• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työpaikoilla koronalle altistuneet on listattava

26.02.2021 - 12.28 Uutinen
Kuvituskuva

Työturvallisuuslain mukaan koronalle altistuneet työntekijät on luetteloitava kaikilla työpaikoilla.

Viime vuoden lopussa voimaan tulleella valtioneuvoksen asetuksella tarkennettiin työnantajan velvollisuutta selvittää ja arvioida työssä esiintyvät biologiset vaarat, joihin korona myös kuuluu. Mitä tämä tarkoittaa opetusalan henkilöstön arjessa?

– Muutos tarkoittaa sitä, että kaikilla työpaikoilla on luetteloiva koronalle altistuneet työntekijät. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan vastuulla on suojata työntekijöitä myös biologisilta vaaroilta, jollainen koronavirus on, kertoo OAJ:n työhyvinvoinnin erityisasiantuntija Teija Golnick.

Luetteloon merkitään työntekijän nimi sekä ammatti, työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu, tiedot altistumisen aiheuttaneesta biologisesta tekijästä, jos se on tiedossa, sekä kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui.

Kaikilla työpaikoilla on luetteloiva koronalle altistuneet työntekijät.

Pelkkä mahdollisuus altistumiselle työpaikalla ei synnytä työnantajalle luettelonpitovelvollisuutta. Luetteloitavien työntekijöiden on täytynyt olla kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen henkilöön tai virusta sisältävään materiaaliin.

On tärkeää, että työnantaja luetteloi koronavirukselle työssä altistuneet työntekijät, sillä luettelosta voidaan todeta, että altistus on tapahtunut nimenomaan työssä.

– Emme tiedä, mitä korona tulevaisuudessa aiheuttaa tai miten se vaikuttaa. Työssä altistuminen saattaa jossain työuran vaiheessa aiheuttaa esimerkiksi ammattitaudin. Luettelo on konkreettinen teko työsuojelun parantamisessa ja askel kohti parempaa työturvallisuutta.

Emme tiedä, mitä korona tulevaisuudessa aiheuttaa tai miten se vaikuttaa. Luettelo on konkreettinen teko työsuojelun parantamisessa.

– OAJ kehottaa työnantajia ottamaan työsuojeluvaltuutetut mukaan koronaryhmiin ja tarkistamaan yhdessä käytänteet koronalle altistuneiden luetteloinnista. Luettelointivelvollisuudesta on myös tiedotettava kaikille työntekijöille, Golnick toteaa.

Työnantajalla on 15.11.2020 voimaan tulleen biologisten tekijöiden asetuksen mukaan velvoite päivittää vaarojen selvitys ja riskien arviointi. Luettelon voi pyytää nähtäväkseen vain työsuojeluviranomainen, työterveyshuolto, kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri sekä työpaikan työsuojeluhenkilöstö. Yksittäisellä työntekijällä on oikeus nähdä luettelosta itseään koskevat tiedot

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Leena Koskela