• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yhteishanke vauhdittaa opintoja ja vähentää opettajien kuormitusta

06.04.2021 - 16.24 Uutinen
Kuvituskuva

Työsuojeluvaltuutetut tuntevat työpaikkojen arjen. Tampereen korkeakouluyhteisön koronaryhmän toiminnasta kertoo työsuojeluvaltuutettu Terttu Roivas.

Korona-aikana henkilöstön edustajan mukanaolo työpaikan koronaryhmässä vähentää huolia ja lisää tiedonkulkua. OAJ onkin kehottanut työnantajia ottamaan työsuojeluvaltuutetut mukaan koronaryhmiin.

– Olen mukana Tampereen korkeakouluyhteisön Tunin pandemiaryhmässä, joka johtaa toimintaa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, tekee vaadittavat päätökset ja linjaukset ja toimeenpanee ne. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko ja toiminnasta uutisoidaan intrassa, kertoo Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) lehtori ja työsuojeluvaltuutettu Terttu Roivas.

Pandemiaryhmän puheenjohtajana toimii Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls. Tampereen yliopistosta mukana on 22 jäsentä ja TAMK:sta rehtori Tapio Kujalan lisäksi 12 jäsentä sekä edustajat opiskelijajärjestöistä Treystä ja Tamkosta. Mukana ovat henkilöstön edustajina myös työsuojeluvaltuutetut yliopistosta ja TAMK:sta.

– Pandemiaryhmässä asioiden käsittely on ennakoivaa ja suunnitelmallista. Asialista on etukäteen nähtävillä ja opiskelijajärjestöt ottavat kantaa esillä oleviin asioihin napakasti. Kokouksen jälkeen asioista viestitään intrassa ja opiskelijoiden omilla kanavilla, Roivas kertoo.

Koronan myötä huoli opiskelijoiden opintojen etenemisestä on kasvanut, mikä heijastuu myös opettajien työhön voimakkaasti. Lisäkuormitukseen on vastattu Tampereen korkeakouluyhteisössä TreSilienssi-hankkeella, jonka tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen edistymisen tukeminen korona-aikana ja sen jälkeen. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

– Hanke työllistää yhden projektikoordinaattorin määräaikaisesti ensi vuoden heinäkuun loppuun. Näin saamme opettajien kuormitusta vähenemään ja opiskelijoille lisää turvallisuudentunnetta opinnoista suoriutumiseen, Roivas kertoo.

Juttu on toinen osa Toimivat koronaryhmät -sarjaa, jossa esitellään eri oppilaitosten koronaryhmien toimivia käytäntöjä. Lue aikaisempi osa täältä.

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Leena Koskela