• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtion erityisoppilaitosten virastoeristä sovittu

25.03.2021 - 09.00 Uutinen
Kuvituskuva

Kaikissa OAJ:n neuvottelemissa valtion virka- ja työehtosopimusten alaisissa erityisoppilaitoksissa on saavutettu neuvottelutulos, joka koskee 1 prosentin suuruista virastoerää. Virastoerä jaetaan 1.5.2021 lukien.

OAJ on neuvotellut valtion erityisoppilaitosten virastoeristä. Kaikissa oppilaitoksissa on saavutettu neuvottelutulos, mutta tällä hetkellä neuvottelutulokset on hyväksytty THL:n alaisten koulukotien ja Rikosseuraamuslaitoksen osalta.

Yhden prosentin suuruinen virastoerä jaetaan seuraavasti:

  • THL:n alaiset koulukodit
    Virastoerä käytetään siten, että ne kohdennetaan apulaisrehtorien, johtavan rehtorin ja kehittämispäällikön tehtäväkohtaiseen palkanosaan vaativuustasoille I, II ja 6.
  • Rikosseuraamuslaitos
    Virastoerä käytetään siten, että ne kohdennetaan opettajien tehtäväkohtaiseen palkanosaan vaativuustasoille 3E ja 4E.

OAJ:n erityisasiantuntija Petra Kirkko-Jaakkolan mukaan neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä.

— Neuvottelimme muutamaan otteeseen kaikkien sopijaosapuolten kanssa. Asia edistyi hyvässä yhteisymmärryksessä ja aikataulussa. Konsultoimme neuvotteluiden aikana luottamusmiehiä ja etenimme neuvottelumääräysten mukaisesti, hän kertoo.

Sisäministeriön alaisen Pelastusopiston ja Opetushallituksen alaisten erityisoppilaitosten osalta neuvottelutulos on saavutettu, mutta molempien osalta odotetaan vielä hallintojen hyväksyntää.

Valtion virka- ja työehtosopimuksen 2020–2022 mukaisesti 1.6.2021 jaetaan lisäksi yleiskorotus 0,97 prosenttia kaikille sopimusten piirissä oleville.

Teksti: Milla Eronen
Kuva: Leena Koskela

Jaa