• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisen opetusalan ja yliopiston harjoittelukoulujen lukiotyöryhmän järjestelyerästä on sovittu

15.04.2021 - 12.15 Uutinen
Kuvituskuva

Neuvotteluissa sovittiin 0,25 prosentin suuruisen erän kohdentamisesta lukiolain ja lukion opetussuunnitelmauudistuksen vaativiin muutoksiin.

OAJ:n hallitus on hyväksynyt 14.4. yksityisen opetusalan työehtosopimuksen ja yliopiston harjoittelukoulujen työehtosopimuksen lukiotyöryhmän järjestelyerän neuvottelutuloksen. Työryhmien tehtävänä oli arvioida lukiolain ja lukion opetussuunnitelman edellyttämiä muutostarpeita suhteessa lukion opettajien työehtosopimusmääräyksiin. Muutokset työehtosopimukseen tulevat voimaan 1.8.2021 ja ne on otettava huomioon jo tulevan lukuvuoden suunnittelussa.

— Kyseessä on suhteellisen pieni raha, joten muutoksia pystyy tekemään vähän. Lukioiden uusien velvoitteiden työpanos voidaan parhaiten korvata lukioresurssin kautta, joten työryhmä päätyi esittämään järjestelyerän käyttöä lukioresurssin muutoksiin. Lukioresurssin määrittelyssä painopiste siirtyy enemmän opiskelijamäärästä riippuvaksi, kertoo OAJ:n neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen.

Lisäksi yksityisen opetusalan piirissä lukioresurssista maksettavat lukioresurssin ylitunnit ovat jatkossa kaikille opettajille samanhintaiset. Harjoittelukoulujen opettajille lukioresurssista maksettavat ylitunnit ovat erityistehtävien osalta kaikille samanhintaiset. Sen sijaan ylioppilastutkinnon kokeen alustava tarkastaminen maksetaan edelleen opettajan oman palkan mukaan.

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen opinto-ohjaajien palkan määrittelyä myös yksinkertaistetaan.

— Neuvotteluissa oli esillä myös muita ratkaisuja, mutta niissä erän vaikutus olisi kohdentunut harvemmille opettajille. Lukioresurssi koskettaa laajasti lukio-opettajia. Myös muista lukiolain ja -opetussuunnitelman edellyttämistä muutoksista on puhuttu, keskustelu jatkuu syksyllä ja seuraavissa neuvotteluissa.

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Leena Koskela