• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtuutetut tutustuivat uuden palkkaus- ja työaikajärjestelmän hahmotelmaan

29.11.2021 - 13.09 Uutinen
Kuvituskuva

Valtuuston edellyttämän uudenlaisen palkkaus- ja työaikajärjestelmän kehittämistä on edistetty tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan voimin tämän syksyn aikana. Opetusvelvollisuuteen (opv) perustuvaa hahmotelmaa esiteltiin ensimmäistä kertaa myös syysvaltuustossa yleissivistävien opettajien valtuustoryhmälle.

Kevätvaltuustossa 2020 hyväksytyssä ponnessa edellytettiin uudenlaisen palkkaus- ja työaikajärjestelmän kehittämistä. Uuden järjestelmän hahmotelmaa on käsitelty tulo- ja palkkapoliittisen (tupa) toimikunnan kokouksissa syksyn aikana. Tupalaiset ovat pohtineet järjestelmää omien taustaryhmiensä kanssa ja järjestelmää esiteltiin yleissivistävien (ysi) opettajien valtuustoryhmälle syysvaltuuston ensimmäisenä päivänä.

— Mitään uutta työaikamallia ei ole olemassa. Tämä on hahmotelma, eräänlainen OPV-plus, kuten eräs valtuutettu totesi, eikä sitä ole esitelty vielä työnantajalle, OAJ:n erityisasiantuntija Aleksi Tervamaa painottaa.

Uutta järjestelmää kehittäessä, tavoitteena on ollut saada rajattua opetustyön ulkopuolelle jääviä tehtäviä eli niin kutsuttua muuta työtä.

— Tämä vaatii sitä, että opetustyön ulkopuolelle jäävät työt pitäisi suunnitella ja seurata myös. Jos työmäärä ylittyy, tämä voitaisiin osoittaa työnantajalle ja saada ylityksestä korvaus, Tervamaa sanoo.

Myös erityistehtävät tulisi resursoida tehtävään tarvittavan työajan mukaan, eikä korvauksen suuruus perustuisi enää opetusvelvollisuuteen. Ysin valtuustoryhmältä hahmotelma sai tyytyväistä hyminää, vaikka monet nostivatkin esiin, että paljon on vielä tärkeitä ratkaisemattomia asioita, kuten niitä onkin.

Tupa-toimikunnassa on uuden työaikamallin kehittämistyötä tehty innolla. Toimikunta on esimerkiksi pohtinut uuden työaikamallin vahvuuksia ja heikkouksia. Nykyisessä opv-työajassa opetuksen ulkopuolinen työ on erityistä kuormitusta lisäävä tekijä. Tätä työaikaa on monista syistä aika vaikea rajata.

— OPV-plus-mallissa on monia nykyistä opv-työaikaa parantavia ja yhdenmukaistavia elementtejä. Jatkon kannalta yksi tärkeä pohdinnan näkökulma toimikunnassa on ollut, mikä tai mitkä ovat ne tekijät, jotka saisivat työnantajan kiinnostumaan uudesta mallista. Nyt keskustelussa oleva alustava hahmotelma on kuitenkin hyvä pohja jatkaa mallin parantamista, Tupan puheenjohtaja Kari Nieminen sanoo.

Tavoite on, että hahmotelmasta tulisi valmis ehdotus ensi vuoden aikana.

— Sitten voidaan aloittaa keskustelut työnantajan kanssa mahdollisten kokeilujen alkamisesta, mikäli työnantajapuoli hyväksyy kehitteillä olevan mallin, Tervamaa toteaa.

Lue myös Suunnittelussa uusi palkkaus- ja työaikajärjestelmä


Teksti: Milla Eronen
Kuva: Leena Koskela