• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hovioikeus vahvisti Kemijärven rikkoneen yhteistoimintalakia

27.06.2022 - 12.16 Uutinen
Kuvituskuva

Rovaniemen hovioikeus on vahvistanut, että Kemijärven kaupunki rikkoi yhteistoimintalain mukaisia velvoitteitaan yt-neuvotteluissa vuonna 2019. Hovioikeuden mukaan Kemijärvi teki irtisanomispäätöksen ennen yt-menettelyn päättymistä. Lapin käräjäoikeus päätyi samalle kannalle keväällä 2021 antamassaan tuomiossa.

Kemijärvi oli käynyt yhteistoimintaneuvotteluita vain irtisanotuksi myöhemmin tulleen tuntiopettajan kanssa. Hovioikeus katsoi, että hän oli valikoitunut irtisanottavaksi ennen yhteistoimintamenettelyn päättymistä ja kaupunki oli näin rikkonut yt-lain säännöksiä.

Hovioikeuden mukaan yhteistoimintaneuvottelut olisi tullut käydä kaikkien matemaattisten aineiden opettajien kanssa, koska työvoiman vähentämistä perusteltiin matemaattisten aineiden opetuksen vähenemisellä. Neuvotteluesitys olisi siis tullut toimittaa kaikille ja asiasta olisi tullut neuvotella sekä tuntiopettajien että viranhaltijoiden kanssa.

Koska kaupunki ei ollut menetellyt näin, se oli toiminut vastoin yt-lain velvoitteita.

Hovioikeus katsoi, että yt-lain velvoitteita oli rikottu niin merkittävällä tavalla, että opettajalla oli oikeus hyvitykseen. Käräjäoikeuden tuomitsema 18 000 euron hyvitys oli hovioikeuden mielestä asianmukainen. Lisäksi hovioikeus tuomitsi kaupungin maksamaan opettajan hovioikeuskäsittelyn kuluja noin 9000 euroa.

– Kuntien yt-lain osalta on aika vähän oikeuskäytäntöä. Sen vuoksi oli tärkeää saada laista ja sen tulkinnasta hovioikeustasoinen päätös, toteaa OAJ:n lakimies Eija Mali.

Kemijärven kaupunki oli valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.