• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

10 kaupungin lakko uhkaa viikon kuluttua – miten tähän on jouduttu?

26.04.2022 - 15.38 Uutinen
Kuvituskuva

Tasan viikon kuluttua tiistaina alkaa koko kunta-alan laaja lakko, jos sopimusratkaisua ei sitä ennen synny. Lakossa 10:ssä eri kaupungissa olisi 22 000 OAJ:n jäsentä. Yhteensä lakko koskee 81 000:tä kunta-alan ammattilaista.

Jo tähän mennessä lakossa on kuudessa kaupungissa ollut lähes 11 000 OAJ:n jäsentä. Miten on tultu tilanteeseen, jossa vielä laajempi lakko on ovella, vaikka opettajat eivät herkästi lakkoile? Edellisestä opettajalakosta on 38 vuotta aikaa.

Työmarkkinatilanne on nyt pahemmassa solmussa kuin aiempien vuosien vaikeissa työehtosopimusneuvotteluissa. Pohjasyynä on jo vuosikausia jatkunut tilanne, jossa kunta-alan palkat jäävät jatkuvasti jälkeen yksityisen puolen palkkakehityksestä. Palkka ei vastaa työn vaativuutta eikä koulutustasoa.

Kunnan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja on käyty tiiviisti jo vuoden alusta lähtien, helmikuun lopussa neuvottelut keskeytyivät ja 1.3. erimielisyys siirtyi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan neuvoteltavaksi. Hän antoi neuvottelujen jälkeen sovintoesityksen, jota työntekijät eivät voineet maaliskuun lopussa hyväksyä.

Sovintoesitystä odotetaan loppuviikosta

Nyt kunta-alan sopimusneuvottelut ovat olleet sovittelulautakunnan käsissä 8.4. lähtien. Sovittelulautakunnan nimeäminen oli hyvin poikkeuksellista ja viestii jo itsessään neuvottelujen erityisestä vaikeusasteesta.

Viime viikonloppuna sovittelulautakunta patisti työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä vielä neuvottelemaan alakohtaisista sopimuksista, mutta varsinaisia kunta-alan neuvotteluja ei enää käydä. Niiden sijaan yhdeksänjäseninen sovittelulautakunta on viime päivinä kuullut kaikkien kunta-alan järjestöjen näkemyksiä tilanteesta ja sen ratkaisukeinoista. Tämän perusteella lautakunta sorvaa oman näkemyksensä.

Sovittelulautakunnan puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kertoi eilen illalla 25.4., että lautakunta on valmistellut sovintoesityksen sisältöä, joka annetaan mahdollisesti loppuviikosta.
Viikon päästä tiistaina 3.5. mahdollisesti alkavien lakkojen toteutuminen selviää vasta sen jälkeen, kun eri osapuolten hallinnot ovat ehtineet tuoreeltaan nyt vappuviikonlopun aikana ottaa kantaa sovintoesitykseen. OAJ viestii tilanteesta välittömästi.

3.5. alkava ja 9.5. asti kestävä lakko koskee toteutuessaan opetushenkilöstöä, joka kuuluu OVTES- ja KVTES-sopimukseen ja jonka työnantaja on Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Rovaniemen, Oulun, Jyväskylän, Turun, Kuopion tai Tampereen kaupunki. Lakon piiriin kuuluvat myös päiväkodin johtajat ja rehtorit.   

Kunnan lakon piirissä eivät ole koulutuskuntayhtymät eivätkä Sivistan yksityiset oppilaitokset ja päiväkodit. Lisäksi lakon ulkopuolelle rajataan IB-lukioiden loppukokeiden toteuttamiseen vaadittavat välttämättömät työtehtävät. Lakon ulkopuolelle on rajattu myös ne jäsenet, jotka ovat järjestäytyneet Opetusalan Ammattijärjestöön KEA ry:n (Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat) tai Opsia ry:n (Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat) kautta.    

Kunta-alalla on myös voimassa koko maata koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

Yksityisen opetusalan neuvottelut vielä käynnissä

Yksityisellä opetusalalla, joka koskee 10 000 OAJ:n jäsentä, neuvottelut työnantaja Sivistan kanssa ovat vielä käynnissä sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Sovittelulautakunnassa on siis ainoastaan kunta-ala. Vaikeaksi kuvattuja yksityisen opetusalan neuvotteluja on jatkettu muun muassa tänään.
Jollei ratkaisua löydy, toteutuu myös yksityisen opetusalan lakko 3.–10.5. viidessätoista helsinkiläisessä yksityiskoulussa sekä 3.–9.5. kahdessa tamperelaisessa yksityiskoulussa.

Satojen tuhansien yhteinen sopimus

Selkeä vaikeuskerroin neuvotteluissa on kunta-alan sopimusten ja niistä neuvottelevien järjestöjen suuri määrä. Kuntasektorin sopimukset koskevat yhteensä noin 425 000:tä palkansaajaa. Kunta-alan palkkasumma on yhteensä 22 miljardia euroa.

Sopimuksia ovat Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus. Katso pääsopijajärjestöt täältä.

Kun kunta-alan sopimuksia hyväksytään, neuvotteluissa sovitaan esimerkiksi sopimuskauden pituus ja kaikkia yli 400 000 palkansaajaa koskevat palkankorotukset.
OAJ:n päätavoitteena on saada monivuotinen palkkaohjelmaa, joka mahdollistaisi parannukset opettajien palkkoihin ja muihin työehtoihin.

Poikkeuksellisia lakon murtamisyrityksiä

Vuoden 2022 neuvottelukierroksessa on useita harvinaisuuksia. Yksi poikkeuksista on kunnan opetusalan lakkouhkien siirto.

Laajan opetusalan lakon oli jo tarkoitus alkaa, mutta työministeri Tuula Haatainen siirsi sitä valtakunnansovittelijan pyynnöstä kahdella viikolla eteenpäin alkamaan tiistaina 3.5.

– Jos asiasta etsii jotakin positiivisiakin puolia, ainakin opetusalan merkitys on käynyt selväksi, koska vain yhteiskunnallisesti oleellisen tärkeitä lakkoja voidaan siirtää. Ministerin sanojen mukaan lakko vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua. Me pidämme siirtoa lakko-oikeuden rajoittamisena, mutta se osoittaa jälleen kerran, että opettajat ovat avainjoukko koko yhteiskunnan toiminnan kannalta, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo. 

Täysin poikkeuksellista tällä sopimuskierroksella on ollut myös tapa, jolla työnantaja on yrittänyt murtaa opetusalan lakkoa. Osassa kaupunkeja on muun muassa väitetty, että kaupunginjohtajalla on valta päättää, että esihenkilöt – rehtori ja päiväkodin johtajat – eivät voisi osallistua lakkoon.
Lain mukaan lakkorajat ovat kuitenkin aina lakkoon menevän työntekijäjärjestön vastuulla, ja lakko-oikeus koskee myös esihenkilöitä. Työnantaja ei voi lakia rikkomatta kysyä, osallistuuko työntekijä lakkoon tai onko tämä lakkopäivinä töissä.

OAJ on jo jättänyt työnantajan toimista tutkintapyyntöjä.

Lue lisää neuvotteluista ja mahdollisista lakoista

Lue lisää lakko-oikeudesta ja lakon murtamisesta

Teksti: Airi Vuolle
Kuva: Heikki Pölönen