• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työnantajia toivotaan mukaan OAJ:n työhyvinvointirahaston hankkeisiin

23.11.2021 - 09.51 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n työhyvinrahaston tukemilta hankkeilta toivotaan yhteistyötä työnantajien kanssa. Työantajan kumppanuus hankkeessa on korottava tekijä, kun ensi vuoden avustuksista päätetään. Se ei ole kuitenkaan ehtona, vaan tukea voi saada vastakin myös ilman työnantajayhteistyötä

Rahaston seuraava hakukierros on 17.1.–11.3.2022.

OAJ:n hallitus vahvisti työhyvinvointirahaston 2022 hakukierroksen yleiset ja painotetut hakukriteerit marraskuun kokouksessaan. Yleisiä hakukriteerejä ovat työhyvinvoinnin kehittäminen, työturvallisuuden kehittäminen, työsuojelun kehittäminen sekä työnantajien ja työntekijöiden työelämän laatua edistävä toiminta.

Painotettuja kriteerejä on yhteensä kuusi. Ne kuvaavat yksityiskohtaisemmin sitä, millaisten tavoitteiden toteutumista rahasto on valmis tukemaan.

Hallitus vahvisti myös yleiset periaatteet, joita noudatetaan ensi kevään hakuprosessissa.

Työnantajalla on päävastuu siitä, että työhyvinvointia ylläpidetään ja edistetään. Hakijan yhteistyö työnantajan kanssa lisää hankkeen vaikuttavuutta. Ensimmäisellä hakukierroksella työnantajan kanssa oli yhteistyössä vain muutama hakija, ja nyt toivomme niitä enemmän. Kannustimena on mahdollisuus avustuksen korottamiseen, OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis kertoo.

Työhyvinvointi syntyy työssä ja työstä ja yhteistyöstä. Tämä on keskeisin lähtökohtana, kun hakemuksia arvioidaan. Etusijalla ovat yhä hankkeet ja koulutukset, joiden avulla työhyvinvointi kehittyy laadullisesti ja mitattavasti niin, että siitä on hyötyä sekä työntekijälle että työyhteisölle, Cavernelis tähdentää.

Avustuksia jaetaan uusiin hankkeisiin

Avustuksia jaetaan uusiin eli vuonna 2022 alkaviin hankkeisiin ja koulutuksiin. Päätökset ovat kertaluonteisia. Sama hakija voi saada tukea peräkkäisinäkin vuosina, jos hanke on uusi.

OAJ:n työhyvinvointirahasto myöntää tukea yhdistyksille ja jäsenten muodostamiselle yhteisöille. Lisäksi yksittäiset jäsenet voivat saada tukea opinnäytetöihin ja väitöskirjaan.

Ensimmäisellä hakukierroksella 2021 tuli yli 300 hakemusta. Tukea myönnettiin yhteensä 33 hankkeelle ja kahteen opinnäytetyöhön, Jaettu summa oli lähes miljoona euroa. Suurin yksittäinen avustus oli hieman yli 100 000 euroa.

Cavernelis on tyytyväinen siihen, että rahasto ja sen palvelut herättivät laajasti mielenkiintoa jo ensimmäisenä hakuvuonna.

– Olemme saaneet oppia kokemuksista ja niiden pohjalta rahaston vuosisuunnitelmaa on vielä täsmennetty niin, että tuen tarkoitus ja hakuohjeet olisivat hakijoille mahdollisimman selkeitä. Esimerkiksi virkistäytyminen tai yhdessäolo voi hyvinkin parantaa työyhteisön henkeä, mutta se ei vielä ole työhyvinvoinnin kehittämistä siinä mielessä, että se täyttäisi OAJ:n rahaston tukiehdot, Cavernelis kuvaa.

Alle 50 000 euron hankkeista päättää OAJ:n puheenjohtajisto ja tätä suuremmista OAJ:n hallitus. Päätökset vuoden 2022 avustuskohteista tehdään kesäkuussa.

OAJ:n valtuuston syyskokous piti rahaston työtä niin tärkeänä, että se hyväksyi ponnen rahaston pääoman kasvattamisesta nykyisestä 10 miljoonasta eurosta. Sen myötä myös vuosittain jaettava tukisumma voisi kasvaa.

Toivomusaloite etenee jatkovalmisteluun. Rahasto saa jakaa avustuksina vain pääomatuottojaan, ei peruspääomaansa.

Hankkeita esitettään nettisivuilla ja Opettaja-lehdessä

Ideana on välittää vinkkejä onnistuneista käytännöistä muillekin alan työpaikoille. Niinpä muutamia hankkeita esitellään loppuvuodesta OAJ:n sivuilla ja Opettaja-lehdessä.

Neljä hanketta on esillä myös Educassa. Kaksi hanketta esitellään perjantaina 28.1. ja kaksi lauantaina 29.1., Cavernelis lupaa.

Tutustu rahastoon ja vuosisuunnitelmaan