• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Uudenmaan alueyhdistys tarjoaa tukea jaksamiseen luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille

21.12.2021 - 10.25 Uutinen
Kuvituskuva

Ellei paikallinen edunvalvoja enää jaksa, siitä kärsii pahimmillaan iso joukko jäseniä. Siksi on tärkeää tukea luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja työssään. Uudenmaan alueyhdistys käynnistää paikallisten edunvalvojien tukemisprojektin, johon se sai 15 000 euron avustuksen OAJ:n työhyvinvointirahastosta.

Ajatus OAJ Uusimaan työhyvinvointihankkeesta kypsyi alueen pääluottamusmiesten tekemistä havainnoista. Alueyhdistyksen verkostoon kuuluvalta pääluottamusmieskollegiolta oli kysytty, mitä ideoita sillä olisi työhyvinvoinnin edistämiseksi.

– Kentällä toimii laaja joukko paikallisia edunvalvojia, jotka neuvottelevat paikallisen työnantajan kanssa, auttavat jäseniä palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä ja hoitavat työsuojelua. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtävät ovat antoisia, mutta tunnetusti myös vaativia. Saimme hallitukseen pääluottamusmiehiltä viestiä, että korona-aika on entisestään lisännyt paikallisten edunvalvojien kuormaa ja tuen tarvetta. Myös alueyhdistyksen työsuojeluverkostossa oli ollut puhetta paikallisten toimijoiden jaksamisen tukemisesta, OAJ Uusimaan puheenjohtaja, keravalainen Tuomo Suihkonen kertoo.

– Jos paikallisilta edunvalvojilta ehtyvät voimavarat, kuka silloin valvoo ja toimii jäsenten puolesta? Tämä huoli synnytti idean luottamusmiehille ja opettajataustaisille työsuojeluvaltuutetuille tarjottavasta työnohjauksesta. Jos se auttaisi heitä pitämään huolta omasta jaksamisestaan ja tukisi luottamustehtävässä toimimista, hyöty koituisi jäsenille ja työpaikoille asti. Ajatuksessa oli sekin hyvä puoli, että malli hyödyttäisi koko jäsenkuntaa varhaiskasvatuksesta ammatillisiin ja vapaaseen sivistystyöhön asti.

Alueyhdistyksen hallitus nimesi työhyvinvointiryhmän valmistelemaan paikallisten edunvalvojien tukemisprojektia. Ryhmä valmisteli myös tukihakemuksen OAJ:n työhyvinvointirahastolle. Suihkonen kiittääkin sen jäseniä aktiivisuudesta ja innostuneisuudesta, mikä on vienyt hyvän idean toteutukseen asti.

Uusmaalaisten projekti olikin yksi 33:sta rahaston tukea vuonna 2021 saaneista hankkeista. Kaikkiaan OAJ:n työhyvinvointirahasto jakoi avustuksia lähes miljoona euroa. Tukea sai myös kaksi opinnäytetyötä.

Paikallisia edunvalvojia kutsutaan mukaan laajalta alueelta

Uudenmaan alueyhdistys on yksi suurista OAJ:n alueyhdistyksistä, laajalla alueella toimiva ja monimuotoinen. Se ulottuu Hangosta Keski-Uudenmaan kasvualueiden kautta Loviisaan ja kattaa koko väkirikkaan Uudenmaan, pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Paikallisyhdistyksiä on 22, joista osa on vain muutaman kymmenen jäsenen yhdistyksiä, osa taas hyvinkin suuria. Lisäksi alue on paikoin kaksikielistä.

Kuinka alueen luottamusmiehet ja opettajataustaiset työsuojeluvaltuutetut sitten saavat tietoa mahdollisuudesta osallistua työnohjaukseen?

– Käännymme tässä paikallisyhdistysten puoleen ja toivomme apua myös pääluottamusmieskollegiolta ja työsuojeluverkostolta. Pyrimme siihen, että jokainen paikallisyhdistys tsemppaisi oman alueensa luottamusmiehiä ja opettajataustaisia työsuojeluvaltuutettuja osallistumaan. Onnistuimme saamaan työnohjauksen toteuttajaksi yhteistyökumppanin, joka tuntee sekä luottamushenkilöiden haasteita että koulumaailmaa. Tämä tilaisuus kannattaa käyttää hyväksi, hankkeen yhteyshenkilö ja työhyvinvointiryhmän jäsen, tuusulalainen erityisluokanopettaja Katja Mäkinen perustelee.

– Tarkkaa osallistujamäärätavoitetta ei ole, mutta olemme iloisia, jos jokaisesta paikallisyhdistyksestä osallistuu vähintään yksi luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu eli muutamia kymmeniä saataisiin liikkeelle, Mäkinen luonnehtii.

– Vertaisilta saatu tuki on arvokasta pääomaa. Yhdessä jaetut kokemukset ja ammattilaisen antama työnohjaus auttavat luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja hahmottamaan ja ehkä myös rajaamaan omaa tehtäväänsä ja rooliaan, Suihkonen pohdiskelee.

Hanke käynnistyy tammikuussa yhteisellä lähitapaamisella. Varsinainen työnohjaus alkaa helmikuussa, kun työnohjaaja on saanut koottua osallistujien toiveet. Koulutus- ja työnohjausosuudet järjestetään verkossa. Ohjauksen edetessä on kolme lähitapaamista, joista viimeisessä on työpajat ja yhteistä ohjelmaa.

Tukea luottamusmiehille ja opettajataustaisille työsuojeluvaltuutetuille -ohjelman toteuttaa OAJ Uusimaan hallituksen nimeämä työhyvinvointiryhmä.

OAJ:n työhyvinvointirahaston avustusten seuraava hakukierros on 17.1.–11.3.2022.

Tutustu hakukriteereihin ja vuosiohjelmaan


Teksti: Heikki Sahlman
Kuva: Leena Koskela