla työskentelevien jäsentensä hyväksi. OAJ on myös strategiassaan sitoutunut edistämään jäsenten työhyvinvointia. 

Työhyvinvointirahasto perustettiin OAJ:n valtuuston päätöksellä elokuussa 2020. Sen peruspääomaksi varattiin 10 miljoonaa euroa, jonka tuotosta tukea jaetaan. Tukea voivat hakea OAJ:n yhdistykset, jäsenten muodostamat yhteisöt ja jäsenet.  

Hakuaika on 1.3.–30.4.2021. Rahoitusta myönnetään uusiin, tänä vuonna alkaviin hankkeisiin. 

Päätökset tuen saajista tehdään elokuussa. Avustukset maksetaan viimeistään syyskuun loppuun mennessä. 

Yhdistyksille ei koidu rahaston tuesta veroseuraamuksia. Niin ikään rahaston stipendit ovat verovapaita. Ne pitää kuitenkin ilmoittaa verottajalle, kuten säädökset edellyttävät. Henkilöhakijalle tuki on lähtökohtaisesti veronalaista tuloa. 

Työhyvinrahaston työtä valvoo ja ohjaa OAJ:n hallitus. 

Hankkeita esitellään OAJ:n kanavilla 

OAJ julkistaa tukipäätökset ja esittelee osan hankkeista kanavillaan. 

– Tarkoituksena on, että muutkin voisivat oppia toisten kokeilemista ideoista ja rohkaistuisivat panemaan vireille omia hankkeitaan. Ensimmäisen hakuvuoden jälkeen tiedämme, millaiset hankkeet olivat suosituimpia, ja pohdimme, pitääkö hakukriteerejä muokata. 

Rahasto tarjoaa tukeaan myös tulevina vuosina, mutta olisi tärkeää, että jo ensimmäinen hakuvuosi toisi runsaasti hakemuksia. Opetus- ja kasvatusalan työntekijät ja esihenkilöt ovat olleet poikkeusolojen vuoksi erityisen lujilla. Työnhyvinvointi ja jaksaminen on ollut koetuksella, joten nyt näiden asioiden merkitys varmasti ymmärretään. OAJ:n tarjoamaan kädenojennukseen kannattaa tarttua, Jari Cavernelis rohkaisee. 

Teksti: Heikki Sahlman