• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtion sopimusten virastoerien loputkin tulokset hyväksyttiin

14.04.2021 - 11.27 Uutinen
Kuvituskuva

Valtion virka- ja työehtosopimusten alaisissa erityisoppilaitoksissa on saavutettu neuvottelutulos ja kaikki osapuolet ovat hyväksyneet tuloksen. OAJ on yksi osapuolista. Yhden prosentin suuruinen virastoerä maksetaan 1.5.2021 lukien.

OAJ on neuvotellut valtion erityisoppilaitosten virastoeristä. Kaikissa oppilaitoksissa on saavutettu neuvottelutulos. Sisäministeriön alaisen Pelastusopiston ja opetushallituksen alaisten erityisoppilaitosten neuvottelutulokset hyväksyttiin OAJ:n hallituksen kokouksessa 13.—14.4.

Yhden prosentin suuruinen virastoerä jaetaan seuraavasti:

  • Sisäministeriön alainen Pelastusopisto
    Virastoerä käytetään siten, että ne kohdennetaan opettajien tehtäväkohtaiseen palkanosaan vaativuustasoille 2, 3 ja 4.
  • Opetushallituksen alaiset erityisoppilaitokset
    Virastoerällä muutetaan palkkausjärjestelmän vaativuudenarvioinnin kriteeristöä siten, että tasolle 5 sijoittuneet erityis- ja erityisluokanopettajan perustehtävät siirtyvät tasolle 5a. Arviointijärjestelmän muuttumisen vuoksi tasolla 5 olevat erityisopettajat ja erityisluokanopettajat siirtyvät tasolle 5a.
    Lisäksi tehtäväkohtaiseen palkanosaan kohdennetaan virastoerää vaativuustasoille 4 ja 8.

OAJ:n erityisasiantuntija Petra Kirkko-Jaakkolan mukaan neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä.

— Neuvottelut menivät kaikkien osapuolten kanssa hyvässä yhteishengessä ja etenimme neuvottelumääräysten mukaisesti. Olen erityisen iloinen siitä, että arviointijärjestelmän muuttumisen ansiosta erityisopettajat ja erityisluokanopettajat siirtyivät palkkataulukossa ylempään luokkaan, joka on heille oikea kohta, hän kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n alaisten koulukotien ja Rikosseuraamuslaitoksen neuvottelutulos julkaistiin jo aiemmin.

Kaikkien valtion virka- ja työehtosopimuksen 2020–2022 piirissä olevien palkkoihin tulee lisäksi 0,97 prosentin yleiskorotus 1.6.2021 lähtien.


Teksti: Milla Eronen
Kuva: Leena Koskela

Jaa