• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yo-kokeiden järjestäminen ei saa vaarantaa opettajien ja rehtoreiden turvallisuutta

19.02.2021 - 09.13 Uutinen
Kuvituskuva

Ylioppilastutkintoon koronan takia tehtävät erityisjärjestelyt eivät saa vaarantaa opettajien ja rehtoreiden turvallisuutta. OAJ vaatii, että koulutuksenjärjestäjät ja terveydenhoitoviranomaiset kantavat vastuunsa tutkinnon turvallisesta järjestämisestä. 

OAJ:n toimistoon on tullut paljon kysymyksiä korona-altistuksen takia karanteenissa olevien opiskelijoiden osallistumisesta ylioppilaskokeisiin.

Julkisen keskustelun perustella syntyy helposti väärinkäsitys, että koejärjestelyt olisivat toteutettavissa, vaikka opiskelija on terveysviranomaisen määräämässä karanteenissa.

OAJ:n kanta on, että opettajien ja rehtoreiden terveyttä ja turvallisuutta ei saa vaarantaa missään tilanteessa. 

– Karanteenissa olevalla opiskelijalla ei Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaisesti lähtökohtaisesti ole mahdollisuutta osallistua ylioppilaskokeeseen. Tällöin kokeeseen ilmoittautuminen mitätöidään Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeen mukaisesti, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso.

Kokeen järjestäminen voi olla mahdollista tapauskohtaista harkintaa käyttäen, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Paikallinen terveysviranomainen ja lukio arvioivat mahdollisuudet kokeen turvalliseen järjestäminen tiiviissä yhteistyössä. 

– Selvitettäviä yksityiskohtia on niin opetushenkilöstön työturvallisuuden takaamisessa, valvontojen järjestämisessä ja teknisen toteutuksessa kuin yleisen tartuntariskin arvioinnissakin, Laakso kertoo.

Jos turvallisia, erillisiä tiloja ja opiskelijan valvontaa ei pystytä järjestämään, on kokeen järjestäminen mahdotonta. Kokeeseen osallistumisesta päätetään tapaus- ja päiväkohtaisesti. 

Rehtorilla voi olla edessä vaikeita päätöksiä 

Terveysviranomaisen paikalliset linjaukset saattavat jättää päätöksenteon karanteenitapauksessa rehtorille. Tilanne kuormittaa rehtoreita ja lataa päätöksentekoon sekä julkista että huoltajilta tulevaa painetta.

On tärkeää, että koulutuksenjärjestäjä tukee rehtoreita päätöksenteossa ja viestii asiasta yhtenäisesti rehtorien työtä tukien. Koulutoimen tulee viestiä opiskelijoille ja huoltajille selkeästi, että karanteenissa oleva opiskelija ei lähtökohtaisesti voi osallistua kokeeseen ja että kokeeseen osallistumisoikeus päätetään käytännössä koepäivänä.

Koulutuksenjärjestäjän myös syytä kannustaa opiskelijoita omaehtoisesti välttämään lähikontakteja ennen tutkintoa, jotta kokeiden suorittaminen ei vaarannu. 

Kokonaiskuormitus huomioitava, mahdollinen lisätyö korvattava

OAJ:n kanta on, että opettajaa ei voi velvoittaa valvomaan karanteenissa olevaa opiskelijaa. Mahdollisen valvonnan on perustuttava vapaaehtoisuuteen, mutta myös silloin työnantajalla on vastuu tehtävään lupautuneiden henkilöiden työturvallisuudesta.

Opettajien altistuminen voi pahimmillaan johtaa siihen, että laajamittaiset karanteenit vaarantavat kaikkien kokelaiden kirjoitukset, kun valvojia ei saada.

Mahdollisiin erityisjärjestelyihin valmistautuminen, ohjeistaminen, valvominen sekä kokeen jälkityöt ovat tavanomaisesta tutkinnon järjestämisestä poikkeavaa työtä. Työn määrä on arvioitava etukäteen ja lisätyö on korvattava. Kyseisten valvontojen korvauksen ei voi katsoa sisältyvän opettajan viranhoitoon kuuluviin tehtäviin.  

Laakso muistuttaa, että koronatilanteen ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vuoksi lukuvuosi on ollut opetushenkilöstölle erittäin kuormittava.

– Kevään ylioppilastutkintokerta aiheuttaa huomattavaa kuormitusta lukion opettajille määrättyjen lisäkoepäivien ja suuren kokelasmäärän takia. Tilanteen ja tutkinnon aiheuttama kokonaiskuormitus on otettava huomioon, kun arvioidaan mahdollisuuksia poikkeusjärjestelyihin.