• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ kantelee Opetushallituksesta oikeusasiamiehelle – lapsen tuki ei toteudu

12.05.2021 - 16.14 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka kertoi Opetushallituksesta tehtävästä kantelusta Tuki kuntoon -webinaarin avauspuheenvuorossaan keskiviikkona. Katso tallenne jälkikäteen linkistä.

OAJ jättää eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Opetushallituksen toimien ja ohjeiden lainmukaisuudesta. Kantelu koskee OPH:n ohjeita, joiden perusteella kunnat toteuttavat lasten saaman tuen lainsäädäntöä. Sekä OAJ:llä että opetus- ja kulttuuriministeriöllä on eri näkemys ohjeistuksesta kuin Opetushallituksella.

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka kertoi toukokuun aikana jätettävästä kantelusta avauspuheessaan keskiviikkona järjestetyssä Tuki kuntoon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle -webinaarissa.

Misukan mukaan lapsen kolmiportaisen tuen järjestämisessä on pitkään ollut ongelmia, epätietoisuutta ja ristiriitaisuuksia.

– Suurin syy opetuksen järjestäjien saamaan ristiriitaiseen ohjeistukseen on Opetushallituksen tietoisesti valitsema linja, joka on erilainen kuin opetusministeriön ja OAJ:n linja. Epäselvyys vallitsee ennen kaikkea kahdesta kysymyksestä, onko erityisen tuen oppilaalla aina oikeus erityisopetukseen ja kuka on kelpoinen antamaan erityisopetusta, Misukka sanoo.

Opetushallituksen kanta ei OAJ:n mielestä ole lapsen edun mukainen. Opetushallitus on myös nettisivuillaan ja kysyttäessä ohjeistanut lain vastaisesti. Tämän seurauksena lakia ei noudateta kaikissa kunnissa.

– OPH ei asetu lakia tulkitessaan lapsen puolelle, varmistamaan sitä, että lapsi saa tarvitsemansa erityisopetuksen, Misukka korostaa.

Tuki ei toimi arjessa

Keskiviikon kaksituntisessa webinaarissa puhuttiin paljon lapsen saaman tuen toimimattomuudesta, riittävien resurssien puutteesta, erityisopettajien ja muun pätevän henkilöstön pulasta ja ennen kaikkea siitä, että vaikka tuen tavoitteet ovat hyvät, toimeenpano ei toimi. Lapsen tuki toteutuu liian harvoin käytännössä. Esimerkiksi päätös lapsen tarvitsemasta vahvemmasta tuesta ei tarkoita, että lapsi todellisuudessa sellaista saisi.

Varhaiskasvatuksessa annettavaa tukea koskeva lainsäädäntö on parhaillaan lausuntokierroksella ja sen on tarkoitus budjettilakina ehtiä eduskunnan päätettäväksi viimeistään joulukuussa. Säädökset ovat tulossa voimaan elokuussa 2022.  

OKM:n opetusneuvos Erja Vitikan mukaan tavoite on, että myös perusopetuslain lapsen tukea koskevat muutokset saataisiin valmiiksi tämän hallituskauden aikana.

Keskiviikon tiiviin webinaarin puheenvuoroissa ministeriön edustajat keskittyivät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädäntötilanteeseen. OAJ-läiset varhaiskasvatuksen opettaja, erityisopettaja, rehtori ja päiväkodinjohtaja puhuivat tuen arjesta, resurssien suuresta puutteesta ja opettajien valtavasta työmäärästä, liiasta paperinpyörityksen pakosta.  

Webinaari on nähtävissä tallenteena

Erityisopettaja Mea Nordberg, rehtori Jukka Sarpila, päiväkodin johtaja Markus Ropponen ja varhaiskasvatuksen opettaja Anna Roikonen kaipasivat muun muassa pienempiä opetusryhmiä, aikaa eri opettajien yhteistyölle lapsen tukemiseksi ja kokonaisia ihmisiä sen sijaan, että nyt lasketaan vaikkapa lapsiryhmän saavan 50 prosenttia jonkun henkilön tukiresurssia.

Myös rahoituksen pitäisi olla pitkäjänteisempää, opettajien osaamista tulisi jatkuvasti kehittää, ja jos lapsi saisi heti tuen, minkä hän tarvitsee, säästettäisiin tulevaisuudessa monta euroa.

OAJ:llä on sekä varhaiskasvatuksen tuen uusille säädöksille että perusopetuksen tuen parannuksille suuret odotukset. Varhaiskasvatuksen lainsäädännöstä OAJ antaa oman lausuntonsa lähiviikkoina.

Webinaarista ja sen monipuolisista puheenvuoroista on tehty tallenne, joka on katsottavissa kuukauden ajan tästä linkistä.

Teksti: Airi Vuolle