• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työväenopiston tuntiopettajien työsuhteet vakinaisia

22.09.2021 - 11.11 Uutinen
Kuvituskuva

Kolme Helsingin kaupungin työväenopiston tuntiopettajaa riitauttivat pitkään jatkuneen määräaikaketjutuksen käräjäoikeudessa. Pisin ketjutettu määräaikaisuus oli 25 vuotta.

Helsingin kaupunki oli palkannut kolme tuntiopettajaa määräaikaisilla työsopimuksilla pelkästään työväenopiston syys- ja kevätlukukausien ajaksi. Määräaikaisten työsopimusten perusteena oli työn kausiluonteisuus. Ketjutetut määräaikaisuudet olivat alkaneet vuosina 1996, 2000 ja 2001 eli pisimmillään 25 vuotta sitten.

Opettajien opetustyön määrä oli suuri, enimmillään yli 1000 tuntia lukuvuodessa. He tekivät myös muun muassa seuraavaa lukuvuotta koskevaa kurssien suunnittelutyötä määräaikaisen työsopimuksen päättymisen jälkeen opiston toiminnallisen kesäkeskeytyksen aikana. Suunnittelutyön tekeminen oli käytännössä edellytys työsuhteen jatkumiselle seuraavana lukuvuonna.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että työsopimuslain mukaista perustetta toistuville määräaikaisille tuntiopettajan työsopimuksille ei ollut. Tuomiossa katsottiin, että tuntiopettajien opetustuntimäärä vuodessa oli niin suuri, että se oli rinnastettavissa kokoaikaisen kuukausipalkkaisen opettajan työmäärään.

Käräjäoikeuden mukaan kyseessä ei ollut kausiluonteinen työ. Opetustyö opiston toiminta-aikana sekä kesäkeskeytyksen aikana tehty noin kuukauden työpanosta vastaava suunnittelutyö muodostivat yhdessä niin pitkän ajanjakson, että merkittävää eroa muiden opetussektoreiden toiminnan keskeytysjaksoihin ei ollut.

Työvoiman tarve kursseilla, joita opettajat opettivat, oli käräjäoikeuden mukaan pysyvä. Kursseja oli järjestetty jo monia lukuvuosia eikä ollut todennäköistä, että kiinnostus kyseisiä kursseja kohtaan yhtäkkiä lakkaisi. Kursseista ja niiden opetuksesta oli näin ollen muodostunut kiinteä osa opiston toimintaa.

Tuomiossa katsottiin, että tuntiopettajien työsopimusten määrä sekä niiden yhteenlaskettu kesto osoittavat, että työn tarve on pysyvää. Voimassa olevia työsopimuksia oli siis käräjäoikeuden mukaan pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Tämän lisäksi kaupunki määrättiin maksamaan kullekin tuntiopettajalle irtisanomisajan palkka sekä 10 kuukauden palkkaa vastaava korvaus aiemmin päättyneiden määräaikaisuuksien osalta. Kaupunki velvoitettiin lisäksi korvaamaan opettajien yhteenlasketut oikeudenkäyntikulut noin 26 000 euroa. Tuomio on lainvoimainen.

OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen on erittäin tyytyväinen periaatteellisesti hyvin tärkeään käräjäoikeuden päätökseen.

– Olemme pitkään tiedostaneet tuntiopettajien ketjutettuihin määräaikaisuuksiin liittyvät ongelmat ja pyrkineet ensisijaisesti löytämään tilanteeseen ratkaisua sopimusteitse. Tämä ei kuitenkaan ole onnistunut. Asian riitauttaminen käräjäoikeudessa oli nyt mahdollista, koska kolme tuntiopettajaa lähti rohkeasti riitauttamaan omaa ketjutustaan OAJ:n tuella. Toivottavasti tästä lainvoimaisesta tuomiosta on apua vastaavassa asemassa olevien tuntiopettajien aseman ja oikeusturvan parantamiseksi, ja työnantajat vapaaehtoisesti toimisivat käräjäoikeuden linjaamalla tavalla. Tuntiopettajien määräaikaisten työsopimusten perusteiden laillisuuden selvittäminen on nyt tarpeen kaikissa oppilaitoksissa.

 

Kysyttävää palkoista, työajasta, lomista tai työhyvinvoinnista?

Moneen kysymykseen löydät vastauksen OAJ:n verkkosivujen työelämäoppaasta!

Lue lisää työelämäoppaasta