• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Katarina Murron avoin kirje kuntapäättäjille  – Opettajien kesätyöttömyys ei ole kenenkään etu

31.05.2022 - 10.59 Uutinen
Kuvituskuva

Arvoisat kuntapäättäjät, lähestyn teitä avoimella kirjeellä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtajana. Tällä kirjeellä haluan tuoda teille esiin määräaikaisia opettajia koskevan ison epäkohdan opetusalalla.

Osa kunnista palkkaa määräaikaisia opettajia lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi. Tämän seurauksena määräaikaiset opettajat ovat työttöminä kesäkeskeytyksen ajan, vaikka he työskentelevät koko lukuvuoden työmäärän. 

 

Opetusalalla työaikajärjestelmät ovat poikkeuksellisia, eikä opettajiin sovelleta vuosilomalakia. Tästä seuraa muun muassa se, että opettajat eivät voi siirtää lomiaan kuten ne, jotka ovat oikeutettuja vuosilomaan. Perhevapaalla olevilla opettajilla on oikeus palata töihin kesäkeskeytyksen ajaksi, eikä heidän asemaansa voi eikä pidä heikentää. Muussa tapauksessa heidän asemansa ei olisi yhdenvertainen muihin työntekijöihin verrattuna.

 

OAJ:n näkemys on, että koko lukuvuoden työmäärän tehneelle määräaikaiselle henkilölle kuuluu palkka koko vuodelta – myös kesäkeskeytyksen ajalta. Lainsäädäntö tai virka- ja työehtosopimus eivät estä palkanmaksua määräaikaiselle opettajalle kesäkeskeytyksen ajalta. 

 

Kesäkeskeytyksen palkattomuudella haetaan säästöjä. Määräaikaisille opettajille tilanne on kuitenkin kohtuuton ja vaikutus toimeentuloon on merkittävä. Lisäksi tilanne johtaa työvoimapalveluiden kuormittumiseen ja heikentää kunnan mahdollisuuksia saada kelpoisuuden omaavia päteviä opettajia.

 

Kyse on myös oikeudenmukaisuudesta sekä kunnan harjoittamasta henkilöstöpolitiikasta ja houkuttelevuudesta työnantajana. 

 

Toivon, että teillä on mahdollisuus ottaa huomioon määräaikaisten opettajien asema ja kesäkeskeytyksen palkka päätöksenteossa kunnassanne.  

 

Hyvää kesää!

 

Yhteistyöterveisin, 

Katarina Murto 

OAJ:n puheenjohtaja 

Jaa