• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtuusto tekee päätöksiä järjestön uudistamisesta syksyllä

08.05.2021 - 13.59 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n kevätvaltuuston kolmipäiväisen kokouksen päätteeksi tehtiin linjauksia järjestöuudistuksen jatkotoimenpiteistä. Uudistuksen lisäksi vilkasta keskustelua käytiin myös ajankohtaisista edunvalvonta- ja koulutuspoliittisista asioista sekä järjestön taloudesta. Valtuuston puheenjohtaja Anna Renfors uskoo jäsenten olevan tyytyväisiä päätöksestä alentaa jäsenmaksua.

OAJ:n valtuuston kolmipäiväinen kokous pidettiin jo toistamiseen täysin etäkokouksena. Keskeisimpänä asialistalla oli järjestöuudistamisen linjaukset, jotka herättivätkin paljon keskustelua.
OAJ:n valtuuston puheenjohtaja Anna Renforsin mukaan uudistukselle haluttiin varata runsaasti aikaa.

— Vilkkaan keskustelun lisäksi kokouksessa tehtiin runsaasti ponsi- ja muutosesityksiä. Virallisen kokouksen puitteissa valtuutetut ehtivät myös käydä vuoropuhelua ja kirkastaa ajatuksiaan työpajatyöskentelyn muodossa, Renfors kertoo.

Vihreää valoa opiskelijoiden äänivaltaiselle edustukselle

Järjestöuudistamista koskevassa hallituksen pohjaesityksessä ehdotettiin, että opiskelijajäsenet saisivat äänivaltaisen edustuksen kaikkiin OAJ:n toimielimiin. Valtuusto kannatti asian edistämistä, joten se siirtyy hallituksen jatkovalmisteluun ja päätettäväksi syksyn valtuuston kokouksessa.

— Opiskelijajäsenten täysivaltaisen edustuksen lisäksi valmistelua jäsenkriteerien laajentamisen osalta jatketaan, Renfors toteaa.

Uudet OAJ:n jäsenet liittyvät tällä hetkellä järjestöön paikallisyhdistyksen kautta. Hallituksen pohjaesityksessä esitettiin, että jäseneksi liittymistä muutetaan niin, että jäsen liittyy ensisijaisesti OAJ:hin.

- Vaikka esitys suorasta jäsenyydestä meni jatkovalmisteluun, valiokunnan keskustelussa toivottiin, että suorasta jäsenyydestä annettaisiin vielä syyskokouksessa tarkempi selvitys, josta kävisi ilmi, miten jäsenyyspolun muutos vaikuttaa esimerkiksi paikallisyhdistysten asemaan, Renfors selittää.

OAJ:n toimielinten koot pysyvät ennallaan

OAJ:n toimielinten, hallituksen ja valtuuston, koon pienentäminen ei saanut kannatusta ja valtuusto hylkäsi asian jatkovalmistelun.

— Valtuusto näki tarpeellisena toimielinten koon säilymisen nykyisenkaltaisena, jotta riittävä alueellinen ja alakohtainen edustuksellisuus voidaan turvata myös jatkossa.
Valtuusto ei myöskään halunnut hallituksen ehdottamalla tavalla jatkovalmisteluun alueyhdistysten muuttamista alueverkostoiksi.

— Valtuusto linjasi, että aluetoimintaa kehitetään siten, että muutosta haluavat alueet voivat kokeilla uudenlaisia organisoitumisen muotoja pilottien tai kokeilujen muodossa.

Järjestöuudistuksen varsinaiset päätökset tehdään syksyllä.

Olli Luukkainen esitteli keskiviikkona valtuuston kokouksen avauspuheessaan järjestöuudistuksen valmistelua.

 

OAJ:n jäsenmaksua alennettiin

Valtuusto vahvisti viimeisenä kokouspäivänään myös tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille sekä päätti vuoden 2020 tilinpäätöksen ylijäämän käyttämisestä.

— Yksittäistä jäsentä lämmittää varmasti valtuuston päätös alentaa järjestön jäsenmaksua ensi vuodesta alkaen. Lisäksi seuraavia OAJ:n valtuustovaaleja varten toivottiin jäsenten käyttöön vaalikonetta, jonka avulla jäsen voi entistä paremmin löytää juuri itselleen sopivan ehdokkaan, Renfors kertoo.

Järjestöuudistukseen liittyviä asioita työstetään syksyllä valtuustoseminaarissa ja päätökset tehdään valtuuston syyskokouksessa marraskuussa.

Katso myös OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen avauspuheenvuoro, sisäministeri Maria Ohisalon tervehdys, uutinen ensimmäisestä valtuustopäivästä, jossa käsiteltiin järjestön uudistamista ja toisen kokouspäivän uutinen OAJ:n ilmastotoimet -ohjelman hyväksymisestä.

Teksti: Milla Eronen
Kuva: Leena Koskela